CIMEC. Tezaurele terminologice

IndexAfișare arborescentă | Afișare alfabetică

Skip Navigation Links.
Collapse <b>ACCESORII</b> [ Obiecte diverse, cu rol funcţional şi/sau decorativ.  ] [1]ACCESORII [ Obiecte diverse, cu rol funcţional şi/sau decorativ. ] [1]
APARAT DE TRACTIUNE [ Mecanism de tractare. ] [1.1]
BUTON [ Nasture mobil metalic, din sidef sau alte materiale care fixează laolaltă o manşetă. ] [1.2]
IZOLATOR [ Corp sau material rău conducător de electricitate sau de căldură. ] [1.3]
LENTILA [ Piesă optică transparentă, din sticlă sau plastic, având formă concavă, convexă sau mixtă, menită să redea o imagine reală sau virtuală. ] [1.4]
PLATFORMĂ DE TRANSPORTAT [ Suprafaţă orizontală plană a unui vehicul, realizată din metal, utilizată pentru deplasarea unor mărfuri; poate fi şi separată de acesta, montată pe roşi, tractabilă. ] [1.5]
REOSTAT [ Aparat care serveşte la reglarea intensităţii curentului electric dintr-un circuit. ] [1.6]
ROATA [ Cerc metalic sau din lemn, prevăzut sau nu cu spiţe sau anvelopă şi cameră, fixat pe o osie, destinat să pună în mişcare un autovehicul. ] [1.7]
SEPARATOR [ Dispozitiv tehnic de separare a componentelor unui amestec; aparat pentru conectarea şi deconectarea vizibilă a unui circuit electric. ] [1.8]
SIGURANTA [ Organ de maşină, organ sau dispozitiv care protejează un material sau un dispozitiv tehnic împotriva efectelor dăunătoare provocate de acţiuni externe sau interne; dispozitiv care întrerupe automat funcţionarea unui circuit electric în clipa trecerii unui curent mult prea intens comparativ cu suportabilitatea circuitului în cauză; siguranţă de tipul unui întrerupător automat, repusă în funcţiune prin simpla acţionare a unui buton; dispozitiv introdus în broasca unei uşi, pentru a împiedica deschiderea ei cu ajutorul unei cheifalse ori a unui şperaclu. ] [1.9]
Collapse <b>AGREGATE</b> [ Grup de maşini care operează împreună în vederea executării unei anumite operaţiuni tehnice.  ] [2]AGREGATE [ Grup de maşini care operează împreună în vederea executării unei anumite operaţiuni tehnice. ] [2]
CAZAN MASINA CU ABUR [ Instalaţie constituită dintr-un focar, dintr-un sistem fierbător, supraîncălzitor de abur etc. destinat punerii în mişcare a unui mecanism tehnic. ] [2.1]
GRUP CONVERTIZOR [ Generator de curent electric de mare putere destinat instalaţiilor industriale. ] [2.2]
GRUP ELECTROGEN [ Generator autonom de curent electric destinat alimentării unor incinte izolate. ] [2.3]
MOTOCOMPRESOR [ Agregat format din compresor şi motor cu benzină sau electric, fixat pe un cadru cu una sau două osii, destinat producerii de aer comprimat. ] [2.4]
MOTOPOMPA [ Agregat format din pompă şi motor cu benzină sau electric, fixat pe şasiu comun, utilizat în grădinărie, stingerea incendiilor etc. ] [2.5]
POMPA-MASINA CU ABUR [ Maşină de forţă formată dintr-un cilindru cu piston, acţionată prin forţa aburului. ] [2.6]
TURBOCOMPRESOR [ Compresor format dintr-un stator şi un rotor cu palete, folosit în comprimarea fluidelor. ] [2.7]
TURBOGENERATOR [ Generator electric de mare putere, acţionat prin intermediul unei turbine cu aburi. ] [2.8]
TURBOMOTOR [ Grup format dintr-un motor şi o turbină, montate pe acelaşi arbore de transmisie. ] [2.9]
TURBOPOMPA [ Agregat alcătuit dintr-o pompă (în general cu rotor) şi o turbină care o antrenează, folosit la pomparea mecanică. ] [2.10]
TURBOSUFLANTA [ Suflantă care dispune de un rotor cu mare viteză de rotaţie, acţionat printr-o turbină cu vapori sau gaze. ] [2.11]
ALIMENTARE [ Acţiunea de furnizare a energiei necesare funcţionării unui mecanism tehnic. ] [3]
ALIMENTARE-RADIO [ Dispozitiv servind la alimentarea unui aparat de radio cu energie electrică, pentru a-i asigura funcţionarea. ] [4]
ANODIC [ Referitor la electrodul pozitiv al unui sistem de electroliză sau pile electrice. ] [5]
APARAT DE FACTURAT [ Dispozitiv de emitere automată a dovezii fizice, arhivabile în scopul realizării ulterioare a bilanţurilor financiar-contabile periodice, a livrării unui produs. ] [6]
Collapse <b>APARATE</b> [ Sistem de piese utilizat pentru executarea unei operaţii tehnice, ştiinţifice etc.. ] [7]APARATE [ Sistem de piese utilizat pentru executarea unei operaţii tehnice, ştiinţifice etc.. ] [7]
ACUMULATOR [ Aparat sau rezervor care înmagazinează energie electrică. ] [7.1]
ALIMENTATOR [ Dispozitiv servind la alimentarea unei maşini sau instalaţii cu energie, combustibl sau materie primă. ] [7.2]
AMPLIFICATOARE [ Aparat sau dispozitiv care măreşte valorile caracteristice ale unui fenomen cu ajutorul energiei luate de la o sursă separată. ] [7.3]
AMPLIFICATOR [ Aparat sau dispozitiv care măreşte valorile caracteristice ale unui fenomen cu ajutorul energiei luate de la o sursă separată. ] [7.4]
APARAT [ Sistem de piese utilizat pentru executarea unei operaţii tehnice, ştiinţifice etc.. ] [7.5]
ARISTON [ Aparat muzical care, acţionat de către o manivelă, execută mecanic ariile înregistrate pe cilindri sau discuri. ] [7.6]
ASPIRATOR [ Aparat pentru aspirarea fumului, gazelor etc.. ] [7.7]
BUSOLA [ Instrument format dintr-un cadran şi un ac magnetic mobil care, lăsat liber, se aşează pe direcţia nord-sud. ] [7.8]
CASETOFON [ Magnetofon portabil cu benzi magnetice introduse în casete. ] [7.9]
CEASORNIC [ Dispozitiv care serveşte la măsurarea timpului. ] [7.10]
CONTROLER [ Circuit complex şo logica aferentă operării în condiţii optime a unui circuit periferic. ] [7.11]
CUTIE [ Carcasă realizată din diferite materiale, menită protejării unui mecanism în cadrul unui sistem tehnic sau pentru transportul ori depozitarea unor mărfuri. ] [7.12]
DETECTOR [ Aparat cu destinat descoperirii unor obiecte ascunse, de obicei metalice, sau efectuării unor măsurători diverse în zone şi medii considerate a fi radioactive sau toxice. ] [7.13]
ELECTROSCOP [ Aparat care pune în evidenţă starea de electrizare şi genul sarcinii electrice. ] [7.14]
EMITATOR [ Dispozitiv electronic emitent de unde sonore/ electromagnetice sau de impulsii de curent. ] [7.15]
FONOGRAF [ Aparat arhaic folosit pentru înregistrarea şi reproducerea mecanică a sunetelor. Inventat de către Thomas Alva Edison în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. ] [7.16]
FRECVENTIOMETRU [ Instrument de măsurare a frecvenţei unui curent continuu. ] [7.17]
GALVANOSCOP [ Instrument cu ajutorul căruia se constată prezenţa într-un circuit a unui curent continuu slab, precum şi sensul lui. ] [7.18]
GENERATOR [ Instalaţie care generează o formă de energie pornind de la prelucrarea unei alte forme de energie. ] [7.19]
