CIMEC. Tezaurele terminologice

IndexAfișare arborescentă | Afișare alfabetică

Skip Navigation Links.
ABREVIERI [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune pentru liste de abrevieri. ] [1]
AFIŞE [ Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă la toate subiectele substantive comune şi substantive proprii care exprimă tema unor studii pe afişe sau culegeri de afişe. ] [2]
ANCHETE [ Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă pentru toate subiectelele substantive comune pentru studii asupra tehnicilor de anchetă [+subd. geogr.] Nu se utilizeazăca subdiviziune de subiect pentru domeniile pentru care există vedete specifice, de ex. : "Anchete economice". ] [3]
ANECDOTE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii pentru culegeri de proză scurtă, despre fapte trăite, adesea comice. ] [4]
ANTOLOGII [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii pentru culegeri de texte despre acest subiect, texte alese care adună mai multe forme literare. În cazul antologiilor care se limitează la o singură formă literară se va utiliza subdiviziunea specifică adecvată: „Poezii”, „Romane” etc. Pentru aplicarea generală a acestei subdiviziuni, vezi capitolul „Literatură” (Reguli de indexare). ] [5]
ANUARE TELEFONICE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru colectivităţi, locuri şi subiecte substantive comune corespunzătoare. ] [6]
ANUARE TELEFONICE ELECTRONICE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru colectivităţi, locuri şi subiecte substantive comune corespunzătoare. ] [7]
Collapse <b>ARHIVE</b> [ Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă la categorii de persoane, colectivităţi, familii, grupuri etnice şi persoane, pentru colecţii de documente, de piese cu privire la acestea, ca şi pentru studii despre aceste colecţii. ] [8]ARHIVE [ Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă la categorii de persoane, colectivităţi, familii, grupuri etnice şi persoane, pentru colecţii de documente, de piese cu privire la acestea, ca şi pentru studii despre aceste colecţii. ] [8]
CORESPONDENŢĂ [ ] [8.1]
ATLASE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru subiecte ştiinţifice şi tehnice, pentru culegeri complete, adesea ordonate sistematic, de planşe, de tabele etc., unde fiecare element este în mod obişnuit însoţit de o legendă. Pentru grafice diverse ce servesc la ilustrarea acestor subiecte, se utilizează subdiviziunea „Tablele, grafice etc.”. ] [9]
AUTOGRAFE [ Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă pentru categoriile de persoane, pentru familii, grupuri etnice, războaie şi persoane. ] [10]
BENZI AUDIO [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii. ] [11]
BENZI AUDIO -- CATALOAGE COLECTIVE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii. ] [12]
BENZI DESENATE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii. ] [13]
BENZI VIDEO [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii. ] [14]
Collapse <b>BIBLIOGRAFIE</b> [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii pentru liste de cărţi sau liste de cărţi şi de periodice care tratează despre ele.
Pentru bibliografii referitoare la documente altele decât cele tipărite, se va utiliza subdiviziunea „Cataloage”, singură sau urmând subdiviziunii corespunzătoare, de ex.: 
„Manuscrise -- Cataloage”. ] [15]BIBLIOGRAFIE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii pentru liste de cărţi sau liste de cărţi şi de periodice care tratează despre ele. Pentru bibliografii referitoare la documente altele decât cele tipărite, se va utiliza subdiviziunea „Cataloage”, singură sau urmând subdiviziunii corespunzătoare, de ex.: „Manuscrise -- Cataloage”. ] [15]
Collapse <b>LUCRĂRI DE REFERINŢĂ</b> [ ] [15.1]LUCRĂRI DE REFERINŢĂ [ ] [15.1]
Collapse <b>DICŢIONARE</b> [ ] [15.1.1]DICŢIONARE [ ] [15.1.1]
CONCORDANŢE [ ] [15.1.1.1]
ENCICLOPEDII [ ] [15.1.2]
GHIDURI, MANUALE ETC. [ ] [15.1.3]
LUCRĂRI ILUSTRATE - -BIBLIOGRAFII [ ] [15.2]
LUCRĂRI PENTRU TINERET - -BIBLIOGRAFIE [ ] [15.3]
Collapse <b>BIBLIOGRAFIE -- CATALOAGE</b> [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii numai pentru liste de cărţi sau pentru liste de cărţi şi de periodice deţinute de o bibliotecă sau de o altă colectivitate, reunite într-o colecţie, sau publicate de un editor. ] [16]BIBLIOGRAFIE -- CATALOAGE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii numai pentru liste de cărţi sau pentru liste de cărţi şi de periodice deţinute de o bibliotecă sau de o altă colectivitate, reunite într-o colecţie, sau publicate de un editor. ] [16]
LUCRĂRI PENTRU TINERET- - BIBLIOGRAFIE- - CATALOAGE [ ] [16.1]
BIBLIOGRAFIE -- CATALOAGE COLECTIVE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru aceleaşi subiecte şi în aceleaşi condiţii ca subdiviziunea „Bibliografie -- Cataloage” pentru liste făcute pe baza fondurilor mai multor biblioteci sau ale altor biblioteci, de ex.: „Ştiinţe -- Bibliografie -- Cataloage colective. ] [17]
BIBLIOGRAFIE -- MICROFORME -- CATALOAGE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii pentru cataloage de documente tipărite în microformat, deţinute de o bibliotecă sau de o altă colectivitate, reunite într-o colecţie sau publicate de un editor. ] [18]
BIBLIOGRAFIE ANALITICĂ [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii pentru bibliografii ale căror semnalări sunt urmate de analize sau de rezumate de texte. ] [19]
Collapse <b>BIBLIOGRAFIE CRITICĂ</b> [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii pentru bibliografii ale căror semnalări analitice sunt însoţite de judecăţi de valoare.
