CIMEC. Tezaurele terminologice

IndexAfișare arborescentă | Afișare alfabetică

Skip Navigation Links.
Akkerman [ Veche denumire turcească (din 1450) a Cetăţii Albe, oraş în raionul omonim din reg. ucraineană Odessa. ] [1]
Collapse <b>Basarabia</b> [ Regiunea dintre Prut şi Nistru. A primit acest nume după intrarea sa în componenţa Imperiului Rus, în 1812.
 ] [2]Basarabia [ Regiunea dintre Prut şi Nistru. A primit acest nume după intrarea sa în componenţa Imperiului Rus, în 1812. ] [2]
Cetatea Albă [ Oraş în raionul omonim din regiunea ucraineană Odessa, fost port maritim a Moldovei lui Ştefan cel Mare. ] [2.1]
Chişinău [ Capitala Republicii Moldova. Important centru industrial zonal. ] [2.2]
Orhei [ Oraş localizat în zona centrală a Republicii Moldova, pe râul Răut. Centru administrativ al raionului Orhei. Cetate din vechiul sistem defensiv al Moldovei. Locuitorii zonei furnizau în trecut oaste domnitorului în schimbul scutirii de obligaţii fiscale. ] [2.3]
Collapse <b>Domnitori</b> [ Titulatură generică pentru conducătorii politico-militari ai Statelor Dunărene. În tratatele internaţionale şi documentele diplomatice târzii ale cancelariilor europene erau cunoscuţi sub denumirea de "hospodari". ] [3]Domnitori [ Titulatură generică pentru conducătorii politico-militari ai Statelor Dunărene. În tratatele internaţionale şi documentele diplomatice târzii ale cancelariilor europene erau cunoscuţi sub denumirea de "hospodari". ] [3]
Alexandru Ioan Cuza [ Domnitor al al României, 1859 - 1866, fondatorul statului român modern. ] [3.1]
Vintilă [ Etnonim românesc. A fost purtat de mai multe personalităţi ale vieţii publice româneşti. Ex.: scriitorul Vintilă Corbul, omul politic liberal Vintilă Brătianu. ] [3.2]
Collapse <b>Domnitori Moldova</b> [ Conducători politico-militari ai Moldovei din perioada medievală. ] [4]Domnitori Moldova [ Conducători politico-militari ai Moldovei din perioada medievală. ] [4]
Alexăndrel [ Voievod al Moldovei, februarie 1449 - octombrie 1449, 1452 - 1454, februarie 1455 - mai 1455. ] [4.1]
Alexandru Callimachi [ Voievod al Moldovei, 1795 - 1799. Renumit pentru mărirea taxei vădrăritului şi pentru că a cerut de trei ori să fie mazilit. ] [4.2]
Alexandru cel Bun [ Voievod al Moldovei, 1400 - 1432. Renumit pentru politica sa de centralizare a puterii şi asigurarea graniţelor. ] [4.3]
Alexandru cel Rău [ Voievod al Munteniei, 1592 - 1593, numit fără a fi şi înscăunat voievod al Moldovei în iunie 1592 de către turci. ] [4.4]
Alexandru Coconul [ Voievod al Ţării Româneşti, 1623 - 1627 şi al Moldovei, 1629 - 1630. ] [4.5]
Alexandru Cornea [ Voievod al Moldovei, 1540 - 1541. Renumit pentru tentativa sa de recucerire a Bugeacului (sudul Moldovei) ocupat de turci - singura din întreaga istorie medie românească. ] [4.6]
Alexandru Hangerli [ Voievod al Moldovei, martie - iulie 1807. ] [4.7]
Alexandru Iliaş [ Voievod al Ţării Româneşti, 1616 - 1618 şi al Moldovei, 1620 - 1621, 1631 - 1633. ] [4.8]
Alexandru Lăpuşneanu [ Voievod al Moldovei, 1552 - 1561, 1564 - 1568. ] [4.9]
Alexandru Mavrocordat [ Medic, filosof, fiziolog, mare dragoman al Porţii Otomane, 1641 - 1709./ Alexandru I Delibey Mavrocordat, domnitor în Moldova în perioada: 8 iunie 1782 - 12 ianuarie 1785. Porecla "Delibey" înseamnă "Prinţul nebun"./ Alexandru II Firaris Mavrocordat domnitor în Moldova în perioada: 12 ianuarie 1785 - 14 decembrie 1786. Şef al unei conspiraţii care viza ridicarea românilor şi a grecilor împotriva Porţii cu sprijin rusesc. Porecla "Firaris" înseamnă "Fugarul". ] [4.10]
Alexandru Moruzi [ Voievod fanariot al Moldovei, 1792 - 1793, octombrie 1802 - august 1806, octombrie 1806 - martie 1807 şi al Ţării Româneşti, 1793 - 1796, 1799 - 1801. ] [4.11]
Alexandru Movilă [ Voievod al Moldovei, 1615 - 1616. ] [4.12]
Alexandru Şuţu [ Voievod al Moldovei, 1801 - 1802 şi al Munteniei, 2 iulie 1802 - 2 august 1802 (caimacam), 24 august 1806 - 15 octombrie 1806, 1818 - 1822. ] [4.13]
Antioh Cantemir [ Voievod al Moldovei, 1695 - 1700, 1705 - 1707. Fratele principelui şi cărturarului Dimtrie Cantemir. ] [4.14]
Antonie Ruset [ Voievod al Moldovei, 1675 - 1678. Mută definitiv reşedinţa mitropoliei Moldovei din Suceava, capitala veche, în Iaşi, noua capitală. ] [4.15]
Aron Tiranul [ Voievod al Moldovei, septembrie 1591 - iunie 1592, septembrie 1592 - aprilie 1595. Aliat cu Mihai Viteazul în cadrul alianţei antiotomane "Liga Sfântă". ] [4.16]
Bogdan II [ Voievod al Moldovei, 1449 - 1451. Tatăl domnului Ştefan cel Mare. ] [4.17]
Bogdan III [ Voievod al Moldovei, 1504 - 1517. Urmaşul şi fiul lui Ştefan cel Mare, a fost asociat al tatălui său la tron încă din 1497. ] [4.18]
Bogdan Lăpuşneanu [ Voievod al Moldovei, 1568 - 1572. Fiul minor al lui Alexandru Lăpuşneanu, domneşte sub regenţa mamei sale, Doamna Ruxandra. ] [4.19]
Constantin Cantemir [ Voievod al Moldovei, 1685 - 1693. Oportunist, pe fondul războiului polono-austro-turc. Analfabet, educă în schimb cu mare grijă pe Dimitrie şi Antioh, fii săi. ] [4.20]
Constantin Duca [ Voievod al Moldovei, 1693 - 1695, 1700 - 1703. Întronat cu sprijinul financiar al lui Constantin Brâncoveanu. Domnie abuzivă din punct de vedere fiscal. ] [4.21]