GRAMOFON [ Aparat pentru reproducerea sunetelor înregistrate pe o placă, prevăzut cu o doză de redare cu ac şi o pâlnie de rezonanţă. ] [7.20]
HETERODINA [ Generator electronic cu ajutorul căruia se produc ocilaţii de înaltă frecvenţă; folosit masiv în perioada organizării primelor transmisiuni radiofonice. ] [7.21]
INDICATOR DE VIRAJ [ (În navigaţia aeriană) Indicarea înclinării avionului în viraj sau în linie dreaptă, ţinând cont de sensul de giraţie, derapajul sau glisada aparatului de zbor. ] [7.22]
INREGISTRATOR [ Aparat de înregistrare automată a unei informaţii. ] [7.23]
INTRERUPATOR [ Dispozitiv care serveşte la restabilirea sau întreruperea unui circuit electric. ] [7.24]
LARINGOFON [ Microfon aplicat pe esofag, în zona laringelor, pentru efectuarea unor transmisii din spaţii izolate. ] [7.25]
MAGNETOFON [ Aparat de înregistrare şi reproducere automată a sunetelor cu ajutorul unei benzi speciale, acoperite cu o substanţă feromagnetică. ] [7.26]
MONOPLAN [ Avion cu o singură aripă, dispusă transversal şi simetric faţă de fuselaj. ] [7.27]
ONDULOGRAF [ Aparat de recepţie şi înregistrare a semnalelor telegrafice după codul Morse, folosit în radiotelegrafie. ] [7.28]
ORCHESTRON [ Instrument muzical în formă de orgă sau de pian, cu două sau mai multe claviaturi. ] [7.29]
ORGA [ Instrument muzical complex, format din tuburi sonore, acţionate de claviaturi şi pedale puse în mişcare de aerul suflat prin foale activate manual. ] [7.30]
OSCILOGRAF [ Aparat care indică sau înregistrează grafic, la scară, variaţia unei mărimi fizice variabile în funcţie de timp. ] [7.31]
PATEFON [ Aparat pentru reproducerea sunetelor înregistrate pe o placă de gramofon, prin mişcarea unui ac special care acţionează o membrană. ] [7.32]
PERFORATOR [ Pparat mecanic sau manual pentru găurirea în scop de fixare a unui material. ] [7.33]
PIANOLA [ Pianină acţionată de către un mecanism, care pune în mişcare tuburi pe care au fost preînregistrate o serie de melodii. ] [7.34]
PIKUP [ Aparat ce redă şi reglează sunetele înregistrate pe o placă prin intermediul unei doze de redare prevăzută cu ac. ] [7.35]
PRIMUS [ Lampă de gătit mobilă formată din rezervor de carburant, regulator şi plită metalică-suport. ] [7.36]
PRISMA [ Poliedru cu două feţe egale şi paralele, iar celelalte în formă de paralelogram; piesă din sticlă, cuarţ sau alt material transparent, de obicei în formă de prismă, utilizată în cadrul aparatelor optice pentru descompunerea, reflexia, polarizarea etc. a luminii. ] [7.37]
RADIOGONOMETRU [ Aparat de radiorecepţie pentru determinarea sursei unei radioemisii, folosit în navigaţia fără vizibilitate şi în radiolocaţie. ] [7.38]
RECEPTOR [ Sistem tehnic destinat primirii şi dirijării unui semnal electric emis de către o sursă; instalaţie care transformă energia brută în energie utilă. ] [7.39]
REDRESOR [ Aparat de transformare a unui curent electric alternativ în curent electric continuu; lentilă redresoare a imaginii răsturnate de către un aparat optic. ] [7.40]
REDUCTOR [ Aparat destinat reducerii unei mărimi, viteze, presiuni. ] [7.41]
REGULATOR [ Aparat sau instalaţie care efectuează un proces de reglare în cadrul unui sistem tehnic. ] [7.42]
RELEU [ Dispozitiv de amplificare a unui semnal electric, în radiocomunicaţii. ] [7.43]
SIMFONIE [ Amplă compoziţie orchestrală, cu trei sau mai multe părţi; armonie (derivat din termenul grecesc symphonia. ] [7.44]
SONDA [ Dispozitiv tehnic utilizat la extragerea de hidrocarburi fluide din sol prin intermediul unei pompe hidraulice. ] [7.45]
SORTER [ Aparat de selecţionare a produselor după diverse criterii; metodă de selecţionare a unor date de către un calculator. ] [7.46]
SPECTROGRAF [ Instrument pentru captarea şi înregistrarea prin fotografiere a imaginii spectrului cromatic al luminii. ] [7.47]
STEREOSCOP [ Dispozitiv optic menit relevării tridimensionale a unor stereograme. ] [7.48]
TABULATOR [ Dispozitiv al unei maşini de scris care permite ca, odată fixată lungimea unui rând, aceasta să fie păstrată şi pentru rândurile următoare. ] [7.49]
TELEFON [ Mijlocul de a realiza convorbiri la distanţă prin intermediul undelor electromagnetice transmise de-a lungul unor fire, între un emiţător şi un receptor. ] [7.50]
TELEFOTOGRAF [ Aparat de transmitere la distanţă a unor imagini obţinute digital. ] [7.51]
Collapse <b>TELEGRAF</b> [ Mijloc de transmitere la distanţă a unor semnale corespunzătoare literelor şi cifrelor cu ajutorul unor aparate electromagnetice.
 ] [7.52]TELEGRAF [ Mijloc de transmitere la distanţă a unor semnale corespunzătoare literelor şi cifrelor cu ajutorul unor aparate electromagnetice. ] [7.52]
APARAT DE TELEGRAFIE MULTIPLA [ Mecanism de transmisie simultană a unor mesaje telegrafice. ] [7.52.1]
TELEIMPRIMATOR [ Aparat cu ajutorul căreuia se transmit şi se recepţionează pe o bandă sau pe o coală de hârtie literele alfabetului, formând mesaje "în clar". ] [7.53]
TERMOCUPLU [ Dispozitiv format din două conductoare de capacităţi diferite având capetele sudate şi dintr-un instrument de măsurarea temperaturii. ] [7.54]
TONOMAT [ Pickup semiautomat care se declanşează cu ajutorul unei monede sau a unui jeton şi care dispune de un selector automat de discuri. ] [7.55]
TRANSFORMATOR [ Aparat care modifică forma, tipul sau unele proprietăţi esenţiale ale energiei; care măreşte sau micşorează tensiunea unui curent alternativ. ] [7.56]
VENTILATOR [ Aparat sau organ al unei maşini care împrospătează aerul viciat dintr-o incintă apresurizată prin deplasarea şi înlocuirea lui cu aer proaspăt. ] [7.57]
VIZOR [ Componentă a unui aparat sau instrument optic, ori instrument de sine-stătător, care permite delimitarea după necesitate a câmpului vizual sau a liniei de vizare pentru citirea unor indicaţii de pe o scală gradată sau pentru observarea spaţiului aflat dincolo de materialul opac în care se află fixat vizorul. ] [7.58]
CAMERĂ DE TELEVIZIUNE [ Aparat de filmat şi înregistrat imagini utilizat în realizarea de emisiuni televizate. ] [8]
CELULĂ [ Fiecare dintre compartimentele sau elementele identice, alăturate şi cu aceeaşi funcţie, ale unui dispozitiv sau sistem tehnic. ] [9]
DEMONSTRATIV [ Ilustrativ, util pentru exemplificarea unei situaţii. ] [10]
DETECTARE [ Aflarea unui obiect prin mijloace mecanice sau electronice. ] [11]
Collapse <b>DISPOZITIVE</b> [ Ansamblu imobil de piese interconectate care îndeplineşte un rol bine determinat singular sau în cadrul unui mecanism tehnic.