 Nu se utilizează la producţiile artelor spectacolului sau audio-vizuale. Vezi vedetele construite cu subdiviziunea specifică „Cronică”, de ex.: Filme -- Cronică. ] [20]BIBLIOGRAFIE CRITICĂ [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii pentru bibliografii ale căror semnalări analitice sunt însoţite de judecăţi de valoare. Nu se utilizează la producţiile artelor spectacolului sau audio-vizuale. Vezi vedetele construite cu subdiviziunea specifică „Cronică”, de ex.: Filme -- Cronică. ] [20]
CELE MAI BUNE LUCRĂRI- -BIBLIOGRAFIE [ ] [20.1]
BIBLIOGRAFIE DE BIBLIOGRAFII [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii. ] [21]
BIBLIOGRAFIE DESCRIPTIVĂ [ Se utilizează ca subdiviziune de formă la toate subiectele substantive comune şi substantive proprii pentru bibliografii ale căror semnalări sunt completate de descrieri de exemplare (hîrtie, tipărire, ilustraţii etc.). ] [22]
Collapse <b>BIOGRAFII</b> [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii, 
Pentru aplicarea acestei subdiviziuni la categorii de persoane, familii, grupuri etnice, locuri, cărţi sacre şi religii, vezi nota în listele de subdiviziuni corespunzătoare. ] [23]BIOGRAFII [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii, Pentru aplicarea acestei subdiviziuni la categorii de persoane, familii, grupuri etnice, locuri, cărţi sacre şi religii, vezi nota în listele de subdiviziuni corespunzătoare. ] [23]
BIOBIBLIOGRAFIE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii, cu excepţia categoriilor de persoane (în afară de cazul în care nu există altă vedetă adecvată) şi a persoanelor, pentru bibliografii conţinând informaţii biografice. ] [23.1]
BIOGRAFII - - DICŢIONARE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă la aceleaşi subiecte ca şi subdiviziunea „Biografii”. ] [24]
BREVETE DE INVENŢIE [ Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă pentru subiecte substantive comune corespunzătoare (domenii, produse şi procedee), pentru studii despre brevete sau culegeri de brevete care se referă la acestea. ] [25]
CALENDARE [ Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă pentru colectivităţi, locuri, sporturi şi subiecte substantive comune corespunzătoare, pentru liste de evenimente (aniversări etc.) clasificate după ordinea zilelor. Pentru liste de evenimente clasificate după date, luând în considerare întreaga desfăşurare istorică, se va utiliza subdiviziunea “Cronologie”. În cazul calendarelor specifice grupurilor etnice sau religioase, vezi vedetele care încep prin cuvântul “Calendar”, de ex.: “Calendar maya”. ] [26]
CÂNTECE ŞI MUZICĂ [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii pentru culegeri de piese vocale sau instrumentale care au această temă. Pentru aplicarea acestei subdiviziuni la grupuri etnice şi la războaie, vezi nota în listele de subdiviziuni corespunzătoare. Vezi şi vedetele compuse începând cu vedeta „Cântece”, de ex.: Cântece pentru copii. ] [27]
CARICATURI ŞI DESENE UMORISTICE [ Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii, cu excepţia locurilor pentru studii critice sau pentru culegeri de desene umoristice a căror temă o constituie, de ex.: Oameni politici -- Caricaturi şi desene umoristice. ] [28]
CĂRŢI -- EXPOZIŢII [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectetele substantive comune şi nume proprii pentru expoziţii de carte al căror subiect îl constituie. ] [29]
CĂRŢI DE RUGĂCIUNI ŞI DEVOŢIUNE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru categorii de persoane, grupuri etnice, ordine religioase şi religii, pentru cărţile lor de rugăciuni, pentru persoane (divinităţi, sfinţi, etc.), pentru rugăciunile închinate lor şi pentru subiectele substantive comune corespunzătoare culegerilor de texte care nu se limitează la o singură limbă. ] [30]
Collapse <b>CATALOAGE</b> [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru colectivităţi, locuri (vezi nota în lista de subdiviziuni corespunzătoare), persoane (artişti, pentru liste ale operelor lor care nu sunt catalog comentat) şi subiecte substantive comune corespunzătoare (opere de artă şi obiecte de colecţie, produse şi documente altele decât cele tipărite).