Constantin Ipsilanti [ Voievod fanariot al Moldovei, 1799 - 1801, octombrie 1806 - noiembrie 1806 şi al Ţării Româneşti, 1802 - 1806. Rusofil. ] [4.22]
Constantin Mavrocordat [ Voievod al Ţării Româneşti, septembrie 1730 -octombrie 1730, 1731 - 1733, 1735-1741, 1744 -1748, 1756-1758, 1761-1763; al Moldovei,1733 -1735, 1741 - 1743,1748 - 1749, noiembrie - iunie 1769. ] [4.23]
Constantin Moruzi [ Voievod fanariot al Moldovei, 1777 - 1782. Contribuie la uciderea lui Grigore al III-lea Ghica în octombrie 1777. Bun administrator al ţării. ] [4.24]
Constantin Movilă [ Voievod al Moldovei, octombrie 1607, decembrie 1607 - decembrie 1611. Învins de pretendentul Ştefan al IX-lea Tomşa. ] [4.25]
Constantin Racoviţă [ Voievod fanariot al Moldovei, 1749 - 1753, 1756 - 1757 şi al Ţării Româneşti, 1753 - 1756, 1763 - 1764. Practică o fiscalitate masivă. ] [4.26]
Constantin Şerban [ voievod al Ţării Româneşti, 1654 - 1658 şi al Moldovei, 1659 - 1661. Descendent al Craioveştilor şi Basarabilor olteni. ] [4.27]
Dimitrie Cantemir [ Voievod al Moldovei, 1710 - 1711. Cărturar de talie europeană. ] [4.28]
Dumitraşcu Cantacuzino [ Voievod al Moldovei, noiembrie 1673 - februarie 1675, noiembrie 1675, februarie 1684 -1685. În prima domnie tătarii jefuiesc ţara, în a doua este foamete. ] [4.29]
Eustraţie Dabija [ Voievod al Moldovei, 1661 - 1665. Ultimul domn moldovean care emite monedă, şalăul - derivat de la schilling-ul austriac. ] [4.30]
Gaspar Graţiani [ Voievod al Moldovei, 1619 - 1620. Croat de origine. Înscăunat ca răsplată pentru serviciile aduse Porţii în calitate de dragoman. ] [4.31]
Gheorghe Duca [ Voievod al Moldovei, 1665 - 1666, 1668 - 1672, 1672 - 1683 şi al Ţării Româneşti, 1674- 1678. Ambiţios, avar. Numit de către turci hatman al Ucrainei prin mită. ] [4.32]
Gheorghe Ghica [ Voievod al Moldovei, 1658 - 1659 şi al Ţării Româneşti, 1659 - 1660. Întemeietorul dinastiei voievodale a Ghiculeştilor. ] [4.33]
Gheorghe Ştefan [ Voievod al Moldovei, aprilie 1653 - mai 1653, iulie 1653 - martie 1658. Ambiţios, cumpără confirmarea domniei de la turci împotriva domnitorului Vasile Lupu. Moare sărac, în exil. ] [4.34]
Grigore Alexandru Ghica [ Voievod al Moldovei, 1849 - 1853, 1854 - 1856. Bun administrator al statului, susţinător al revoluţiei de al 1848 şi al unirii de la 1859. Ultimul voievod al Moldovei dinaintea dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza. ] [4.35]
Grigore Callimachi [ Voievod fanariot al Moldovei, 1761 - 1764, 1767 - 1769. Reduce o serie de biruri, ucide instigatori ruşi la revoltă. Decapitat de turci. ] [4.36]
Grigore II Ghica [ Voievod fanariot al Ţării Româneşti,1773 - 1735, 1748 - 1752 şi al Moldovei, 1726 - 1723, 1735 - 1739, 1739 - 1741, 1747 - 1748. ] [4.37]
Grigore III Ghica [ Voievod fanariot al Ţării Româneşti, 1768-1769 şi al Moldovei, 1764-1767, 1774-1777. Ucis de către turci deoarece se opune cedării Bucovinei către Austria la 1777. ] [4.38]
Iancu Sasul [ Voievod al Moldovei, 1579-1582. Fiul natural al lui Petru Rareş cu o săsoaică. Stoarce ţara pentru a se înavuţi. E ucis în exil în localitatea polonă Liov pentru a se i se lua averea transportată în peste 100 de căruţe. ] [4.39]
Ieremia Movilă [ Voievod al Moldovei, 1595 - mai 1600, septembrie 1600 - 1606. Filopolon. A fost fratele Mitropolitului Gheorghe Movilă al Moldovei. ] [4.40]
Iliaş [ Voievod al Moldovei, 1432 - 1443. Domneşte singur în 1442 - 1443 şi în coasociere fratele său Ştefan al II-lea, 1435 - 1443. ] [4.41]
Iliaş II Rareş [ Voievod al Moldovei, 1546 - 1551. Fiul şi urmaşul lui Petru Rareş. Petrecăreţ, se turceşte şi devine paşă de Silistra. Moare la Brussa. ] [4.42]
Ioan Despot [ Voievod al Moldovei, 1561 - 1563. Emite primul taler moldovenesc, pentru a racorda mai bine ţara circuitului comercial internaţional. Încurajează protestantismul în dauna ortodoxiei. Ucis în urma unui complot organizat de adversarii săi politici din interiorul statului. ] [4.43]
Ioan Potcoavă [ Voievod al Moldovei, nov. 1577-dec. 1577. Frate după mamă cu Ioan Vodă cel Viteaz, hatman al cazacilor zaporogi. Cunoscut prin vitejia sa. ] [4.44]
Ioan Teodor Callimachi [ Voievod fanariot al Moldovei, 1758 - 1751. Român grecizat (Călmaşul). Studii la Constantinopol, poliglot, mare dragoman al Porţii Otomane. ] [4.45]
Ioan Vodă cel Viteaz [ Voievod al Moldovei, 1572 - 1574. Politică de întărirea autorităţii centrale domneşti şi de stăvilire a pretenţiilor turceşti. Ucis în timpul campaniei antiotomane din 1574. ] [4.46]
Ion Sandu Sturza [ Voievod al Moldovei, 1822 - 1828. Primul domn pământean al Moldovei după epoca fanariotă. Reorganizare meritocratică a administraţiei şi a învăţământului. Detronat de ruşi în urma declanşării conflictului militar cu Poarta din anii 1828-1829. ] [4.47]
Iuga [ Voievod al Moldovei pentru scurtă vreme în 1400. ] [4.48]
Manole Giani Ruset [ voievod fanariot al Ţării Româneşti, 1770 - 1771 şi al Moldovei, 1788 - 1789. Ultima domnie - sub ocupaţie austriacă. ] [4.49]
Matei Cantacuzino [ Vistiernic, tatăl lui Dumitraşco Cantacuzino, voievod al Moldovei, noiembrie 1673, 1674 - 1675, 1684 - 1685. ] [4.50]