 ] [12]DISPOZITIVE [ Ansamblu imobil de piese interconectate care îndeplineşte un rol bine determinat singular sau în cadrul unui mecanism tehnic. ] [12]
ACUSTIC [ Dispozitiv care emite, transmite sau recepţionează sunete. ] [12.1]
APARAT CU SEMICONDUCTORI [ Dispozitiv funcţional în baza unor materiale care dispun de o conductibilitate internă intermediară. ] [12.2]
APARAT DE APEL [ Dispozitiv electric de tip sonerie, pentru convocare. ] [12.3]
APARAT DE COPIAT [ Dispozitiv electronic pentru executarea automată a unor copii. ] [12.4]
APARAT DE FILMAT [ Dispozitiv de înregistrare pe peliculă fotosensibilă a unor imagini. ] [12.5]
APARAT DE FOTOGRAFIAT [ Dispozitiv de înregistrare pe o peliculă fotosensibilă sau cu ajutorul unor mijloace digitale a unor imagini. ] [12.6]
APARAT DE GALVANOTERAPIE [ Utilizarea unui generator de curent electric continuu în scopuri medicale. ] [12.7]
APARAT DE INREGISTRAT [ Dispozitiv mecanic sau electronic de înregistrare a sumelor rezultate din vânzări. ] [12.8]
APARAT DE MASURAT [ Dispozitiv de verificarea preciziei funcţionării unui mecanism tehnic. ] [12.9]
APARAT DE PROIECTIE [ Mecanism de proiectarea imaginilor unui film pe un ecran. ] [12.10]
APARAT DE RADIO [ Dispozitiv electronic de captare şi distribuţie a informaţiei prin intermediul emisiilor de unde electromagnetice. ] [12.11]
APARAT DE RECEPTIE [ Radio ] [12.12]
ASINCRON [ Care are turaţia motorului diferită faţă de câmpul magnetic al statorului. ] [12.13]
AUTOMAT [ Mecanism tehnic a cărui funcţionare se bazează pe utilizarea unui combustibil sau a unei alte forme de energie. ] [12.14]
AX CU CAME [ Arbore care asigura în timpul rotirii, prin forma şi pozitia camelor, funcţionarea organelor de distribuţie la momentele oportune şi pe durata necesară. ] [12.15]
BAIE DE EMULSIE [ Cuvă umplută cu lichid pentru developat. ] [12.16]
BANC DE ÎNCERCARE [ Dispozitiv de verificarea corectitudinii parametrilor de funcţionare ai unui dispozitiv tehnic. ] [12.17]
BOBINĂ DE MEDIE FRECVENTĂ [ Dispozitiv de stabilizarea tensiunii unui curent electric. ] [12.18]
CABLU DE ALIMENTARE [ Dispozitiv de alimentare cu energie elctrică a unui mecanism de la o priză sau de la un generator. ] [12.19]
CAMERA [ De filmat, sistem tehnic de înregistrare şi redare a unor imagini. De comandă, încăpere în care se efectuează automat operaţiunile de comandă şi control a unor centrale electrice. ] [12.20]
CAMERĂ CU CEAŢĂ [ Cameră Wilson. Incintă izolată ermetic în care se află vapori de apă sau de alcool, suprasaturaţi, superrăciţi, folosită pentru detecţia particulelor de radiaţie ionizantă. ] [12.21]
CAP DE CITIRE [ Cap magnetic. Transductor electromagnetic care transformă variaţiile unui semnal electric în variaţii de flux magnetic sau invers, folosit pentru operaţii de înregistrare, redare sau ştergere în cadrul disferitelor sisteme de înregistrare. ] [12.22]
CARABINĂ CU ARC [ Dispozitiv de fixare a hamului de pe corpul alpinistului de coarda de căţărare prevăzut cu o clapetă cu arc, pentru siguranţă în timpul funcţionării. ] [12.23]
CASETA [ Construcţie standardizată din material plastic, în care se află montată o bandă magnetică destinată înregistrării şi redării de sunete. ] [12.24]
CĂŞTI [ Dispozitiv format dintr-unul sau două receptoare fixate pe urechi, servind la ascultarea unor transmisiuni audio. ] [12.25]
CATODIC [ Privitor la un electrod prin care iese curentul electric continuu de conducţie dintr-o baie de electroliză, la polul negativ al sursei. ] [12.26]
CENTRIFUGĂ [ Aparat pentru separarea componentelor de densităţi diferite ale unui amestec lichid eterogen cu ajutorul forţei centrifuge. ] [12.27]
CILINDRU CU ŞTIFTURI [ Componentă cilindrică a unor mecanisme muzicale prevăzută cu striaţii care codifică o anumită melodie. ] [12.28]
COLECTOR [ 1. Organ al rotorului unor maşini electrice, menit schimbării legăturilor dintre înfăşurarea rotorului şi exterior. 2. Incintă pentru colectarea gazelor sau a lichidelor în diverse sisteme tehnice. ] [12.29]
COMBINATA [ Referitor la mecanisme, realizată prin combinarea mai multor elemente. ] [12.30]
COMPRESOR [ 1. Maşină, cu piston şi rotor, folosită la ridicarea presiunii unui gaz. 2. Cilindru metalic masiv, cu tracţiune animală sau mecanică, servind la îndesarea terasamentelor, nivelarea şoselelor etc.. ] [12.31]
COMUTATOR [ Dispozitiv pentru închiderea sau dechiderea reţelei prin care trece un curent electric sau pentru schimbarea direcţiei lui. ] [12.32]
COMUTATRICE [ Referitor la un motor electric de curent alternativ care roteşte un dinam pentru a produce curent continuu necesar alimentării unui mecanism electric. ] [12.33]
CONTOAR DE APA [ Aparat automat pentru măsurarea consumului de apă într-o locuinţă. ] [12.34]
CONVERTIZOR [ Dispozitiv mecanic de transformare a mişcării sau a forţelor. ] [12.35]
COTIT [ Element metalic cu rol în transmisia mişcării de la pistoane la sistemul de transmisie. În legătură cu axa de transmisie. ] [12.36]
CUPLA [ ] [12.37]
CUTIE DE VITEZA [ Carcasă pentru mecanismul schimbătorului de viteze la un autoturism. ] [12.38]
DISPOZITIV CU MEMBRANA [ Mecanism care dispune de un corp subţire flexibil, menit producerii sau reproducerii de sunete prin vibraţii. Folosit în telefonie, fabricarea de microfoane ş.a. ] [12.39]
DISPOZITIV DE IONIZARE [ Dispozitiv de introducere a unor ioni într-un mediu dat sau într-un organism, în scopuri ştiinţifice sau de purificare. ] [12.40]
DISPOZITIV DE MARIT [ Dispozitiv pentru supradimensionarea unei fotografii după developare. ] [12.41]
DISPOZITIV MODERNIZARE [ ] [12.42]
ELEMENT GALVANIC [ Componentă funcţională a unei pile electrice. ] [12.43]
FIER DE CALCAT [ Dispozitiv electric pentru netezirea obiectelor vestimentare după îndeplinirea procedurilor de spăalere şi de uscare. ] [12.44]
GENERATOR DE ABURI [ Mecanism utilizat pentru producerea de ceaţă artificială în cadrul unor filmări. ] [12.45]
GENERATOR DE CURENT [ Instalaţie tehnică pentru producerea curentului electric. ] [12.46]
GENERATOR DE FORTA [ Dispozitiv electric de mare putere destinat furnizării de energie în scopul punerii în mişcare a unor mecanisme tehnice. ] [12.47]
INSTALAŢIE DE FORAJ [ Dispozitiv de săparea unor puţuri circulare în scopuri ştiinţifice sau industriale. ] [12.48]
LAMPĂ CU DESCARCARI ÎN GAZE [ Lampă cu electroluminiscenţă, funcţională în baza trecerii unui curent electric printr-un gaz într-o incintă de sticlă. ] [12.49]
LAMPĂ CU INCANDESCENTA [ Lampă cu halogen. În balonul acesteia se introduce un amestec de gaze inerte care conţine halogeni, în scopul măririi durate de funcţionare a dispozitivului şi a strălucirii emise de acesta. ] [12.50]
LUPA [ Instrument optic alcătuit dintr-o lentilă convergentă, care aşezat în faţa unui obiect oferă o imagine mărită a acestuia. ] [12.51]
MACHETA [ Reproducere la scară redusă a unui peisaj, a unei fortificaţii etc.; text integral sau fragmentar al unei opere destinat discuţiei antepublicare. ] [12.52]
MAŞINĂ DE BOBINAT [ Dispozitiv mecanic de înfăşurarea firelor textile sau metalice în bobine. ] [12.53]
MAŞINĂ DE CALCULAT [ Dispozitiv mecanic sau electronic de efectuarea unor calcule. ] [12.54]
MAŞINĂ DE CONTABILIZAT [ Dispozitiv de calcul automat. ] [12.55]
MAŞINĂ DE CUSUT [ Dispozitiv acţionat mecanic sau manual pentru coasere automată. ] [12.56]