Această subdiviziune se utilizează pentru liste ale acestor obiecte care sunt în vânzare sau care sunt reunite într-un loc precis (bibliotecă, colecţie, muzeu etc.), aceste liste regrupând adesea obiectele în mod metodic şi dând pentru fiecare o scurtă descriere.
În afară de vedeta de subiect de tipul „[Obiect] -- Cataloage”, se stabileşte o vedetă de subiect la substantivele colectivităţii când catalogul se referă la colecţii permanente dintr-o instituţie, sau la numele colecţionarului, când catalogul se referă la colecţiile desemnate printr-un nume de colecţionar.
Atunci când colecţia unui particular a fost lăsată moştenire unei instituţii, se stabileşte o trimitere la numele colectivităţii urmată de subdiviziunea corespunzătoare, de ex.: Muzeul Luvru (Paris). Departamentul artelor grafice -- Colecţia Edmond de Rothschild
Vezi Rothschild, Edmond de (1854-1934) -- Colecţii de artă ] [31]CATALOAGE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru colectivităţi, locuri (vezi nota în lista de subdiviziuni corespunzătoare), persoane (artişti, pentru liste ale operelor lor care nu sunt catalog comentat) şi subiecte substantive comune corespunzătoare (opere de artă şi obiecte de colecţie, produse şi documente altele decât cele tipărite). Această subdiviziune se utilizează pentru liste ale acestor obiecte care sunt în vânzare sau care sunt reunite într-un loc precis (bibliotecă, colecţie, muzeu etc.), aceste liste regrupând adesea obiectele în mod metodic şi dând pentru fiecare o scurtă descriere. În afară de vedeta de subiect de tipul „[Obiect] -- Cataloage”, se stabileşte o vedetă de subiect la substantivele colectivităţii când catalogul se referă la colecţii permanente dintr-o instituţie, sau la numele colecţionarului, când catalogul se referă la colecţiile desemnate printr-un nume de colecţionar. Atunci când colecţia unui particular a fost lăsată moştenire unei instituţii, se stabileşte o trimitere la numele colectivităţii urmată de subdiviziunea corespunzătoare, de ex.: Muzeul Luvru (Paris). Departamentul artelor grafice -- Colecţia Edmond de Rothschild Vezi Rothschild, Edmond de (1854-1934) -- Colecţii de artă ] [31]
ARHIVE -- CATALOAGE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă la aceleaşi subiecte ca şi la subdiviziunea „Arhive”. ] [31.1]
CATALOAGE COLECTIVE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru subiecte substantive comune corespunzătoare (documente altele decât cele tipărite) pentru liste stabilite pornind de la fondul mai multor biblioteci sau al altor colectivităţi, de ex.: Benzi video -- Cataloage colective. ] [32]
CATALOAGE DE VÎNZARE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru persoane (pentru cataloage de vânzare de opere realizate de aceste persoane) şi subiecte substantive comune corespunzătoare (opere de artă şi obiecte vândute la licitaţie). Pentru aplicarea în subdiviziune a subdiviziunii pentru persoane, vezi nota în lista de subdiviziuni corespunzătoare. ] [33]
CD-ROM-URI PENTRU TINERET -- CATALOAGE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii. ] [34]
CITATE [35]
CLASIFICARE [36]