Matei Ghica [ Voievod fanariot al Ţării Româneşti, 1752 - 1753, şi al Moldovei, 1753 - 1756. ] [4.51]
Mihai Movilă [ Voievod al Moldovei, septembrie 1607 - octombrie 1607, noiembrie 1607 - decembrie 1607. ] [4.52]
Mihai Racoviţă [ Voievod fanariot al Moldovei, 1703 - 1705, 1707 - 1709, 1716 - 1726 şi al Ţării Româneşti, 1730 - 1731, 1741 - 1744. Renumit pentru lăcomia sa de bani. ] [4.53]
Mihai Şuţu [ Voievod fanariot al Ţării Româneşti, 1783 - 1786, 1791 - 1792, 1801 - 1802 şi al Moldovei, 1792 - 1795. Supranumit "Draco" de către turci datorită minţii sale ascuţite şi priceperii la intrigă. ] [4.54]
Mihai Viteazul [ Voievod al Ţării Româneşti, 1593 - 1601, al Moldovei, 1600 şi al Transilvaniei, 1599 - 1600, şi al celor trei ţări unite, 1600 - 1601. Primul unificator al celor trei ţări. ] [4.55]
Miron Barnovski Movilă [ Voievod al Moldovei, 1626 - 1629, aprilie 1633 -iulie 1633. A rămas în istorie drept un domnitor blând, nelacom şi evlavios. Decapitat de către turci. ] [4.56]
Moise Movilă [ Voievod al Moldovei, 1630 - 1631, 1633 - 1634. Făcea parte din familia domnitoare a Movileştilor. Obţine tronul prin mită dată Porţii. ] [4.57]
Nicolae Mavrocordat [ Voievod fanariot al Moldovei, 1709-1710, 1711-1716 şi al Ţării Româneşti, ianuarie 1716 - noiembrie1716, 1719 - 1730. Cărturar, bun administrator al statului. ] [4.58]
Petru Aron [ Voievod al Moldovei, 1451 - 1452, august 1454 - februarie 1455, mai 1455 - aprilie 1457. Ucis de Ştefan cel Mare pentru uciderea tatălui său Bogdan al II-lea, 1469, la Reuseni, cu sprijin turcesc, pentru a lua domnia. ] [4.59]
Petru I Muşat [ Voievod al Moldovei, 1375 - 1391, fondator al dinastiei voievodale a Muşatinilor. Fixează capitala la Suceava, întăreşte cetatea şi mănăstirea Neamţului. Extinde Moldova spre sud. ] [4.60]
Petru II [ Voievod al Moldovei, 1444 - 1445, coasociat cu fratele său Ştefan al II-lea, 1447 - 1478, coasociat cu Roman al II-lea, domneşte singur între 1448 - 1449. ] [4.61]
Petru Rareş [ Voievod al Moldovei, 1527 - 1538, 1541 - 1546. Fiul ilegitim al lui Ştefan cel Mare. Ambiţie, vitejie, religiozitate, gust artistic. Nestatornic în luarea deciziilor. ] [4.62]
Petru Şchiopul [ Voievod al Moldovei, 1574-1576, 1578-1579, 1583-1591. Primul Basarab urcat pe tronul Muşatinilor. Bun administrator, încurajează dezvoltarea culturii. ] [4.63]
Roman I [ Voievod al Moldovei, 1391 - 1394. Unificator al Moldovei "de la munte până la mare". ] [4.64]
Roman II [ Voievod al Moldovei, 1447 - 1448. Ocupă tronul cu sprijin polon şi domneşte în coasociere cu unchiul său Petru al II-lea. ] [4.65]
Scarlat Callimachi [ Voievod al Moldovei, 24 august - 26 octombrie 1806, 1807-1810, 1812-1819, şi al Ţării Româneşti, februarie - iunie 1821. Bun administrator şi legiuitor - "Codul Callimah". ] [4.66]
Scarlat Ghica [ Voievod fanariot al Moldovei, 1757-1758 şi al Ţării Româneşti, 1758-1761, 1765-1766. Cunoscut pentru lăcomia sa de bani. ] [4.67]
Simion Movilă [ Voievod al Ţării Româneşti, octombrie 1600 - iulie 1601, august 1601 - august 1602 şi al Moldovei, 1606-1607. ] [4.68]
Ştefan cel Mare [ Voievod al Moldovei, 1457 - 1504. Ilustru om de stat, strateg şi diplomat, una dintre marile figuri ale Evului Mediu românesc. ] [4.69]
Ştefan I [ Voievod al Moldovei, 1394 - 1399. Învingător al regelui maghiar la Ghindăoani. ] [4.70]
Stefan II [ Voievod al Moldovei, 1434 - 1435, coasociat cu Iliaş, 1435 - 1443, singur la tron, 1443 - 1444, coasociat cu fratele său Petru II, 1444 - 1445, singur la tron, 1444 - 1447. ] [4.71]
Ştefan II Tomşa [ Voievod al Moldovei, 1611 - 1615, 1621 - 1623. Antipolon şi filootoman. Ucide boieri spre a-şi întări domnia. Cunoscut drept voievod al săracilor. ] [4.72]
Ştefan Lăcustă [ Voievod al Moldovei, 1538 - 1540. Primul domn numit efectiv de către turci. Originea poreclei - ţara a fost devastată de către o invazie de lăcuste. ] [4.73]
Ştefan Petriceicu [ Voievod al Moldovei, august 1672 - noiembrie 1673, decembrie 1673 - februarie 1674, 1683 - 1684. Politică filopolonă şi antiotomană. ] [4.74]
Ştefan Rareş [ Domn al Moldovei, 1551 - 1552. Este fiul lui Petru Rareş. Nume complet: Ştefan al VI-lea Rareş. Cunoscut prin vitejie, nechibzuinţă, lepădarea de obiceiurile româneşti în favoarea celor turceşti. Ucis de către o conspiraţie de boieri, la vânătoare. ] [4.75]
Ştefan Tomşa [ Voievod al Moldovei, 1563 - 1564. Ales domn de boierii răsculaţi contra lui Despot vodă. Nerecunoscut de turci, este detronat. ] [4.76]
Ştefăniţă [ Voievod al Moldovei, 1517 - 1527. Viteaz, dar nechibzuit. Moare otrăvit de poloni. ] [4.77]
Ştefăniţă Lupu [ Voievod al Moldovei, 1659 - 1661. Fiul lui Vasile Lupu. Domnie tulburată de pretendenţi, ciumă şi foamete. ] [4.78]
Vasile Lupu [ Voievod al Moldovei, 1634 - 1653, mai 1653 - iulie 1653. Bogat, ambiţios, mândru, visa să devină domn al celor trei ţări româneşti. ] [4.79]
Collapse <b>Domnitori Ţara Românească</b> [ Conducători politico-militari ai Ţării Româneşti din perioada medievală. ] [5]Domnitori Ţara Românească [ Conducători politico-militari ai Ţării Româneşti din perioada medievală. ] [5]