MAŞINĂ DE GAURIT [ Dispozitiv destinat perforării mecanice a unui material în vederea fixării de un suport. ] [12.57]
Collapse <b>MECANISM</b> [ Angrenaj format din piese fixe şi mobile interconectate, astfel încât cele mobile, conducătorii, pun în mişcare pe cele fixe, conduşii
 ] [12.58]MECANISM [ Angrenaj format din piese fixe şi mobile interconectate, astfel încât cele mobile, conducătorii, pun în mişcare pe cele fixe, conduşii ] [12.58]
ACCELERATOR DE PARTICULE [ Dispozitiv experimental care imprimă unor particule elementare viteze foarte mari, în scopul studierii comportamentului acestora. ] [12.58.1]
APARAT DE PRESAT FORME [ Dispozitiv de fabricare serială a unor matriţe. ] [12.58.2]
BUTON DE SONERIE [ Mijloc de acţionare a unui dispozitiv mecanic menit să joace rol de avertizor. ] [12.58.3]
DISPOZITIV DE TAIAT [ Mecanism de retezat, de ajustat, de îndreptat, de separat. ] [12.58.4]
DISPOZITIV DE TELEFONIE MULTIPLA [ Mecanism care asigură comunicarea simultană a mesajelor, pe mai multe linii telefonice. ] [12.58.5]
DISPOZITIV DE TELEFONIE ŞI TELEGRAFIE MULTIPLA [ Aparat cu ajutorul căruia se poate realiza comunicarea simultană, telefonică sau telegrafică, pe mai multe linii. ] [12.58.6]
INSTALAŢIE DE FORŢĂ [ Mecanism de acţionare a unui propulsor. ] [12.58.7]
MAŞINĂ DE SCRIS [ Dispozitiv mecanic destinat dactilografierii de texte. ] [12.58.8]
MAŞINĂ DE TORS [ Mecanism tehnic de transformare mecanică a fibrei textile dintr-un caer în fir. ] [12.58.9]
ORGANE DE MAŞINI [ Componentele mecanismului unor dispozitive tehnice. ] [12.58.10]
PLATFORMĂ DE RIDICAT [ Dispozitiv mecanic destinat ridicării de la pământ a unui autoturism, pentru a permite intervenţii de natură tehnică. ] [12.58.11]
RELEU DE TEMPORIZARE [ Mecanism electric pentru întârzierea conectării sau deconectării aparatelor de informare, ventilatoarelor, reclamelor luminoase şi pentru direcţionări automate. ] [12.58.12]
STABILIZATOR DE TENSIUNE [ Mecanism electric având impedanţă neliniară, destinat compensării variaţiei sarcinii sau a tensiunii de alimentare. ] [12.58.13]
MECANISM CU ROTI DINTATE [ Dispozitiv care funcţionează în baza cuplării unor roţi dinţate. ] [12.59]
MODEL DE ATOM [ Teoretizare a structurii unui atom pornind de la o serie de constatări pur empirice apoi, treptat, şi experimentale. ] [12.60]
MOTOR CU ABUR [ Motor care funcţionează în baza forţei aburului. ] [12.61]
OBIECTIV [ Lentilă convergentă încorporată unui aparat foto destinată focalizării unui obiect. ] [12.62]
PEDALĂ DE AMBREIAJ [ Dispozitiv de acţionare a unui mecanism prin care se leagă solidar, pentru un timp limitat, două mecanisme independente, permiţând cuplarea şi decuplarea în timpul funcţionării. Folosită în industria constructoare de automobile pentru schimbarea vitezelor. Legat la cutia de viteze. ] [12.63]
PIESĂ DE CONTACT [ Dispozitiv care serveşte la realizarea unei legături prin atingere între două elemente electrice. ] [12.64]
PILA [ Unealtă din oţel călit, cu suprafeţe abrazive, utilizată pentru ajustarea manuală a unor materiale; producător arhaic de electricitate. ] [12.65]
PLANSETA [ Placă din lemn sau metal utilizată ca suport pentru executarea de proiecte arhitecturale sau tehnice. ] [12.66]
POMPĂ DE INJECTIE [ Dispozitiv de introducere a carburantului în camera de ardere a motorului, pentru ca regimul său de funcţionare să fie continuu. ] [12.67]
REŢEA DE RADIOFICARE [ Generalizare a transmisiunii programelor de radio prin radiodistribuţie. ] [12.68]
RULOU [ Organ de maşină care se roteşte în jurul unei axe şi care serveşte la punerea în mişcare a unui sistem tehnic. ] [12.69]
TABLOU DE COMANDA [ Dispozitiv mecanic sau electronic al cărui scop este de a centraliza totalitatea mijloacelor de acţionare a unor mecanisme. ] [12.70]
TRADUCTOR DE PRESIUNE [ Dispozitiv tehnic de transformarea presiunii în energie. ] [12.71]
TRANSFORMATOR DE INALTA FRECVENTA [ Aparat electric utilizat pentru modificarea valorilor tensiunilor şi curenţilor variabili funcţional în baza unui curent de joasă frecvenţă. ] [12.72]
TRANSFORMATOR DE JOASA FRECVENTA [ Aparat electric utilizat pentru modificarea valorilor tensiunilor şi curenţilor variabili funcţional în baza unui curent de joasă frecvenţă. ] [12.73]
TREPIED [ Scaun, suport sau stativ cu trei picioare. ] [12.74]
UNEALTĂ DE MÂNĂ [ Dispozitiv manual pentru efectuarea unor operaţii tehnice. ] [12.75]
Collapse <b>DIVERSE</b> [ Variate. 
 ] [13]DIVERSE [ Variate. ] [13]
ARTIFICIAL [ Care nu este origine naturală. ] [13.1]
ATOMICA [ Referitor la obţinerea de energie prin fisiune. ] [13.2]
AUDIO [ Referitor la mijloacele mecanice sau electronice de înregistrare şi redare a sunetelor. ] [13.3]
BREVET [ Document oficial acordat de către o autoritate prin care se oferă unei persoane o distincţie sau i se recunoaşte paternitate unei invenţii. ] [13.4]
CIFRU REGAL [ Iniţiala dublată sau iniţialele numelui unui personaj regal, redate într-o formă elegantă. ] [13.5]
CIOCAN DE ŢINTUIT PÂNZA PE LANCE [ Ciocan de fixarea pânzei de steag pe hampă. ] [13.6]
PORT-DRAPEL [ Prăjină terminată cu o stemă sau cu un vârf decorativ de suliţă, folosită pentru arborarea unui drapel. ] [13.7]
PORT-STINDARD [ Prăjină terminată cu o stemă sau un vârf decorativ de lamce, folosită pentru arborarea unui drapel. ] [13.8]
REZERVOR CU PÂLNIE [ Incintă rezervată depozitării unui lichid, prevăzută cu un dispozitiv pentru scurgerea lihidului în interior. ] [13.9]
TRUSA DE CIOCANE [ Cutie sau geantă specială în care se păstrează ciocane de mărimi diverse, necesare unor operaţiuni tehnice diferite. ] [13.10]
ELECTRICA [ Privitor la producerea de energie electrică. ] [14]
ELECTRODINAMIC [ Referitor la stările şi fenomenele legate de prezenţa câmpului electromangnetic variabil în timp. ] [15]
ELECTROMAGNETIC [ Porţiune de spaţiu unde interacţionează un câmp electric şi un câmp magnetic. ] [16]
ELECTRONICA [ Ştiinţă al cărei obiect de cercetare îl constituie studierea comportamentului în diferite medii a particulelor cu sarcină electrică precum şi construcţia aparaturii bazate pe principiile definitorii ale acesteia. ] [17]
ELVETIAN [ Componentă locuţională a unei expresii tehnice (ex.: "ceas elveţian"). ] [18]
EMISIE DE TON [ Privitor la producerea sunetului simplu, care variază sinusoidal în timp. ] [19]
EMISIUNE DE TELECINEMA [ Film de televiziune. ] [20]
ENGLEZ [ Componentă locuţională a unei expresii tehnice (ex.: "corn englez"). ] [21]
EOLIANA [ (Despre energie) formă de electricitate produsă ca urmarea punerii în mişcare de către vânt a unor pale cuplate la un generator electric. ] [22]
EXPERIMENTAL [ Prototip rezultat ca urmare a îndeplinirii unor proceduri tehnice experimentale. ] [23]
FLUORESCENT [ Efect fizic bazat pe principiul descărcării electrice într-un amestec de gaze şi vapori de mercur aflat într-un tub de sticlă. ] [24]
FOTOELECTRIC [ Efect fizic determinat de incidenţa radiaţiei luminoase asupra unei suprafeţe. ] [25]
HIDRAULIC [ Mecanism funcţional datorită forţei de presiune a apei sau a unui lichid. ] [26]
INDUSTRIALA [ Produs de către industrie sau bazat pe aceasta. ] [27]
INELAR [ De forma unui inel. ] [28]
Collapse <b>INSTALATII</b> [ Ansambluri de maşini montate în aşa fel încât să funcţioneze ca un tot în timpul executării unor operaţii industriale.