CODURI NUMERICE [37]
CONFERINŢE DE CONSENS [38]
CONGRES [39]
CONTRACTE ŞI DEVIZE DESCRIPTIVE [40]
CONVORBIRI [41]
Collapse <b>Costuri</b> [42]Costuri [42]
DEVIZE ESTIMATIVE [ ] [42.1]
CRONOLOGIE [43]
DESENE ŞI PLANURI [44]
DIAPOZITIVE [45]
DICŢIONARE POLIGLOTE [46]
Collapse <b>DISCURI</b> [47]DISCURI [47]
Collapse <b>COMPACT DISCURI</b> [ ] [47.1]COMPACT DISCURI [ ] [47.1]
CD-ROM-URI [ Se utilizează ca subdiviziune de formă la toate subiectele substantive comune şi substantive proprii. ] [47.1.1]
DISCURSURI PARLAMENTARE [48]
DOCUMENTE EPISCOPALE [49]
DOCUMENTE PONTIFICALE [50]
EXAMENE-- GHIDUL ELEVULUI [51]
EXAMENE-- GHIDUL STUDENTULUI [52]
EXAMENE, ÎNTREBĂRI ETC. [53]
EXERCIŢII ŞI PROBLEME [54]
EXPOZIŢII [55]
Collapse <b>FACSIMILE</b> [56]FACSIMILE [56]
AUTOGRAFE -- FACSIMILE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru aceleaşi subiecte ca şi subdiviziunea „Autografe”. ] [56.1]
HĂRŢI -- FACSIMILE [ ] [56.2]
FILME PENTRU TINERET -- CATALOAGE [57]
FOLCLOR [58]
FORMULARE [59]
FOTOGRAFII [60]
FOTOGRAFII AERIENE [61]
FOTOGRAFII SPAŢIALE [62]
GENEALOGIE [63]
GHIDUL ELEVULUI [64]
GHIDUL STUDENTULUI [65]
GHIDURI [66]
HĂRŢI [67]
HĂRŢI -- BIBLIOGRAFIE [68]
HĂRŢI DE TELEDETECŢIE [69]
IDENTIFICARE [70]
ILUSTRAŢII [71]
IMAGINI DE TELEDETECŢIE [72]
INDEX [73]
Collapse <b>Informatică</b> [74]Informatică [74]
BAZE DE DATE [ Se utilizează ca subdiviziune de subiect sau de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii. ] [74.1]
ÎNREGISTRĂRI SONORE PENTRU TINERET [75]
ÎNREGISTRĂRI SONORE PENTRU TINERET -- CATALOAGE [76]
Collapse <b>Instrumente audiovizuale -- Cataloage</b> [77]Instrumente audiovizuale -- Cataloage [77]
Collapse <b>COMPACT DISCURI -- CATALOAGE</b> [ ] [77.1]COMPACT DISCURI -- CATALOAGE [ ] [77.1]
CD-ROM-URI -- CATALOAGE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii. ] [77.1.1]
DIAPOZITIVE-- CATALOAGE [ ] [77.2]
Collapse <b>DISCOGRAFIE</b> [ ] [77.3]DISCOGRAFIE [ ] [77.3]
BENZI AUDIO -- CATALOAGE [ utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii. ] [77.3.1]
CÂNTECE ŞI MUZICĂ -- DISCOGRAFIE [ ] [77.3.2]
Collapse <b>COMPACT DISCURI -- CATALOAGE</b> [ ] [77.3.3]COMPACT DISCURI -- CATALOAGE [ ] [77.3.3]
CD-ROM-URI -- CATALOAGE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii. ] [77.3.3.1]
ÎNVĂŢĂMÂNT PROGRAMAT [78]
INVENTARE [79]
ISTORIE -- CRONOLOGIE [80]
ISTORIE -- SURSE [81]
LEGENDE [82]
LUCRĂRI DE POPULARIZARE [83]
Collapse <b>LUCRĂRI DE REFERINŢĂ PENTRU COPII</b> [84]LUCRĂRI DE REFERINŢĂ PENTRU COPII [84]
DICŢIONARE PENTRU TINERET [ ] [84.1]
ENCICLOPEDII PENTRU TINERET [ ] [84.2]
HĂRŢI PENTRU COPII [ ] [84.3]
Collapse <b>LUCRĂRI ILUSTRATE</b> [85]LUCRĂRI ILUSTRATE [85]
CĂRŢI CU POZE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii pentru lucrări de ficţiune pentru copii alcătuite în principal din imagini. ] [85.1]
Collapse <b>LUCRĂRI ÎNAINTE DE 1800 </b> [86]LUCRĂRI ÎNAINTE DE 1800 [86]
BIBLIOGRAFIE -- LUCRĂRI ÎNAINTE DE 1800 [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii pentru bibliografiile apărute înainte de 1800, de ex.: Biologie -- Bibliografie -- Lucrări înainte de 1800. ] [86.1]