Alexandru cel Rău [ Voievod al Munteniei, 1592 - 1593, numit fără a fi şi înscăunat voievod al Moldovei în iunie 1592 de către turci. ] [5.1]
Alexandru Coconul [ Voievod al Ţării Româneşti, 1623 - 1627 şi al Moldovei, 1629 - 1630. ] [5.2]
Alexandru Ghica [ Voievod al Ţării Româneşti, 1766 - 1768. Mazilit de către turci pentru că a îngăduit recrutarea de oameni pentru armata rusă. ] [5.3]
Alexandru I Aldea [ Voievod al Ţării Româneşti, 1431 - 1436. ] [5.4]
Alexandru II Mircea [ Voievod al Ţării Româneşti, 1568 - 1574, 1574 - 1577. Renumit pentru asasinarea boierilor potrivnici şi mărirea birurilor. ] [5.5]
Alexandru Iliaş [ Voievod al Ţării Româneşti, 1616 - 1618 şi al Moldovei, 1620 - 1621, 1631 - 1633. ] [5.6]
Alexandru Ipsilanti [ Voievod fanariot al Ţării Româneşti, 1774 - 1782, 1796 - 1797. ] [5.7]
Alexandru Moruzi [ Voievod fanariot al Moldovei, 1792 - 1793, octombrie 1802 - august 1806, octombrie 1806 - martie 1807 şi al Ţării Româneşti, 1793 - 1796, 1799 - 1801. ] [5.8]
Alexandru Şuţu [ Voievod al Moldovei, 1801 - 1802 şi al Munteniei, 2 iulie 1802 - 2 august 1802 (caimacam), 24 august 1806 - 15 octombrie 1806, 1818 - 1822. ] [5.9]
Antonie Vodă din Popeşti [ Voievod al Ţării Româneşti, 1669 - 1672. Simplă marionetă a puternicei familii boiereşti a Cantacuzinilor. ] [5.10]
Barbu Ştirbei [ Voievod al Ţării Româneşti, 1849 - 1853, 1854 - 1856. Prudent, activ, bun organizator, a fost un partizan al unirii din 1859. ] [5.11]
Basarab cel Tânăr [ Voievod al Ţării Româneşti, 1477 - 1481, 1481 - 1482. Supranumit Ţepeluş. ] [5.12]
Basarab cel Tănăr Ţepeluş [ Voievod al Ţării Româneşti, 1477 - 1481, 1481 - 1482. ] [5.13]
Basarab II [ Voievod al Ţării Româneşti, 1442 - 1443. ] [5.14]
Basarab Laiotă [ Voievod al Ţării Româneşti, noiembrie - decembrie 1473, ianuarie 1475 - octombrie 1476, decembrie 1476 - noiembrie 1477. Înscăunat de către Ştefan cel Mare. ] [5.15]
Constantin Brâncoveanu [ Voievod al Ţării Româneşti, 1688 - 1714. Protector al culturii, duplicitar, foarte bogat. Arestat de turci pentru trădare şi decapitat. ] [5.16]
Constantin Hangerli [ Voievod fanariot al Ţării Româneşti, 1797 - 1799. A devenit celebru prin fiscalitatea excesivă. Decapitat de turci pentru trădare. ] [5.17]
Constantin Ipsilanti [ Voievod fanariot al Moldovei, 1799 - 1801, octombrie 1806 - noiembrie 1806 şi al Ţării Româneşti, 1802 - 1806. Rusofil. ] [5.18]
Constantin Mavrocordat [ Voievod al Ţării Româneşti, septembrie 1730 -octombrie 1730, 1731 - 1733, 1735-1741, 1744 -1748, 1756-1758, 1761-1763; al Moldovei,1733 -1735, 1741 - 1743,1748 - 1749, noiembrie - iunie 1769. ] [5.19]
Constantin Racoviţă [ Voievod fanariot al Moldovei, 1749 - 1753, 1756 - 1757 şi al Ţării Româneşti, 1753 - 1756, 1763 - 1764. Practică o fiscalitate masivă. ] [5.20]
Constantin Şerban [ voievod al Ţării Româneşti, 1654 - 1658 şi al Moldovei, 1659 - 1661. Descendent al Craioveştilor şi Basarabilor olteni. ] [5.21]
Dan I [ Voievod al Ţării Româneşti, 1383 - 1386. Fratele lui Mircea cel Bătrân. Emite monedă proprie, ducatul şi bani anepigrafi. Politică de întărire a puterii centrale. ] [5.22]
Dan II [ Voievod al Ţării Româneşti între toamna 1422 - vara 1423, toamna 1423 - toamna 1424, toamna/iarna. 1424-ianuarie 1427, primăvara 1427 - februarie/martie 1431. Filoturc. ] [5.23]
Gavril Movilă [ Voievod al Ţării Româneşti, 1618 - 1620. Aparţinea familiei voievodale a Movileştilor. ] [5.24]
Gheorghe Bibescu [ Voievod al Ţării Româneşti, 1843 - 1848. Măreşte armata, regularizează finanţele. Aflat sub influenţa Rusiei. Indecis la 1848, abdică. ] [5.25]
Gheorghe Duca [ Voievod al Moldovei, 1665 - 1666, 1668 - 1672, 1672 - 1683 şi al Ţării Româneşti, 1674- 1678. Ambiţios, avar. Numit de către turci hatman al Ucrainei prin mită. ] [5.26]
Gheorghe Ghica [ Voievod al Moldovei, 1658 - 1659 şi al Ţării Româneşti, 1659 - 1660. Întemeietorul dinastiei voievodale a Ghiculeştilor. ] [5.27]
Grigore Ghica [ Numele a 4 voievozi ai Ţării Româneşti şi ai Moldovei. Primul domneşte în Ţara Românească, 1660 - 1664, 1672 - 1673. ] [5.28]
Grigore II Ghica [ Voievod fanariot al Ţării Româneşti,1773 - 1735, 1748 - 1752 şi al Moldovei, 1726 - 1723, 1735 - 1739, 1739 - 1741, 1747 - 1748. ] [5.29]
Grigore III Ghica [ Voievod fanariot al Ţării Româneşti, 1768-1769 şi al Moldovei, 1764-1767, 1774-1777. Ucis de către turci deoarece se opune cedării Bucovinei către Austria la 1777. ] [5.30]
Grigore IV Ghica [ Voievod al Ţării Româneşti, 1822 - 1828. Primul domn pământean după epoca fanariotă. ] [5.31]
Ioan Gheorghe Caragea [ Voievod fanariot al Ţării Româneşti, 1812 - 1818. Faimos pentru legiuirea sa, pentru birurile excesive şi pentru ciuma de la 1813. După mazilire se retrage la Veneţia, de unde va finanţa "Eteria" cu averea strânsă în Ţara Românească. Moare la Atena după obţinerea independenţei statului grec. ] [5.32]
Ioan Mavrocordat [ Caimacam al Moldovei, octombrie 1711 - noiembrie 1711 şi voievod fanariot al Ţării Româneşti, 1716 - 1719. Primul voievod fanariot. ] [5.33]
Leon Tomşa [ Voievod al Ţării Româneşti, 1629 - 1632. Pretins fiu al lui Ştefan Tomşa, voievod al Moldovei, 1563 - 1564. ] [5.34]