 ] [29]INSTALATII [ Ansambluri de maşini montate în aşa fel încât să funcţioneze ca un tot în timpul executării unor operaţii industriale. ] [29]
CAZAN [ Rezervor metalic în care se introduce apă spre a fi obţinuţi aburi prin fierbere, în scopul producerii de energie. ] [29.1]
CENTRALĂ [ Instalaţie sau ansamblu de instalaţii tehnice îmn care se produce în chip centralizat energie, se efectuează o anumită operaţie tehnică etc.. ] [29.2]
CUPTOR [ Construcţie specială de încălzire constituită dintr-o incintă cu pereţi de metal căptuşiţi cu material refractar, destinată îndeplinirii unor operaţiuni tehnice. ] [29.3]
ECHIPAMENT [ Totalitatea subansamblelor unei instalaţii industriale. ] [29.4]
INSTALATIE [ Ansamblu de maşini montate în aşa fel încât să funcţioneze ca un tot în timpul executării unor operaţii industriale. ] [29.5]
LAMINOR [ Aparatură de transformare a unui material metalic în bare, lame, fâşii etc.. ] [29.6]
MACARA [ Aparat, dispozitiv sau instrument tehnic construit pe principiul scripeţilor, folosit pentru deplasarea de materiale grele. ] [29.7]
MOARA [ Instalaţie special concepută, proiectată şi construită pentru măcinat. ] [29.8]
PANOU [ Placă realizată din diverse materiale (plută, lemn etc.) servind la afişarea unor materiale informative; mijloc de unificare a sistemelor de coordonare şi de control ale unei uzine electrice, ale unui mecanism tehnic etc. ] [29.9]
POD RULANT [ Mecanism format dintr-o schelă fixă şi un palanc, utilizat pentru transportul de materiale dintr-o parte intr-alta a unei fabrici. ] [29.10]
RAMA [ Cadru realizat din diverse materiale, folosit pentru prezentarea unei imagini; schelet de forme şi din materiale diferite, menit fixării unui sistem tehnic; fâşie de piele flexibilă, destinată fixării zonei superioare a tălpii unui obiect de încălţăminte. ] [29.11]
REACTOR [ Aparat propulsor care foloseşte forţa de reacţie a gazelor generate în interiorul unei camere de ardere pentru a deplasa vehiculul pe care este montat; instalaţie complexă în care se realizează fisiunea nucleelor prin bombardarea cu neutroni a unor elemente chimice radioactive prin bombardarea cu neutroni ] [29.12]
SATELIT [ Corp ceresc care se roteşte în jurul unui alt corp ceresc în timpul mişcării de revoluţie a celui din urmă; corp metalic de forme diferite şi echipat conform unor nevoi precise - pentru îndeplinirea unor scopuri ştiinţifice, observaţie şi analiză, pentru stabilirea de comunicaţii la distanţă etc. - plasat pe orbită circumterestră prin intermediul unei rachete şi care gravitează în jurul Pământului similar omologilor săi naturali din spaţiu. ] [29.13]
SISTEM [ Ansamblu de elemente interdependente, structurate organizat, care ordonează un anumit domeniu sau determină o activitate practică să fie deplin funcţională, potrivit atingerii unui anumit scop. ] [29.14]
SONDA [ Dispozitiv tehnic utilizat la extragerea de hidrocarburi fluide din sol prin intermediul unei pompe hidraulice. ] [29.15]
STATIE DE TRANSFORMARE [ Staţie de preluare în vederea transportului pe o anumită distanţă sau direct la beneficiar a curentului electric. ] [29.16]
TABLOU [ Imagine realizată prin mijloace diferite pe suporturi diferite, înrămată sau nu, utilizată pentru decorarea unei camere; suprafaţă metalică pe care se află fixat instrumentarul necesar efecturării coordonării şi controlului unor operaţii mecanice. ] [29.17]
TERMINAL [ Plasat la extremitate, capăt, vârf. Mijloc de comunicaţie între aeronava de transport şi clădirea aeroportuară. ] [29.18]
Collapse <b>INSTRUMENTE DE MASURAT</b> [ Instrumente de măsură şi de calcul a unor valori numerice obţinute în urma unor operaţii mecanice, necesare preciziei desfăşurării unor operaţii ulterioare de fabricaţie.  ] [30]INSTRUMENTE DE MASURAT [ Instrumente de măsură şi de calcul a unor valori numerice obţinute în urma unor operaţii mecanice, necesare preciziei desfăşurării unor operaţii ulterioare de fabricaţie. ] [30]
ALTIMETRU [ Instrument pentru măsurarea altitudinii faţă de un anumit nivel de referinţă. ] [30.1]
AMPERMETRU [ Dispozitiv pentru măsurarea intensităţii curentului electric. ] [30.2]
APOMETRU [ Aparat pentru măsurarea volumului de apă trecut printr-o conductă. ] [30.3]
BALANŢĂ [ Instrument format din două talgere atârnate de capetele unui ax fixat la mijloc pe un suport, folosit pentru măsurarea greutăţii unor obiecte prin echilibrarea lor cu o serie de greutăţi etalonate. ] [30.4]
BAROMETRU [ Instrument pentru măsurarea presiunii atmosferice. ] [30.5]
BAROMETRU ANEROID [ Barometru fără lichid, care dispun de un indicator şi de un cadran. Schimbările presiunii din aer acţionează asupra unei cutii din tablă ondulată, care se dilată sau se contractă. Mişcarea cutiei este transmisă la indicator pin intermediul unui sistem de parghii. ] [30.6]
CALORIMETRU [ Instrument folosit pentru măsurarea cantităţilor de căldură produse ori absorbite de corpuri. ] [30.7]
CÂNTAR [ Instrument de stabilirea greutăţii unui produs. ] [30.8]
CONTOR [ Aparat de măsurarea consumului de apă, gaz, energie electrică etc. într-un anumit interval de timp. ] [30.9]
COSFIMETRU [ Aparat folosit pentru măsurarea directă a factorului de putere (cosinusul unghiului de defazaj dintre tensiune şi curent). ] [30.10]
DEBITMETRU [ Instrument de măsură, control şi reglaj al debitului fluidelor. ] [30.11]
EXPONOMETRU [ Instrument folosit pentru stabilirea duratei corecte de expunere la lumină a unui film sau plăci fotografice. ] [30.12]
FOTOMETRU [ Instrument utilizat pentru măsurarea intensităţii surselor de lumină. ] [30.13]
GALVANOMETRU [ Instrument de stabilirea prezenţei şi măsurarea intensităţii unui curent electric slab. ] [30.14]
GAZOMETRU [ Instrument de măsurare a cantităţii de gaz care trece printr-o conductă. ] [30.15]
GIRORIZONT [ Aparat de bord giroscopic, care indică înclinaţia longitudinală şi laterală a avionului. ] [30.16]
GONIOMETRU [ Instrument pentru măsurarea valorii unghiurilor folosit în cadrul unor diferite activităţi practice ştiinţifice - în geodezie, cristalografie, topografie ş.a.. ] [30.17]
HIGROMETRU [ Aparat de măsurarea umidităţii gazelor. ] [30.18]
IONOMETRU [ Instrument pentru determinarea intensităţii unei radiaţii radioactive. ] [30.19]
LITROMETRU [ Aparat pentru măsurarea debitului şi cantităţii de combustibil la bordul unei aeronave sau autoturism. ] [30.20]
LUXMETRU [ Instrument fotometric pentru măsurarea intensităţii luminii. ] [30.21]
MAGNETOMETRU [ Instrument pentru măsurarea intensităţii câmpului magnetic. ] [30.22]
MANOMETRU [ Instrument de măsurare a presiunii unui lichid sau gaz în stare de vapori într-o incintă închisă. ] [30.23]
METRONOM [ Instrument care marchează, prin bătăile regulate ale unui pendul, intervale egale de timp, folosit în laboratoare, în muzică etc.. ] [30.24]
MICROMETRU [ Instrument mecanic de precizie, pentru măsurarea dimensiunilor mici şi foarte mici. ] [30.25]
MILIAMPERMETRU [ Ampermetru pentru măsurarea intensităţilor reduse ale curentului electric. ] [30.26]
MIVIOMETRU OBIECTIV VOLTAIC [ Referitor la unitatea de măsură pentru forţa electromotoare şi potenţialul electric. ] [30.27]
OHMETRU [ Instrument pentru măsurarea rezistenţei electrice. ] [30.28]
PIROMETRU [ Instrument fizic prevăzut cu un cadran cu ac-indicator folosit pentru măsurarea gradului de dilatare a unor probe metalice. ] [30.29]
POLARIMETRU [ Instrument optic pentru măsurarea unghiului de rotaţie al planului unei radiaţii mişcat de către o substanţă optic activă. ] [30.30]
REFRACTOMETRU [ Instrument optic pentru măsurarea indicelui de refracţie al substanţelor sau nal suprafeţelor. ] [30.31]
RIGLA [ Piesă dreptunghiulară, lungă, îngustă, gradată, destinată trasării liniilor drepte, verificării suprafeţelor plane etc.. ] [30.32]
SPINTARISCOP [ Instrument pentru observarea scâteierilor produse de către o anumită sursă în cadrul unor experimente fizice. ] [30.33]
SUBLER [ Instrument de măsurat lungimi şi grosimi mici, format dintr-o riglă gradată cu două braţe, între care se prinde piesa care trebuie măsurată. ] [30.34]
TAHOMETRU [ Instrument de măsurat viteza unghiulară a instalaţiilor unei piese rotitoare. ] [30.35]
TERMOMETRU [ Instrument de măsurarea temperaturilor, format dintr-un tub de sticlă al cărui conţinut are capacitatea fizică de a se dilata în urma unei acţiuni calorice exterioare. ] [30.36]
VARIOMETRU [ Dispozitiv cu inductanţă variabilă care serveşte la reglarea fină a inductanţei unui circuit. ] [30.37]
VITEZOMETRU [ Instrument pentru măsurarea vitezei deplasării unui vehicul. ] [30.38]
VOLTMETRU [ Instrument utilizat pentru măsurarea tensiunii electrice şi tensiunii electromotoare, cu indicaţiile scalei exprimate direct în volţi sau în multiplii sau submultiplii voltului. ] [30.39]
WATTMETRU [ Instrument electric de măsură folosit pentru măsurarea în waţi a puterii electromagnetice dintr-un circuit electric. ] [30.40]
Collapse <b>INSTRUMENTE MUZICALE</b> [ Instrumente de producere a sunetelor muzicale prin intermediul unor vibraţii.
