CIMEC. Tezaurele terminologice

IndexAfișare arborescentă | Afișare alfabetică

Skip Navigation Links.
Collapse <b>EXPOZITII</b> [ Prezentări organizate, publice, a unor obiecte selecţionate, cu scopul punerii în lumină a unei anumite activităţi umane sau animale, a operei unui artist etc.; spaţiile amenajate sau clădirile special concepute şi construite destinate unor astfel de evenimente. 
 ] [1]EXPOZITII [ Prezentări organizate, publice, a unor obiecte selecţionate, cu scopul punerii în lumină a unei anumite activităţi umane sau animale, a operei unui artist etc.; spaţiile amenajate sau clădirile special concepute şi construite destinate unor astfel de evenimente. ] [1]
"CENTENARUL TELEFONIEI" [ Celebrarea a o sută de ani de la introducerea telefoniei într-o regiune sau într-o localitate. ] [1.1]
"CENTENARUL TELEFONULUI LA IASI" [ Celebrarea a o sută de ani de la introducerea telefoniei la Iaşi. ] [1.2]
"DIN ISTORIA CURENTULUI ELECTRIC LA IASI" [ Momente din istoria introducerii şi utilizării curentului electric la Iaşi. ] [1.3]
"DIN ISTORIA TEHNICII FOTOGRAFICE SI CINEMATOGRAFICE" [ Momente din istoria introducerii şi utilizării tehnicii forografice şi cinematografice într-o anumită regiune sau într-un anumit oraş. ] [1.4]
"DOUA DECENII DE ERA COSMICA" [ Aniversarea a două decenii de la debutul programului spaţial în plan internaţional (lansarea pe orbită circumterestră a primului satelit artificial al pământului de către sovietici, "Sputnik", la 3 noiembrie 1957). ] [1.5]
"INTERNATIONALA DE LA BUCURESTI.1920" [ ] [1.6]
"MUZEELE LA A 25-A ANIVERSARE" [ Aniversarea a două decenii şi jumătate de la înfiinţarea unor muzee. ] [1.7]
"RADIOUL LA A 80-A ANIVERSARE" [ Aniversarea a opt decenii de la înfiinţarea postului radiofonic naţional. ] [1.8]
Collapse <b>ISTORIA INDUSTRIEI</b> [ Studierea evoluţiei echipamentelor şi capacităţilor industriale de la Revoluţia industrială (sec. XVIII) şi până astăzi. 
 ] [2]ISTORIA INDUSTRIEI [ Studierea evoluţiei echipamentelor şi capacităţilor industriale de la Revoluţia industrială (sec. XVIII) şi până astăzi. ] [2]
INDUSTRIA ALIMENTARA [ Totalitatea întreprinderilor industriale preocupate cu prelucrarea produselor obţinute din agricultură, zootehnie şi pescuit în scopul obţinerii de alimente şi băuturi necesare consumului de către oameni şi animale. ] [2.1]
INDUSTRIA CHIMICA [ Totalitatea întreprinderilor industriale preocupate de obţinerea de produse industriale prin intermediul prelucrării unor produse naturale sau derivate. ] [2.2]
INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI [ Totalitatea întreprinderilor industriale preocupate de conceperea, proiectarea şi construirea de maşini necesare producţiei industriale sau tehnice. ] [2.3]
INDUSTRIA DE RAZBOI [ Totalitatea întreprinderilor industriale dintr-un stat combatant însărcinate cu producerea de materiale şi echipamente necesare susţinerii efortului de război. ] [2.4]
INDUSTRIA ELECTRONICA [ Totalitatea întreprinderilor industriale însărcinate cu producerea de echipamente electronice. ] [2.5]
INDUSTRIA ELECTROTEHNICA [ Totalitatea întreprinderilor industriale însărcinate cu producerea de echipamente electrotehnice. ] [2.6]
INDUSTRIA ENERGETICA [ Totalitatea întreprinderilor industriale însărcinate cu producerea de echipamente necesare hidrocentralelor sau centralelor atomoelectrice. ] [2.7]
INDUSTRIA EXTRACTIVA [ Totalitatea activităţilor de exploatare, dezvoltare şi prelucrare a produselor energetice şi neenergetice destinate unei utilizări ulterioare. ] [2.8]
INDUSTRIA LEMNULUI [ Totalitatea întreprinderilor industriale însărcinate cu extragerea şi prelucrarea masei lemnoase. ] [2.9]
INDUSTRIA LOCALA [ Totalitatea atelierelor meşteşugăreşti dintr-o anumită regiune sau localitate. ] [2.10]
INDUSTRIA METALURGICA [ Totalitatea întreprinderilor industriale însărcinate cu prelucrarea minereurilor diverse în scopul obţinerii de produse metalice. ] [2.11]