Manole Giani Ruset [ voievod fanariot al Ţării Româneşti, 1770 - 1771 şi al Moldovei, 1788 - 1789. Ultima domnie - sub ocupaţie austriacă. ] [5.35]
Matei Basarab [ Voievod al Ţării Româneşti, 1632 - 1654. Reorganizează armata, învăţământul şi administraţia, ridică sau reface un mare număr de biserici. O perioadă a fost duşman personal al voievodului Vasile Lupu al Moldovei, care dorea tronul Ţării Româneşti pentru sine, urmând ca tronul Moldovei să fie preluat de către fiul său Ştefan. Basarab îl învinge pe Lupu la Nenişori, apoi se încheie pacea. ] [5.36]
Matei Ghica [ Voievod fanariot al Ţării Româneşti, 1752 - 1753, şi al Moldovei, 1753 - 1756. ] [5.37]
Mihai Racoviţă [ Voievod fanariot al Moldovei, 1703 - 1705, 1707 - 1709, 1716 - 1726 şi al Ţării Româneşti, 1730 - 1731, 1741 - 1744. Renumit pentru lăcomia sa de bani. ] [5.38]
Mihai Şuţu [ Voievod fanariot al Ţării Româneşti, 1783 - 1786, 1791 - 1792, 1801 - 1802 şi al Moldovei, 1792 - 1795. Supranumit "Draco" de către turci datorită minţii sale ascuţite şi priceperii la intrigă. ] [5.39]
Mihai Viteazul [ Voievod al Ţării Româneşti, 1593 - 1601, al Moldovei, 1600 şi al Transilvaniei, 1599 - 1600, şi al celor trei ţări unite, 1600 - 1601. Primul unificator al celor trei ţări. ] [5.40]
Mihail I [ Voievod al Ţării Româneşti, 1418 - 1420. Fiu şi coasociat la domnie al lui Mircea cel Bătrân. Domnie scurtă şi agitată, moare ucis de către turci în urma bătăliei pentru Dobrogea din 1420. ] [5.41]
Mihail Sturza [ Voievod al Moldovei, 1834 - 1849./ Prinţ, om politic român de orientare legionară, ministru de externe între septembrie 1940 şi ianuarie 1941. ] [5.42]
Mihnea cel Rău [ Voievod al Ţării Româneşti, 1508 - 1509. Mereu aflat în conflict cu boierimea, este detronat cu sprijin de la sultan. Ucis în 1510 în Sibiu de către un sicar plătit de către duşmanii săi din ţară. ] [5.43]
Mihnea III Radu [ Voievod al Ţării Româneşti, 1658 - 1659. Politică antiotomană şi de întărirea autorităţii centrale. ] [5.44]
Mihnea Turcitul [ Voievod al Ţării Româneşti, 1577 - 1583, 1585 - 1591. Mazilit de către turci, a trecut la mahomedanism. ] [5.45]
Mircea [ Etnonim românesc. Purtat de mai multe personalităţi ale istoriei noastre naţionale (Mircea cel Bătrân, Mircea Ciobanul etc.). ] [5.46]
Mircea cel Bătrân [ Voievod al Ţării Româneşti, 1386 - 1394/95, 1397 - 1418. Maximă expansiune teritorială, centralizarea puterii, politică antiotomană cu rezultate uimitoare pentru acea epocă - intervine în interregnul care a urmat capturării lui Baiazid Ildirim la Ankara de către Timur Lenk în iulie 1402 reuşind încoronarea unuia dintre fii sultanului defunct, deşi pentru scurtă durată. ] [5.47]
Mircea Ciobanul [ Voievod al Ţării Româneşti, 1545-1552, 1553-1554, 1558-1559. Ucide boieri spre a-şi întări domnia. Susţine activitatea publicistică a diaconului Coresi, dezvoltă Bucureştiul. ] [5.48]
Neagoe Basarab [ Voievod al Ţării Româneşti, 1512 - 1521. Autor al celebrelor "Învăţături ale lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie", aparţinând genului "principelui" lui Machiavelli, sprijinitor al culturii, comerţului şi meşteşugurilor. ] [5.49]
Nicolae Caragea [ Voievod fanariot al Ţării Româneşti, 1782 - 1783. ] [5.50]
Nicolae Mavrocordat [ Voievod fanariot al Moldovei, 1709-1710, 1711-1716 şi al Ţării Româneşti, ianuarie 1716 - noiembrie1716, 1719 - 1730. Cărturar, bun administrator al statului. ] [5.51]
Nicolae Mavrogheni [ Voievod fanariot al Ţării Româneşti, 1786-1790. Comandant otoman eficient în anii războaielor austro-turce, renumit pentru spiritul său de dreptate. ] [5.52]
Nicolae Pătraşcu [ Fiul lui Mihai Viteazul. Simplu pretendent la tronul Ţării Româneşti, a trăit în exil după uciderea tatălui său la Turda, în 1601. ] [5.53]
Pătraşcu cel Bun [ Voievod al Ţării Româneşti, 1554 - 1557. Tatăl lui Mihai Viteazul. Intervine în Ardeal cu oaste la cererea Porţii. ] [5.54]
Petru cel Tânăr [ Voievod al Ţării Româneşti, 1559 - 1568. Fire blândă şi religioasă, în contradicţie cu tatăl său, Mircea Ciobanul. Mort în exil, la Konya (Anatolia, Imperiul Otoman). ] [5.55]
Petru Cercel [ Voievod al Ţării Româneşti, 1583 - 1585. Purta un cercel după moda curţii regale franceze, de unde şi porecla. În Franţa va găsi ajutor pentru a fi numit domn. ] [5.56]
Radu cel Frumos [ Voievod al Ţării Româneşti, 1462 - 1475. Fratele lui Vlad Ţepeş. Urcă pe tron cu sprijin turcesc. Alternează la domnie cu Basarab Laiotă, susţinut de către Şefan cel Mare. ] [5.57]
Radu cel Mare [ Voievod al Ţării Româneşti, 1495 - 1508. Cinci dintre fiii lui au fost voievozi al Ţării Româneşti. În 1508 se tipăreşte "Liturghierul slavon" al lui Macarie, probabil cu sprijin domnesc. ] [5.58]
Radu de la Afumaţi [ Voievod al Ţării Româneşti, ianuarie - aprilie, iunie - august, octombrie 1521 - aprilie 1529. Politică antiotomană. A purtat peste 20 de bătălii. ] [5.59]
Radu Golescu [ Unul dintre cei patru fii ai lui Dinicu Golescu; a devenit un fruntaş politic de orientare liberală alături de fraţii săi ulterior unirii de la 1859. ] [5.60]