 ] [31]INSTRUMENTE MUZICALE [ Instrumente de producere a sunetelor muzicale prin intermediul unor vibraţii. ] [31]
CONTRABAS [ Instrument muzical cu coarde şi arcuş din familia violelor, cu sonoritate gravă. Cel mai mare din această familie de instrumente muzicale. ] [31.1]
CORN [ Instrument muzical de suflat din familia oboiului, de formă spiralică, acţionat printr-un sistem de supape, cu ancie dublă şi sonoritate gravă. ] [31.2]
FAGOT [ Instrument muzical de suflat tubular, din lemn, prevăzut cu clape metalice şi ancie dublă. ] [31.3]
ORGA [ Instrument muzical complex, format din tuburi sonore, acţionate de claviaturi şi pedale puse în mişcare de aerul suflat prin foale activate manual. ] [31.4]
PIAN [ Instrument muzical fixat pe trei picioare format din cutie de rezonanţă şi un sistem de corzi acţionate mecanic de către o serie de ciocănele prin intermediul unui sistem de pârghii şi de clape. ] [31.5]
PIANINA [ Pian redus dimensional, cu proprietăţi sonore minimale, al cărui sistem de corzi acţionate mecanic este dispus vertical. ] [31.6]
TARAGOT [ Instrument popular românesc de suflat, format dintr-un tub conic de metal cu ancie simplă. ] [31.7]
TROMBON [ Instrument muzical de suflat din alamă mai mare decât trompeta, cu timbrul mai aspru şi mai puternic decât aceasta. ] [31.8]
TROMPETA [ Instrument muzical de suflat din alamă, format dintr-un sistem de tuburi şi o pâlnie, acţionat cu ajutorul unor taste metalice. ] [31.9]
VIOARA [ Instrument muzical format dintr-o cutie de rezonanţă şi un grif, pe care sunt întinse patru coarde, care vibrează când sunt atinse de un arcuş. ] [31.10]
VIOLA [ Instrument muzical cu coarde mai mare decât vioara, acordat cu o cvintă jos decât aceasta şi având ca urmare sunete mai grave. ] [31.11]
INTERMEDIAR [ (Despre circuite electrice) Un circuit a cărui tensiune rămâne în permanenţă constantă, servind la reglarea tensiunii circuitelor învecinate. ] [32]
MAGNETOELECTRIC [ Referitor deopotrivă la fenomenele magnetice şi electrice. ] [33]
MANUAL [ Carte care cuprinde noţiunile de bază ale unei ştiinţe sau noţiuni practice; fabricat de mână, fără intervenţia vreunui mijloc mecanic. ] [34]
MARITIMA [ Determinat de acţiunea directă sau indirectă a mării. ] [35]
Collapse <b>MASINI DIVERSE</b> [ Sisteme de mecanisme tehnice având diferite utilizări la nivel industrial sau particular.
 ] [36]MASINI DIVERSE [ Sisteme de mecanisme tehnice având diferite utilizări la nivel industrial sau particular. ] [36]
DINAM [ Maşină electrică rotativă, generatoare de curent continuu. ] [36.1]
GENERATOR [ Instalaţie care generează o formă de energie pornind de la prelucrarea unei alte forme de energie. ] [36.2]
MAGNETOU [ Microgenerator de curent electric alternativ, folosit pentru producerea scânteilor necesare aprinderii carburantului la motoarele cu aprindere. ] [36.3]
MASINA [ Sistem de mecanisme tehnice având mişcări determinate, care transformă o formă de energie în lucru util; mijloc de deplasare mecanică. ] [36.4]
MOTOPROPULSOR [ Agregat format dintr-un motor cu ardere internă sau o turbină cu gaz, cuplat cu o elice propulsată sau portantă. ] [36.5]
MOTOR [ Maşină care transformă o formă de energie oarecare în energie mecanică, pentru acţionarea unei alte maşini. ] [36.6]
MOTOR-REACTOR [ Un motor care eliberează un jet rapid de fluide pentru a genera contrapresiune. ] [36.7]
POMPA [ Maşină de forţă formată dintr-un cilindru cu piston, mecanică sau manuală, folosită pentru deplasarea sau comprimarea unui fluid. ] [36.8]
PULSOREACTOR [ Tip de reactor pentru aeronave de mare viteză, care funcţionează prin combustie discontinuă. ] [36.9]
STATOREACTOR [ Reactor cu aflux continuu de gaze, care funcţionează fără compresor, folosit pentru propulsia unor avioane supersonice. ] [36.10]
STRUNG [ Maşină-unealtă cu ajutorul căreia se execută operaţia de rotunjire, filetare, găurire, zimţuire etc. prin aşchiere a unei piese. ] [36.11]
TURBINA [ Motor alcătuit dintr-un motor şi un stator, care transformă energia potenţială a unui fluid în energie mecanică de corp solid. ] [36.12]
TURBOPROPULSOR [ Motor termic de avion similar turboreactorului, dar la care întregirea forţei de propulsie se realizează şi prin intermediul unei elice. ] [36.13]
TURBOREACTOR [ Reactor echipat cu turbocompresor care captează şi trimite sub presiune aerul atmosferic în camera de ardere. ] [36.14]
VENTILATOR [ Aparat sau organ al unei maşini care împrospătează aerul viciat dintr-o incintă apresurizată prin deplasarea şi înlocuirea lui cu aer proaspăt. ] [36.15]
MECANIC [ (În fizică) "lucru mecanic" este o mărime fizică prin care se defineşte şi se măsoară cantitatea de muncă depusă de om sau de maşini. ] [37]
MEDICAL [ Privitor la medicină sau care are legătură cu aceasta. ] [38]
MODEL [ Reproducere la scară redusă a unui peisaj, a unei fortificaţii etc.; tipar, prototip, specimen, mostră. ] [39]
MONOCROM [ Care are o singură culoare ] [40]
MUZICAL [ Privitor la muzică, mediu în care se execută piese muzicale, armonios, melodios. ] [41]
NUCLEAR [ Referitor la nucleu, componenta centrală, de sarcină pozitivă, a unui atom în jurul căruia gravitează electronii de sarcină negativă; mediu mecanic de realizarea fisiunii nucleare, în scopul producerii de energie. ] [42]
Collapse <b>OBIECTE DE ILUMINAT</b> [ Piese de mobilier destinate iluminării artificiale a unei camere.
 ] [43]OBIECTE DE ILUMINAT [ Piese de mobilier destinate iluminării artificiale a unei camere. ] [43]
AMNAR [ Bucată de oţel folosită la producerea de scântei în vederea aprinderii unui foc prin lovirea de o bucată de cremene. ] [43.1]
BEC [ Sferă msau pară de sticlă în care se află filamentul unei lămpi electrice. ] [43.2]
CANDELABRU [ Suport cu mai multe braţe, bogat ornamentat, pentru lumânări sau becuri electrice. ] [43.3]
OPAIT [ Lampă mică, primitivă, care funcţionează în baza arderii unui fitil introdus într-un recipient umplut cu untură sau ulei. ] [43.4]
Collapse <b>OBIECTE DIVERSE</b> [ Variate discipline de lucru; diferite corpuri solide, prelucrate, destinate unor întrebuinţări felurite.