INDUSTRIA PIELARIEI [ Totalitatea întreprinderilor industriale însărcinate cu prelucrarea pielor de animale în scopul obţinerii de confecţii sau de produse de marochinărie şi de voiaj. ] [2.12]
INDUSTRIA POLIGRAFICA [ Totalitatea întreprinderilor industriale însărcinate cu producerea de materiale şi echipamente tipografice. ] [2.13]
INDUSTRIA STICLEI [ Totalitatea întreprinderilor industriale însărcinate cu obţinerea şi prelucrarea sticlei cu scopul realizării de obiecte decorative ori utilitare. ] [2.14]
INDUSTRIA TEXTILA [ Totalitatea întreprinderilor industriale însărcinate cu pregătirea şi filarea fibrelor textile, ţeserea şi finisarea materialelor textile şi a confecţiilor de îmbrăcăminte, fabricarea articolelor din textile cu excepţia lenjeriei şi fabricarea materialelor tricotate şi croşetate şi a articolelor obţinute prin prelucrarea acestora. ] [2.15]
INDUSTRIA USOARA [ Totalitatea ramurilor industriale care au ca obiect de activitate crearea de produse necesare îmbunătăţirii traiului societăţii umane (industria textilă, industria pielăriei etc.). ] [2.16]
ISTORIA INREGISTRARII SI REDARII SUNETULUI [ Studierea evoluţiei înregistrării şi redării sunetului începând cu fonograful brevetat de către Thomas Alva Edison în 1877 şi până astăzi. ] [3]
ISTORIA MASINILOR DE SCRIS [ Studierea evoluţiei maşinilor de scris de la inventare (sec. XIX) şi până la răspândirea utilizării calculatorului şi a imprimantei ca mijloc de redactare şi tipărire a textelor. ] [4]
Collapse <b>ISTORIA STIINTEI</b> [ Studierea evoluţiei descoperirilor şi invenţiilor ştiinţifice, precum şi a muncii de analiză şi cercetare legate de acestea.
 ] [5]ISTORIA STIINTEI [ Studierea evoluţiei descoperirilor şi invenţiilor ştiinţifice, precum şi a muncii de analiză şi cercetare legate de acestea. ] [5]
ANATOMIE [ Ştiinţă care are ca obiect de studiu observaţia şi analiza structurii fiinţelor (animale sau vegetale) şi a raporturilor dintre diferitele lor organe constitutive; structură a unui organ sau fiinţe. ] [5.1]
ASTRONOMIE [ Ştiinţa care se ocupă cu studiul legilor de mişcare a corpurilor cereşti, a sistemelor solare, a galaxiilor, a relaţiilor dintre acestea şi a legilor de expansiune a universului. ] [5.2]
BAI [ Instalaţii hidromecanice de curăţare şi de întreţinere, de tratare mecanică în scopul realizării unui proces catalitic sau de altă natură (în industrie) etc. ] [5.3]
BIOLOGIE [ Ştiinţă care studiază toate manifestările organismelor vii, animale şi vegetale. ] [5.4]
BOTANICA [ ] [5.5]
CARANTINA [ Punct sanitar pentru cercetarea şi izolarea persoanelor, vaselor sau mărfurilor care trebuie să intre sau să iasă într-o/dintr-o regiune infestată epidemic. ] [5.6]
CARTOGRAFIE [ Ştiinţă al cărei obiect de studiu este reprezentat de modalitatea de întocmire a planurilor şi a hărţilor topografice. ] [5.7]
CHIMIE [ Ştiinţă care studiază compoziţia, structura şi proprietăţile substanţelor, transformările lor prin regruparea atomilor componenţi, precum ţi combinaţiile noi ale substanţelor rezultate în urma unor astfel de transformări. ] [5.8]
DISPENSAR [ Unitate medico-sanitară care asigură asistenţa populaţiei dintr-o anumită regiune, de obicei fără spitalizare. ] [5.9]
ECONOMIE POLITICA [ Ştiinţa ce are ca obiect de studiu modalitatea administrării unor resurse şi mijloace limitate, precum şi analiza şi interpretarea comportamentelor umane legate de organizarea şi utilizarea unor astfel de resurse. ] [5.10]
ETNOGRAFIE [ Ştiinţa ce are ca obiect de studiu compoziţia, originea, răspândirea, evoluţia culturii materiale şi spirituale, moravurile şi particularităţile modului de viaţă şi etnice, precum şi particularităţile interacţiunii culturale şi istorice a popoarelor lumii. ] [5.11]
FILOLOGIE [ Ştiinţă care se ocupă cu studiul culturii scrise a popoarelor, punând accent pe cercetarea textelor vechi şi a operelor literare din perspectiva limbii, a transformărilor suferite de către aceasta ca urmare a diverselor influenţe, a evoluţiei limbii şi a modului de transmitere a textelor în cauză, a stabilirii autenticităţii lor precum şi cu editarea acestora. ] [5.12]