Radu I [ Voievod al Ţării Româneşti, 1377 - 1383. Membru al dinastiei Basarabilor, descendent al legendarului Negru Vodă "Descălecătorul", cel care întemeiază în jurul anului 1290 Ţara Românească. A ctitorit numeroase mănăstiri, între care şi celebra Tismana. ] [5.61]
Radu II Prasnaglava [ Voievod al Ţării Româneşti, 1420-1422; vara 1423; toamna 1424; ianuarie - primăvara 1427. Ultimul stăpânitor al Banatului de Severin, sudului Basarabiei şi Dobrogei, adică fruntariile statului lui Mircea cel Bătrân. ] [5.62]
Radu Iliaş [ Voievod al Ţării Româneşti, 1632. ] [5.63]
Radu Ilie [ Voievod al Ţării Româneşti, 1552 - 1553. Sprijinit de partida boierilor potrivnici lui Mircea Ciobanul, voievodul în funcţie la 1552. ] [5.64]
Radu Leon [ Voievod al Ţării Româneşti, 1664 - 1669. ] [5.65]
Radu Mihnea [ Voievod al Ţării Româneşti, 1620 - 1623. ] [5.66]
Radu Paisie [ Voievod al Ţării Româneşti, 1535 - 1545. Fost stareţ al Mănăstirii Argeş sub numele de Paisie. În 1541 turcii transformă Brăila în khazza. ] [5.67]
Radu Şerban [ Voievod al Ţării Româneşti, 1602 - 1610, iunie 1611 - septembrie 1611. Susţinut de fraţii Preda şi Radu Buzescu. Duce o politică externă antiotomană. ] [5.68]
Scarlat Callimachi [ Voievod al Moldovei, 24 august - 26 octombrie 1806, 1807-1810, 1812-1819, şi al Ţării Româneşti, februarie - iunie 1821. Bun administrator şi legiuitor - "Codul Callimah". ] [5.69]
Scarlat Ghica [ Voievod fanariot al Moldovei, 1757-1758 şi al Ţării Româneşti, 1758-1761, 1765-1766. Cunoscut pentru lăcomia sa de bani. ] [5.70]
Şerban Cantacuzino [ Voievod al Ţării Româneşti, 1678-1688. Cunoscut pentru tipărirea "Bibliei", la 1688, pentru introducerea culturii porumbului, precum şi pentru înfiinţarea unor ateliere tipografice. ] [5.71]
Simion Movilă [ Voievod al Ţării Româneşti, octombrie 1600 - iulie 1601, august 1601 - august 1602 şi al Moldovei, 1606-1607. ] [5.72]
Ştefan Cantacuzino [ Voievod al Ţării Româneşti, 1714-1716. Ultimul domn pământean dinaintea introducerii domniilor fanariote. Accede la tron în urma pârârii la Poartă a lui Constantin Brâncoveanu. ] [5.73]
Ştefan Racoviţă [ Voievod fanariot al Ţării Româneşti, 1764 - 1765. Aflat în conflict cu boierii şi ţara datorită influentului şi lacomului său sfetnic grec Ianis Stavrache. ] [5.74]
Ştefan Surdul [ Voievod al Ţării Româneşti, 1590 - 1591. Fiul lui Ioan Vodă cel Viteaz. ] [5.75]
Teodosie [ Voievod al Ţării Româneşti, 1521 - 1522. Devenit voievod minor, sub tutela mamei sale, moare în cursul unei bătălii cu turcii pentru tronul dorit de către un pretendent susţinut de către Poartă. A fost fiul lui Neagoe Basarab. ] [5.76]
Vlad Călugărul [ Voievod al Ţării Româneşti, 1481, 1482 - 1495. Aparţinea familiei domnitoare a Drăculeştilor. Reface mănăstirea Glavacioc. Fiu minor, Vlăduţ, decapitat de turci. ] [5.77]
Vlad cel Tânăr [ Voievod al Ţării Româneşti, 1510 - 1511. Ucis în urma unui conflict cu puternicul clan al Craioveştilor, care apelează pentru stingerea neînţelegerii la sprijin turcesc. ] [5.78]
Vlad Dracul [ Voievod al Ţării Româneşti, 1436 - 1442, 1443 - 1447. Supranumele îi vine din primirea sa în Ordinul Cavaleresc al Dragonului menit purtării luptei antiotomane. Părintele voievozilor Ţării Româneşti Radu cel Frumos şi Vlad Ţepeş. ] [5.79]
Vlad I [ Voievod al Ţării Româneşti, noiembrie 1394, mai 1395, decembrie 1396. Primul domn care plăteşte haraci Porţii. Uzurpator al puterii lui Mircea cel Bătrân. ] [5.80]
Vlad Înecatul [ Voievod al Ţării Româneşti, 1530 - 1532. Ctitor al mănăstirii Viforâta. Moare înecat după ce, beat, cade, călare fiind, într-o apă. ] [5.81]
Vlad Ţepeş [ Voievod al Ţării Româneşti, august - octombrie 1448, 1456 - 1462, decembrie 1467, supranumit Ţepeş. Întăreşte domnia şi armata, combate feroce hoţiile. Antiotoman înverşunat. ] [5.82]
Vlad Vintilă de la Slatina [ Voievod al Ţării Româneşti, septembrie 1532 - septembrie 1534, noiembrie 1534 - iunie 1535. Exponent al partidei boierilor buzoieni contra partidei Craioveştilor. ] [5.83]
Vladislav I [ Voievod al Ţării Româneşti, 1364-1377. Primul voievod emitent de monedă, 1365 (dinari şi bani). ] [5.84]
Vladislav II [ Voievod al Ţării Româneşti, august 1448 - octombrie 1448, noiembrie 1488 - august 1456. Înscăunat de Iancu de Hunedoara. ] [5.85]
Vladislav III [ Voievod al Ţării Româneşti, ianuarie 1524 - iunie 1524. ] [5.86]
Guvernatori [ Administratori politico-militari ai unei regiuni statale, învestiţi în funcţie de către şeful statului. ] [6]
Collapse <b>Guvernatori Transilvania</b> [ Administratori militari şi civili ai teritoriului transilvan din perioada controlului habsburgic al statului. ] [7]Guvernatori Transilvania [ Administratori militari şi civili ai teritoriului transilvan din perioada controlului habsburgic al statului. ] [7]
Adolf Buccow [ General austriac de cavalerie şi guvernator al Transilvaniei (1762 - 1764), decedat în 1764. În calitate de guvernator al Transilvaniei dirijează represiunea împotriva răsculaţilor secui şi români, dispunând inclusiv incendierea de biserici şi de mânăstiri ortodoxe în sudul ariei sale de responsabilitate. Veteran al războiului de succesiune austriac şi al Războiului de Şapte Ani, momente în care îşi câştigă faima sa de militar competent, devotat Casei de Austria. ] [7.1]