 ] [44]OBIECTE DIVERSE [ Variate discipline de lucru; diferite corpuri solide, prelucrate, destinate unor întrebuinţări felurite. ] [44]
BRICHETA [ Mic aparat de buzunar încărcat cu benzină sau gaz, pentru aprins ţigările. ] [44.1]
PORT CHIBRIT [ Suport pentru depozitarea unei cutii de chibrituri. ] [44.2]
PORTTIGARET [ Suport realizat din chihlimbar, lemn, ebonită etc. destinat introducerii unei ţigări fără filtru pentru a putea fi fumată; cutie din lemn, argint, aur etc. destinată păstrării în vederea unei întrebuinţări ulterioare a ţigărilor sau a tutunului de prizat. ] [44.3]
PUDRIERA [ Cutie de mici dimensiuni în care se păstrează pudra pentru fardat. ] [44.4]
OPTIC [ Care aparţine obiectului de studiu al opticii; atribut al unui sistem de vizualizare, analiză şi observaţie la distanţă. ] [45]
PERFORAT [ Găurit, străpuns cu ajutorul unei unelte manuale sau a unei maşini. ] [46]
Collapse <b>PIESE DIVERSE</b> [ Componente diferite ale unui mecanism, elemente cu folosinţă tehnică diferenţiate după modul de întrebuinţare.  ] [47]PIESE DIVERSE [ Componente diferite ale unui mecanism, elemente cu folosinţă tehnică diferenţiate după modul de întrebuinţare. ] [47]
AC [ Mică ustensilă de oţel, de formă conică, prevăzută în partea îngroşată cu un orificiu, destinată coaserii manuale. ] [47.1]
ANTENA [ Conductă sau ansamblu de conducte electrice aeriene folosită în telecomunicaţii. ] [47.2]
ARBORE [ Organ de maşină care primeşte şi transmite rotaţia prin intermediul unei mişcări în jurul axei sale. ] [47.3]
ARC [ Organ metalic elastic al unei maşini sau al unui mecanism, cu proprietatea de a reveni la forma iniţială după ce a fost supus unei solicitări. ] [47.4]
AX [ Organ de maşonă cilindric, din oţel, folosit pentru susţinerea elementelor de rotaţie ale unui sistem tehnic. ] [47.5]
BANDĂ [ Fâşie lată realizată din diverse materiale, folosită la transportul unor maărfuri. ] [47.6]
BIELĂ [ Organ de maşină de forma unei bare articulate, care transformă mişcarea rectilinie în mişcare de rotaţie şi invers. ] [47.7]
BLOC [ Bucată dintr-o singura materie, solidă şi grea. ] [47.8]
BOBINA [ Piesă cilindrică destinată păstrării înfăşurate a unui fir. ] [47.9]
BOLŢ [ Organ de maşină de formă cilindrică, servind la asamblarea diferitelor elemente de utilaj. ] [47.10]
BUTON-SONERIE [ Piesă de acţionare a unui mecanism tehnic de tip sonerie. ] [47.11]
CARTELA [ Suport informaţional de carton, pânză sau material plastic. ] [47.12]
CARTER [ Înveliş metalic acoperitor al anumitor părţi în mişcare ale unei maşini, pentru a le proteja, putând servi şi drept recipient pentru lubrifiantul necesar ungerii mecanismului respectiv. ] [47.13]
CASETA-DIRECTIE [ Sistem tehnic care face legătura între volan şi trenul faţă al autoturismului, servind la mişcarea celui din urmă de către şofer pentru a intra pe direcţia dorită. ] [47.14]
CHIULASĂ [ Piesă care închide cilindrii unui motor cu ardere internă. ] [47.15]
CONDENSATOR VARIABIL [ Dispozitiv folosit în electronică pentru variaţia capacităţilor unui sistem. ] [47.16]
CULBUTOR [ Element al mecanismului de distribuţie format dintr-o pârghie articulată care transmite mişcarea de la arborele cu came la supaple unui motor cu ardere internă. ] [47.17]
DELCO [ Cap distribuitor la motoarele cu aprindere electrică. ] [47.18]
DIAFRAGMA [ Dispozitiv mobil de reglarea luminozităţii în cadrul obiectivului unui aparat foto. ] [47.19]
DIFUZOR [ Dispozitiv conic de preluare, redare şi amplificare a sunetelor obţinute pe cale mecanică şi de răspândire a lor în mediul înconjurător. ] [47.20]
DISC [ Placă circulară şi plată, de o anumită greutate, realizată din vinil, utilizată pentru înregistrarea şi reproducerea unor sunete. ] [47.21]
DOZA [ Cutie metalică izolată interior, care serveşte la protejarea unor componente funcţionale ale unor instalaţii electrice; dispozitiv care serveşte la redarea electroacustică a înregistrării de pe un disc. ] [47.22]
FRAGMENT [ Bucată, parte, frântură dintr-un tot. ] [47.23]
MANIVELA [ Pârghie cotită sau curbă folosită la acţionarea unui mecanism sau la transformarea unei mişcări de rotaţie în mişcare de translaţie. ] [47.24]
MAPA [ Dosar special pentru păstrarea documentelor, actelor, schiţelor, planurilor etc. realizat din carton, plastic sau piele. ] [47.25]
OBIECTIV [ Lentilă convergentă încorporată unui aparat foto destinată focalizării unui obiect. ] [47.26]
OBUZ [ Proiectil de artilerie format din tub-percutor, încărcat cu exploziv şi echipat cu focos-declanşator, de calibre diferite, în funcţie de necesitate. ] [47.27]
PILNIE [ Obiect realizat din diferite materiale, de formă conică, destinat scurgerii lichidelor îm vase cu gura strâmtă. ] [47.28]
PISTON [ Organ de maşină care efectuează o mişcare de translaţie într-un cilindru în care se află un fluid sub presiune. ] [47.29]
REZISTENTA [ Forţă opusă de către un material trecerii curentului electric, şi care depinde de textura materialului respectiv. ] [47.30]
ROATA CU SPITE [ cerc metalic sau din lemn, prevăzut cu spiţe, simplu sau cu anvelopă şi cameră, fixat pe o osie, menit să pun în mişcare un autovehicul. ] [47.31]
ROTOR [ Parte a unui motor care se roteşte în jurul arborelui pe care este montată şi care serveşte la punerea în mişcare a unui cuplu motor. ] [47.32]
SCALA [ Placă gradată a unui aparat de radio pe care sunt indicate posturile şi lungimile de undă, urmărite cu ajutorul unui ac-indicator; totalitatea reperelor unui instrument de măsură, în funcţie de care sunt înregistrate una sau mai multe valori comensurabile datorită intrumentului în cauză. ] [47.33]
SET DE BOBINE [ Mecanism electric utilizat la transportul energiei electrice sau la producerea acesteia pentru scopuri tehnice. ] [47.34]
STATOR [ Parte a unei maşini de forţă fixă în timpul funcţionării acesteia, care face parte din carcasă sau constituie însăşi carcasa maşinii respective. ] [47.35]
SUPAPA [ Organ de maşină montat în jurul unui orificiu folosit pentru stabilirea sau întreruperea circuitului unui fluid care trece prin acest orificiu. ] [47.36]
TASA [ Comprimarea volumului unui material, obiect etc. prin lovire, apăsare, strângere; compactarea geologică a unor straturi de teren. ] [47.37]
TIJA [ Bară metalică integrată unui sistem tehnic în calitate de element de legătură sau de ghidare. ] [47.38]
TRUSA [ Geantă sau cutie specială, în care se păstrează un set sau mai multe seturi de obiecte de primă necesitate, folosite în cadrul unei opraţiuni tehnice sau mecanice ori pentru toaletă. ] [47.39]
PILOT [ Stâlp din lemn, oţel sau beton armat, fixat în plan orizontal sau înclinat în sol pentru a determina desărcarea de sarcină a unei contrucţii sau pentru a consolida o porţiune de teren; stâlp de susţinere. ] [48]
PNEUMATIC [ Motor sau mecanism funcţional în baza utilizării aerului comprimat. ] [49]
PRESĂ CU PEDALE [ Presă de mici dimensiuni pusă în mişcare cu ajutorul unei pârghii acţionate cu piciorul. ] [50]
REDRESOARE [ Aparate de transformare a unui curent electric alternativ în curent electric continuu; lentile redresoare ale imaginii răsturnate de către un aparat optic. ] [51]
Collapse <b>SEMICONDUCTOARE</b> [ Material cu o conductibilitate electrică intermediară între conductori şi izolatori. 