FILOZOFIE [ Ştiinţă constituită dintr-un ansamblu închegat de noţiuni şi de idei, care interpretează şi reflectă realitatea sub aspectele ei generale şi particulare din perspectiva unui gânditor sau a unui grup de gânditori organizaţi sau nu într-o şcoală filosofică de gândire. ] [5.13]
FIZICA [ Ştiinţă fundamentală din ciclul ştiinţelor naturii care studiază structura şi proprietăţile materiei, formele mişcării ei şi legile generale ale naturii anorganice, precum şi transformările generale ale acestor forme de mişcare. ] [5.14]
GEOGRAFIE [ Ştiinţă care studiază, analizează şi descrie învelişul terestru, cu toate elementele sale, din punct de vedere fizic, economic, etnografic etc.. ] [5.15]
GEOLOGIE [ Ştiinţă care studiază modul de formare, alcătuirea, dezvoltarea şi evoluţia globului terestru prin intermediul analizării structurale a rocilor. ] [5.16]
IGIENA PUBLICA [ Metodologie de implementare şi de conservare a normelor de păstrare a sănătăţii publice prin intermediul extinderii globale a regulilor ştiinţei medicale care studiază modul de interdependenţă şi de interacţiune dintre om şi mediul înconjurător, a condiţiilor sale de trai precum şi a relaţiilor sociale şi de producţie. ] [5.17]
INFIRMERIE [ Local sau încăpere unde se îngrijesc sau se examinează bolnavii şi care funcţionează pe lângă unităţi militare, internate, închisori etc.. ] [5.18]
INFORMATICA [ Ştiinţă al cărei obiect de cercetare este studiul prelucrării informaţiei cu ajutorul sistemelor automate de calcul. ] [5.19]
Collapse <b>ISTORIA ARHITECTURII</b> [ Studierea evoluţiei formelor arhitecturale din cele mai vechi timpuri până azi. 
 ] [5.20]ISTORIA ARHITECTURII [ Studierea evoluţiei formelor arhitecturale din cele mai vechi timpuri până azi. ] [5.20]
AMBIENT CITADIN [ Mediu urban. Totalitatea fenomenelor sociale, industriale, de convieţuire, de dezvoltare, de practică şi de învăţare, de muncă şi de consum care formează o societate urbană. ] [5.20.1]
CANALIZARE [ Ansamblu de lucrări tehnice executate pentru colectarea, epurarea şi evacuarea apei utilizate într-o localitate, într-un sistem tehnic, pe un teren etc. sau a apei pluviale în scopul păstrării salubrităţii solului şi aerului. ] [5.20.2]
DEMOLARE [ Acţiunea de a distruge, piesă cu piesă, o construcţie, o navă etc. în scopul revalorificării materialului astfel rezultat sau al reamenajării spaţiului astfel obţinut. ] [5.20.3]
MONUMENTE ISTORICE SI DE ARTA [ Edificii sau opere de artă aparţinând patrimoniului istoric şi artistic al unei naţiuni. ] [5.20.4]
PEISAJ URBAN [ Operă de artă pictată sau desenată ce reproduce o secvenţă din interiorul unui oraş (în artă); totalitatea construcţiilor care formează un oraş (în arhitectură). ] [5.20.5]
SISTEMATIZARE RURALA [ Ansamblu de măsuri tehnice, economice şi administrative referitoare la organizarea vieţii într-o zonă rurală. ] [5.20.6]
SISTEMATIZARE TERITORIALA [ Ansamblu de măsuri tehnice, economice şi administrative referitoare la organizarea vieţii la nivelul teritoriului unui stat. ] [5.20.7]
URBANISM [ Totalitatea elementelor privitoare la o comunitate urbană (civilizaţie, cultură, mediu etc.). ] [5.20.8]
ISTORIE [ Ştiinţă care se preocupă de studierea legilor evoluţiei şi dezvoltării societăţii omeneşti cu ajutorul unor descriptori cronologici şi a unor elemente de susţinere a carcetării, analizei şi descriptivului istoric numite convenţional "surse". ] [5.21]
MATEMATICA [ Ştiinţa care se preocupă cu studiul mărimilor, al relaţiilor cantitative şi al formelor spaţiale cu ajutorul unor procedee deductive şi/sau deductive. ] [5.22]
MATERNITATE [ Spital în care sunt îngrijite femeile pe durata naşterii şi parţial a lăuziei. ] [5.23]