Andrei Hadik [ Mareşal austriac de origine maghiară, 1710 - 1790. Comandant al trupelor austriece în Războiul de 7 Ani, guvernator al Ardealului, 1764 - 1767. ] [7.2]
Carol O'Donell [ Guvernator al Transilvaniei, 1767 - 1770. ] [7.3]
Carol Schwarzenberg [ Guvernator al Transilvaniei, 1851 - 1858. ] [7.4]
Ferdinand d'Este [ Ferdinand d'Este (Ferdinand Karl Joseph Erzherzog von Österreich-Este) (născut 1781 – decedat 1850) a fost guvernator al Transilvaniei între anii 1835-1837. ] [7.5]
Francisc Anton Wallis [ Guvernator al Transilvaniei, 1732 - 1734. ] [7.6]
Francisc Venceslav Wallis [ Guvernator al Transilvaniei, 1755- 1758. ] [7.7]
Frederic von Liechtenstein [ Guvernator al Transilvaniei, 1858 - 1861. ] [7.8]
Gheorghe Banffi [ Au existat 2 conţi maghiari cu acest nume, ambii guvernatori ai Transilvaniei (1691-1708;1787-1822). ] [7.9]
Gheorghe Basta [ General, 1544 - 1607. Condotier al Austriei în războaiele antiotomane, 1591-1606. Administrează Ardealul ca vasal imperial. Asasin al lui Mihai Viteazul pe câmpia de lângă oraşul transilvănean Turda. ] [7.10]
Gheorghe Martinuzi [ Călugăr şi arhiepiscop de Esztergóm (Strigonium), devenit cardinal, 1482 - 1551. Guvernator al Transilvaniei, 1541-1552. Construieşte Cetatea Gherla. ] [7.11]
Ioan Haller [ Guvernator al Transilvaniei, 1734 - 1755. ] [7.12]
Ioan Josika [ Guvernator al Transilvaniei, 1822 - 1834. ] [7.13]
Ioan Kornis [ Guvernator al Transilvaniei, 1838 - 1840. ] [7.14]
Iosif Teleki [ Guvernator al Transilvaniei, 1842 - 1848. ] [7.15]
Ladislau Kemeny [ Guvernator al Transilvaniei, 1758 - 1762. ] [7.16]
Ludovic Folliot Crenneville [ Guvernator al Transilvaniei, 1861 - 1867. ] [7.17]
Ludovic Wohlgemut [ Guvernator al Transilvaniei, 1849 - 1851. De fapt: Ludwig Wohlgemut. ] [7.18]
Maria Iosif Auersperg [ Guvernator al Transilvaniei, 1771 - 1774. ] [7.19]
Samuel Brukenthal [ Jurist sas, guvernator al Transilvaniei, 1777 - 1787. Singurul sas ardelean devenit guvernator. Celebru datorită muzeului său particular. ] [7.20]
Sigismund Kornis [ Guvernator al Transilvaniei, 1713 - 1731. ] [7.21]
Ştefan Haller [ Guvernator al Transilvaniei, 1709 - 1710. ] [7.22]
Ştefan Wesselenyi [ Guvernator al Transilvaniei, 1710 - 1713. ] [7.23]
Collapse <b>Intelectuali </b> [ Oameni de cultură sau de ştiinţă fără activitate politică. ] [8]Intelectuali [ Oameni de cultură sau de ştiinţă fără activitate politică. ] [8]
A.D. Xenopol [ Istoric român, 1847 - 1920. Renumit pentru lucrarea sa în două volume "Istoria Romanilor in Dacia Traiana". ] [8.1]
Alecu Russo [ Prozator român, 1819 - 1859. Ideolog al revoluţiei de la 1848 în Moldova. ] [8.2]
Alexandru Roman [ Om de cultură, publicist, membru fondator al Academiei Române, 1826 - 1897. ] [8.3]
Alexandru Vlahuţă [ Profesor, scriitor, 1858 - 1919. Fondator de reviste culturale - "Vieaţa", "Sămănătorul" -, şi unul dintre principalii doctrinari ai curentului literar sămănătorist. ] [8.4]
Andrei Mureşianu [ Poet, om de cultură român, 1816 - 1863. Implicat în revoluţia de la 1848, poezia sa "Un răsunet" devine unul dintre imnurile revoluţiei şi ulterior imnul naţional al României. ] [8.5]
C.C. Bacalbaşa [ Publicist român, autor al unor foarte interesante memorii asupra vechiului Bucureşti -"Bucureştii de altădată". ] [8.6]
Constantin Hurmuzaki [ Entomolog român, 1863 - 1937. Membru de onoare al Academiei Române. ] [8.7]
Dimitrie Onciul [ Istoric, profesor, academician român, 1856 - 1923. Director al Arhivelor Statului, primul preşedinte al Comisiei Consultative Heraldice. ] [8.8]
Dr. C.I. Istrati [ Chimist, medic, profesor, academician român, 1850 - 1918. Preşedinte al Academie Române, întemeietorul şcolii de chimie organică din cadrul Universităţii Bucureşti. ] [8.9]
Dr. Ioan Cantacuzino [ Medic, profesor, academician român. Fondatorul şcolii româneşti de imunologie şi patologie experimentală. ] [8.10]
Emil Isac [ Poet român, 1866 - 1954. Născut în Ardeal, locuieşte din 1895 în Cluj. Poezii mai cunoscute : "Mama", "Ochii tăi albaştri". ] [8.11]
Gheorghe Lazăr [ Pedagog român, 1779 - 1821. Fondatorul primei şcoli în limbă română din Ţara Românească. ] [8.12]
Ioan Lupaş [ Istoric român, 1880 - 1967. Membru titular al Academiei Române. ] [8.13]
Ioan Nadejde [ Publicist, istoric, lingvist român, 1854 - 1928. Profesa filosofia materialist-ateistă. ] [8.14]
Ioan Nistor [ Scriitor român, născut în 1948. ] [8.15]
Ioan Slavici [ Scriitor, jurnalist român, 1848 - 1925. Militant pentru drepturile românilor ardeleni, filogerman. Detenţie politică datorită atitudinii sale din perioada Marelui Război, când colaborează la elaborarea unei reviste de propagandă finanţate de către ocupantul german al Munteniei. ] [8.16]
Ion Bianu [ Filolog român, 1856 - 1935. Membru titular şi preşedinte al Academiei Române. Preocupat de folcloristică şi de reforma ortografică a limbii române. ] [8.17]
Ion Clopoţel [ Sociolog român clujean. ] [8.18]
Ion Grămadă [ Scriitor, istoric, publicist român, 1886 - 1917. Bucovinean. Erou al Marelui Război - cade în atacul de la Cireşoaia, din cadrul bătăliei de la Mărăşti. ] [8.19]