 ] [52]SEMICONDUCTOARE [ Material cu o conductibilitate electrică intermediară între conductori şi izolatori. ] [52]
CUPRU-OXID [ ] [52.1]
DIODA [ Element al unui circuit electric cu doi electrozi care are o rezistenţă mare faţă de un sens al trecerii curentului şi mică faţă de sensul opus. ] [52.2]
DIODA ZENNER [ Diodă care se comportă obişnuit în polarizare normală, iar în polarizare inversă rămâne aproape constantă în anumite limite ale intensităţii curentului electric. ] [52.3]
SELENIU [ Element chimic, metaloid negru-cenuşiu, aflat în natură în combinaţie cu sulful, folosit în industriile sticlei, ceramicii şi a celulelor fotoelectrice. ] [52.4]
TRANZISTOR [ Semiconductor al unui circuit electric servind ca amplificator de putere; aparat de radio portativ funcţional în baza mai multor tranzistoare. ] [52.5]
SOLARA [ Privitor la utilizarea unui dispozitiv tehnic apt să capteze şi să utilizeze energia solară. ] [53]
SONICA [ Care are o frecvenţă cuprinsă în interiorul câmpului de sunete ce pot fi auzite de către om sau care depăşeşte intensitatea acestora. ] [54]
STEREOSCOPIC [ Încadrat stereoscopiei, ramură a opticii al cărei obiect de studiu îl constituie analiza şi aplicarea mijloacelor de captare, înregistrare şi redare a imaginilor în format tridimensional, precum şi realizarea aparatelor optico-mecanice necesare vizionării acestora. ] [55]
TELEFONICA [ Legat de utilizarea telefonului sau de ştiinţa telefoniei, adică mijlocul de a realiza convorbiri la distanţă prin intermediul undelor electromagnetice transmise de-a lungul unor fire, între un emiţător şi un receptor. ] [56]
TEODOLITICA [ Care are legătură cu folosirea teodolitului, instrument optic de măsurarea unghiurilor orizontale şi verticale, folosit în geodezie şi astronomie. ] [57]
TERMIC [ Privitor la cădură, care produce sau se propagă prin căldură. ] [58]
TRICROM [ Obţinut prin tricomie, privitor la cele trei culori fundamentale ale spectrului cromatic; tricolor. ] [59]
TRUSĂ DE SCULE [ Trusă pentru depozitarea şi transportul de scule. ] [60]
Collapse <b>TUBURI ELECTRONICE</b> [ Dispozitive constituite dintr-un recipient etanş, din sticlă sau metalic, vidat sau umplut cu un gaz rarefiat, echipat cu doi sau mai mulţi electrozi, între care se stabilesc o serie de curenţi electrici de frecvenţe similare, având aplicabilitate universală în domeniul industriei electronice.  ] [61]TUBURI ELECTRONICE [ Dispozitive constituite dintr-un recipient etanş, din sticlă sau metalic, vidat sau umplut cu un gaz rarefiat, echipat cu doi sau mai mulţi electrozi, între care se stabilesc o serie de curenţi electrici de frecvenţe similare, având aplicabilitate universală în domeniul industriei electronice. ] [61]
CINESCOP [ Tub catodic folosit pentru redarea imaginilor de televiziune. ] [61.1]
CLISTRON [ Tub catodic având rol de generator şi amplificator de unde de foarte înaltă frecvenţă. ] [61.2]
DECATRON [ Tub cu descărcare electrică în gaze, utilizat în tehnica calculatoarelor electronice, în tehnica nucleară etc. drept dispozititv de comandă. ] [61.3]
DIODA-CLISTRON [ Diodă care dispune de un circuit oscilant, folosită în generarea de unde de înaltă frecvenţă. ] [61.4]
DIODA-PENTODA [ Tub electronic care dispune de cinci electrozi. ] [61.5]
DUBLA-DIODA [ Diodă redresoare cu dublă alternanţă a curentului între polii pozitiv şi negativ. ] [61.6]
DUBLA-TRIODA [ Sistem de tuburi electronice menit să amplifice intensitatea frecvenţei curentului electric printr-un circuit de şase electrozi. ] [61.7]
HEPTODA [ Tub electronic vid cu şapte electrozi. ] [61.8]
HEXODA [ Tub electronic cu şase electrozi. ] [61.9]
ICONOSCOP [ Tub electronic care dispune de un ecran fotosensibil pentru transmiterea imaginilor de televiziune. ] [61.10]
MAGNETRON [ Tub electronic folosit în producerea de oscilaţii de înaltă frecvenţă în care intensitatea curentului de electroni este comandată din exterior. ] [61.11]
PENTODA [ Tub electronic care dispune de cinci electrozi. ] [61.12]
STABILITRON [ Telectronic utilizat ca emiţător de undă în construcţia de radaruri. ] [61.13]
SUPERICONOSCOP [ Tub electronic pentru televiziune de tipul ionoscopului, la care imaginea este captată mai întâi de un fotocatod. ] [61.14]
SUPERORTICON [ Tub analizor de imagine bazat pe efectul fotoelectric extern, utilizând explorarea cu electroni lenţi. ] [61.15]
TETRODA [ Tub electronic cu patru electrozi plasat în interiorul unui balon de sticlă vidat. ] [61.16]
TIRATRON [ Triodă cu descărcare în gaz. ] [61.17]
TRIODA [ ] [61.18]
TRIODA-DIODA [ ] [61.19]
TRIODA-PENTODA [ ] [61.20]
TUB [ Piesă cilindrică, din materiale diferite, goală în interior, cu diametre şi lungimi diferite, utilizată pentru scurgerea unui fluid sau a unui gaz, protejarea unor cabluri etc.. ] [61.21]
TUB CATODIC [ Tub electric în care un fascicul de electroni este focalizat pe suprafaţa unui strat fluorescent, formând un spot luminos. ] [61.22]
VIDICON [ Tub analizor de imagine folosit pentru captarea imaginii de televiziune acolo unde nu există iluminări puternice. ] [61.23]
TURNANT [ Element pivotant în jurul unui ax central. ] [62]
UNIVERSAL [ Dispozitiv în cadrul unui strung pentru fixarea piesei ce va fi obţinută prin executarea unor operaţii mecanice de prelucrare prin rotunjire, filetare, găurire, zimţuire etc.. ] [63]
VARIABIL [ Frecvenţă inconstantă (privitor la curent). ] [64]
VAS DE LINIE [ Navă de cursă lungă sau de război. ] [65]
Collapse <b>VEHICULE</b> [ Mijloace de transport aeriene, terestre, subterane, subacvatice.
 ] [66]VEHICULE [ Mijloace de transport aeriene, terestre, subterane, subacvatice. ] [66]
AUTOBUZ [ Automobil având caroseria închisă ori parţial decapotabilă, folosit la transportul în comun al unui mare număr de persoane. ] [66.1]
Collapse <b>AUTOMOBIL</b> [ Vehicul terestru cu patru sau, mai rar, trei sau şase roţi pneumatice, mişcat de un motor cu explozie internă, electric, abur sau aer comprimat.  ] [66.2]AUTOMOBIL [ Vehicul terestru cu patru sau, mai rar, trei sau şase roţi pneumatice, mişcat de un motor cu explozie internă, electric, abur sau aer comprimat. ] [66.2]
CUTIE DE VITEZA [ Element al transmisiei automobilului creat de către Louis Renault la 1898, perfecţionat de către August Horch, care introduce aliajul de metale uşoare în proiectarea şi executarea cutiei. Rol: 1. modificarea forţelor de tracţiune în funcţie de variaţia rezistenţei la înaintare; 2. deplasarea automobilului cu viteze reduse în raport cu turaţia motorului; 3. asigurarea mersului înapoi al automobilului indiferent de turaţia motorului; 4. realizarea întreruperii legăturii dintre automobil şi restul transmisiei în timp ce motorul funcţionează (dar automobilul e staţionat). ] [66.2.1]
AVION [ Vehicul aerian mai greu decât aerul, mono- sau biplan, propulsat de motoare cu elice sau reactoare, folosit în scopuri diferite, militare sau civile. ] [66.3]
BARCĂ [ Ambarcaţiune de mici dimensiuni, cu pânze sau cu motor. ] [66.4]
BICICLETĂ [ Vehicul cu două roşi pus în mişcare prin două pedale acţionate cu picioarele şi folosit de obicei pentru transportul unei singure persoane. ] [66.5]
CAMION [ Autovehicul care dispune de o caroserie deschisă, folosit pentru transport de marfuri, echipament sau personal. ] [66.6]
ELECTROCAR [ Cărucior autopropulsat de un motor electric alimentat prin acumulator, utilizat pentru transporturi de materiale pe distanţe scurte. ] [66.7]
ELICOPTER [ Aparat de zburat cu decolare şi aterizare pe verticală, a cărui propulsie este asigurată de un rotor cu pale şi o elice anticuplu. ] [66.8]
LOCOMOBILA [ Maşină de forţă deplasabilă pe roţi, alcătuită dintr-un generator de abur care pune în mişcare un motor care antrenează un alt mecanism. ] [66.9]
LOCOMOTIVA [ Vehicul motor de cale ferată, cu sursă de energie proprie sau străina, folosit pentru a remorca şi deplasa o garnitură de vagoane. ] [66.10]
MOTOCICLETA [ Vehicul cu două roţi în linie sau cu trei roţi în triunghi isoscel, montate pe un cadru, propulsat de un motor cu ardere internă. ] [66.11]
MOTORETA [ Motocicletă uşoară, propulsată de un motor de mică putere, prevăzută eventual cu pedale pentru acţionare auxilară cu picioarele. ] [66.12]
NAVA [ Vehicul construit şi amenajat pentru navigaţie. ] [66.13]
TRACTOR [ Autovehicul cu mare putere de tracţiune folosit în agricultură ţi în industrie pentru a remorca maşini, unelte etc.. ] [66.14]
TRAMVAI [ Mijloc de transport urban comun cu tracţiune electrică, şi care rulează pe şine. ] [66.15]
TROLEIBUZ [ Vehicul urban de transport în comun, pe roţi şi cu tracţiune electrică, similar autobuzului, acţionat de un troleu. ] [66.16]
VAGONETA [ Vagonet redus dimensional, care circulă pe şine cu ecartament îngust, folosit pentru transportul de materiale în cadrul unor lucrări diverse. ] [66.17]
VIDEO [ Element de compunere a unui cuvânt care semnifică "imagine"; privitor la sistemele de captare şi transmitere a imaginii. ] [67]
VIDEOCAPTATOR [ Aparat de captare a unor imagini video în scopul unei utilizări ulterioare. ] [68]