HĂRŢI -- LUCRĂRI ÎNAINTE DE 1800 [ ] [86.2]
LUCRĂRI ÎNAINTE DE 1800- -BIBLIOGRAFIE [87]
Collapse <b>LUCRĂRI PENTRU TINERET</b> [88]LUCRĂRI PENTRU TINERET [88]
CĂRŢI CU POZE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii pentru lucrări de ficţiune pentru copii alcătuite în principal din imagini. ] [88.1]
CD-ROM-URI PENTRU TINERET [ ] [88.2]
DICŢIONARE PENTRU TINERET [ ] [88.3]
ENCICLOPEDII PENTRU TINERET [ ] [88.4]
HĂRŢI PENTRU COPII [ ] [88.5]
LUCRĂRI UMORISTICE PENTRU TINERET [ ] [88.6]
LUCRĂRI UMORISTICE [89]
MANIFESTE [90]
MANUALE [91]
MANUALE (EDUCAŢIE PERMANENTĂ) [92]
MANUALE PENTRU AMATORI [93]
MANUALE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR [94]
MANUALE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR [95]
MANUALE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR- - CICLUL UNU [96]
MANUALE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR- -CICLUL DOI [97]
MANUALE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR [98]
MANUSCRISE [99]
MANUSCRISE- -CATALOAGE [100]
MANUSCRISE- -CATALOAGE COLECTIVE [101]
MANUSCRISE- -FACSIMILE [102]
MANUSCRISE- -INDEX [103]
MANUSCRISE- -MICROFORME- -CATALOAGE [104]
MĂRCI DE COMERŢ [105]
MEDITAŢII [106]
MEMORII [107]
MEMORII [108]
MICROFORME [109]
MICROFORME- -CATALOAGE [110]
MISCELANEA [111]
NOMENCLATURĂ [112]
NOMOGRAME [113]
NORME [114]
NOTAŢIE [115]
NUVELE [116]
OBSERVAŢII [117]
ORAR [118]
PAMFLETE [119]
PERIODICE [120]
PERIODICE - -BIBLIOGRAFIE- -CATALOAGE [121]
PERIODICE- - INDEX [122]
PERIODICE- -ABREVIERI DE TITLURI [123]
PERIODICE- -BIBLIOGRAFIE [124]
PERIODICE- -BIBLIOGRAFIE - - CATALOAGE COLECTIVE [125]
PIESE DE TEATRU [126]
PIESE DE TEATRU PENTRU TINERET [127]
POEZII [128]
POEZII PENTRU TINERET [129]
PORTRETE [130]
POVESTIRI [131]
PREDICI [132]
PRESCRIPŢII ŞI REŢETE [133]
PREVIZIUNE [134]
Collapse <b>PRODUSE PROGRAM (F)</b> [135]PRODUSE PROGRAM (F) [135]
HIPERMEDIA [ ] [135.1]
PRODUSE PROGRAM DIDACTICE [136]
PROFEŢII [137]
PROGRAME DE CALCULATOR [138]
PROGRAME DE CALCULATOR DE DIVERTISMENT [139]
PROGRAME DE CALCULATOR PENTRU TINERET [140]
PROGRAME DE STUDII [141]
REGISTRE [142]
REGULAMENTE [143]
REGULAMENTE DE PROTECŢIE [144]
REPERTOARE [145]
ROMANE [146]
ROMANE PENTRU TINERET [147]
SIGLE [148]
SPECIFICAŢII [149]
SPECIMENE [150]
STATISTICĂ [151]
STUDII COMPARATIVE [152]
STUDII LONGITUDINALE [153]
STUDII TRANSCULTURALE [154]
SUBPRODUSE [155]
Collapse <b>SUPORTURI AUDIO-VIZUALE--CATALOAGE</b> [156]SUPORTURI AUDIO-VIZUALE--CATALOAGE [156]
BENZI AUDIO -- CATALOAGE [ utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii. ] [156.1]
BENZI VIDEO -- CATALOAGE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii. ] [156.2]
Collapse <b>FILMOGRAFIE</b> [ ] [156.3]FILMOGRAFIE [ ] [156.3]
BENZI VIDEO -- CATALOAGE [ Se utilizează ca subdiviziune de formă pentru toate subiectele substantive comune şi substantive proprii. ] [156.3.1]
FILME PENTRU TINERET [ ] [156.3.2]
SURSE [157]
TABELE [158]
TABELE, GRAFICE ETC. [159]
TARIFE [160]
TERMINOLOGIE [161]
TESTE – GRILĂ [162]
TEXTE [163]
TEZE [164]
TRADUCERI [165]
TUTORIALE [166]
VIDEODISCURI [167]
VIDEODISCURI -- CATALOAGE [168]