MEDICINA [ Ştiinţă care se preocupă de studierea proceselor fiziologice, chimice şi biologice ale vieţii, structurile şi funcţiile organismului, cauzele şi mecanismele de producere a bolilor, precum şi mijloacele de prevenire, diagnosticare şi tratare a lor cu scopul păstrării sau restabilirii sănătăţii organismului uman sau animal. ] [5.24]
METEOROLOGIE [ Ramură a geofizicii care se preocupă de studiul proprietăţilor atmosferei şi cu fenomenele care au loc în aceasta, cu scopul emiterii de prognoze pe termen scurt sau lung asupra evoluţiei situaţiei atmosferice. ] [5.25]
MORTALITATE [ Indice rezultat din raportarea numărului de decese din cadrul unei populaţii, la totalul populaţiei respective, dintr-un anumit teritoriu. ] [5.26]
NATALITATE [ Indice rezultat din raportarea numărului de naşteri din cadrul unei populaţii, la totalul populaţiei respective, dintr-un anumit teritoriu. ] [5.27]
PSIHOLOGIE [ Ştiinţă care se preocupă de studierea activităţii psihicului omenesc, a stării şi însuşirilor sale; mentalitate. ] [5.28]
SANATATE PUBLICA [ Totalitatea metodelor şi mijloacelor legislative şi medicale de conservare a sănătăţii publice şi de prevenirea deteriorării acesteia. ] [5.29]
SOCIOLOGIE [ Ştiinţă al cărei obiect de activitate îl constituie analiza descriptivă a structurii şi fiziologiei societăţii omeneşti, a relaţiilor interumane în cadrul grupurilor sociale, precum şi a instituţiilor existente în cadrul acesteia. ] [5.30]
SPEOLOGIE [ Ştiinţă al cărei obiect de studiu îl constituie analiza descriptivă a modului de formare evolutivă a peşterilor, a condiţiilor de viaţă din interiorul acestora şi a formelor de viaţă existente (biospeologia). ] [5.31]
SPITAL [ Instituţie curativ-profilactică, în care sunt internate persoanele cu diverse afecţiuni medicale spre a fi tratate. ] [5.32]
STABILIMENT SANITAR [ Locaţie destinată tratării diverselor afecţiuni medicale. ] [5.33]
ZOOLOGIE [ Ştiinţă al cărei obiect de activitate îl constituie analiza descriptivă a structurii, dezvoltării, modului de viaţă şi relaţiilor componentelor funcţionale ale regnului animal cu mediul, precum şi cu răspândirea, evoluţia şi clasificarea lor teoretică şi practică. ] [5.34]
ISTORIA TIPARULUI [ Studierea evoluţiei tiparului din antichitate şi până astăzi. ] [6]
Collapse <b>ISTORIA TRANSPORTULUI</b> [ Studierea evoluţiei mijloacelor şi căilor de transport din antichitate până azi.
 ] [7]ISTORIA TRANSPORTULUI [ Studierea evoluţiei mijloacelor şi căilor de transport din antichitate până azi. ] [7]
AUTOMOBIL [ Vehicul cu patru (rar trei, şase) roţi pneumatice, mişcate de un motor cu explozie internă, cu aburi, electric sau cu aer comprimat. ] [7.1]
FUNICULAR [ Mijloc de transport aerian sau terestru format din unul sau mai multe cabluri suspendate pe stâlpi sau dintr-un cablu fixat pe sol, sau din două şine speciale, pe care circulă cabine cu pasageri sau cărucioare cu materiale, folosit în regiunile muntoase ori urbane greu accesibile. ] [7.2]
PLUTARIT [ Transportul în aval al buştenilor legaţi în plute din regiunea de colectare până în regiunea de comercializare. ] [7.3]
TRANSPORT AERIAN [ Asigurarea circulaţiei bunurilor şi a persoanelor cu ajutorul mijloacelor de locomoţie aeriene. ] [7.4]
TRANSPORT FEROVIAR [ Asigurarea circulaţiei bunurilor şi a persoanelor cu ajutorul mijloacelor de locomoţie feroviare. ] [7.5]
TRANSPORT FLUVIAL [ Asigurarea circulaţiei bunurilor şi a persoanelor cu ajutorul mijloacelor de locomoţie navale fluviale. ] [7.6]
TRANSPORT MARITIM [ Asigurarea circulaţiei bunurilor şi a persoanelor cu ajutorul mijloacelor de locomoţie navale maritime. ] [7.7]
TRANSPORT RUTIER [ Asigurarea circulaţiei bunurilor şi a persoanelor cu ajutorul mijloacelor de locomoţie terestre. ] [7.8]
TRANSPORT URBAN [ Asigurarea circulaţiei persoanelor cu ajutorul mijloacelor de transport în comun subterane sau de suprafaţă. ] [7.9]
MECANIZAREA AGRICULTURII [ Introducerea de unelte agricole mecanice în procesul exploatării pământului. ] [8]
VIATA ECONOMICA [ Totalitatea schimburilor comerciale şi a componentelor industriale ale unei societăţi. ] [9]