Ion Ionescu de la Brad [ Agronom, economist, scriitor, savant român, 1818 - 1891. Revoluţionar la 1848, membru de onoare al Academiei Române. ] [8.20]
Iosif Vulcan [ Publicist, scriitor, om de cultură român, 1841 -1907. Fondatorul revistei "Familia", în care publiă primele poezii ale lui Mihai Eminescu. "Părintele" spiritual al poetului - schimbă numele originar al acestuia, Eminovici, în Eminescu. ] [8.21]
Mihai Eminescu [ Poet, prozator, ziarist român, 1850 - 1889. Cel mai important autor romantic din literatura română, cunoscut şi datorită activităţii sale politice de orientare conservatoare. ] [8.22]
Petrache Poenaru [ Inginer, matematician, inventator, pedagog român, 1799-1875. Om de taină al lui Vladimirescu, creatorul drapelului României moderne, inventatorul stiloului. ] [8.23]
Sextil Puşcariu [ Filolog, lingvist, pedagog, publicist, cronicar muzical şi teatral român, 1877 - 1948. ] [8.24]
Thoma Ionescu [ Chirurg, anatomist român, 1860 - 1926. Întemeietorul şcolii româneşti de chirurgie şi anatomie topografică. Membru de onoare al Academiei Române. ] [8.25]
Traian Vuia [ Comună în judeţul Timiş, Banat. Pe raza comunei se află localitatea Surducu Mic, unde s-a născut inginerul şi inventatorul român Traian Vuia (1872-1950). ] [8.26]
Vasile Pârvan [ Istoric, arheolog român, 1882 - 1927. Întemeietor al şcolii româneşti de arheologie. Organizează Şcoala română de la Roma, pentru perfecţionarea studiilor istorice româneşti prin intermediul unor bursieri trimişi în Italia în urma unui concurs. ] [8.27]
Lemberg [ Oraş în Ucraina de vest, reşedinţă a regiunii cu acelaşi nume. Localizat pe râul Poltava. ] [9]
Liov [ Oraş în Ucraina de vest, reşedinţă a regiunii cu acelaşi nume. Localizat pe râul Poltava. Denumire germană, Lemberg. Vechi nod comercial european, prin care trecea şi ruta spre Moldova şi Ţara Românească. ] [10]
Marea Britanie [ Insulă în vestul Europei, cea mai întinsă dintre Insulele Britanice (Irlanda, Insula Man, Jersey, Guernesey, arhipelagul Shetland şi Orkney). ] [11]
Collapse <b>Oameni politici</b> [ Sinonim compus pentru politicieni. Persoane implicate în activitatea politică organizată la nivel de partid în cadrul unui stat, şi care pot sau nu să acceadă la guvernare în urma unor alegeri. ] [12]Oameni politici [ Sinonim compus pentru politicieni. Persoane implicate în activitatea politică organizată la nivel de partid în cadrul unui stat, şi care pot sau nu să acceadă la guvernare în urma unor alegeri. ] [12]
Aurel Cristea [ Viceprimar Bucureşti, responsabil cu secţia dezăpezire. ] [12.1]
Collapse <b>Oameni politici Basarabia</b> [ Bărbaţi de stat originari din Basarabia, a căror activitate politică principală este anterioară momentului 1918. În funcţie de perioada lor de activitate au contribuit sau nu la înfăptuirea acestuia, continuând activitatea lor politică şi între fruntariile României Mari.  ] [13]Oameni politici Basarabia [ Bărbaţi de stat originari din Basarabia, a căror activitate politică principală este anterioară momentului 1918. În funcţie de perioada lor de activitate au contribuit sau nu la înfăptuirea acestuia, continuând activitatea lor politică şi între fruntariile României Mari. ] [13]
Constantin Stere [ Jurist, scriitor, savant, om politic român, 1865 - 1936. Basarabean, între 1886 - 1892 e deportat în Siberia în urma participarii la mişcarea revoluţionară narodnicistă. Implicat în unirea Basarabiei cu România în 1918. ] [13.1]
Collapse <b>Oameni politici Bucovina</b> [ Bărbaţi de stat originari din Bucovina, a căror activitate politică principală este anterioară momentului 1918. În funcţie de perioada lor de activitate au contribuit sau nu la înfăptuirea acestuia. ] [14]Oameni politici Bucovina [ Bărbaţi de stat originari din Bucovina, a căror activitate politică principală este anterioară momentului 1918. În funcţie de perioada lor de activitate au contribuit sau nu la înfăptuirea acestuia. ] [14]
Eudoxiu Hurmuzaki [ Istoric, om politic român, 1812 - 1874. Figură reprezentativă a renaşterii naţionale române din Bucovina. Eforturilor sale se datorează una dintre marile colecţii documentare ale istoriografiei naţionale, adunate de către diverşi istorici într-un corpus ce însumează peste 20 de volume. ] [14.1]
Iancu Flondor [ Om politic român, 1865 - 1924. Bucovinean, militant pentru unirea Bucovinei cu România. Origine nobiliară (cavaler de Flondor). ] [14.2]
Collapse <b>Oameni politici Moldova</b> [ Oameni de stat originari din Moldova, cu activitate politică semnificativă anterioară momentului 1859. În funcţie de perioadă şi de gradul lor de implicare politică au pregătit acel moment şi au continuat să activeze şi după unire. ] [15]Oameni politici Moldova [ Oameni de stat originari din Moldova, cu activitate politică semnificativă anterioară momentului 1859. În funcţie de perioadă şi de gradul lor de implicare politică au pregătit acel moment şi au continuat să activeze şi după unire. ] [15]
Mihail Kogălniceanu [ Scriitor, om politic român, 1817-1891. Organizator eminent al revoluţiei de la 1848 - 1849, promotor al unirii de la 1859, coautor al reformei agrare din 1864, promotor al independenţei naţionale la 1877. ] [15.1]
Veniamin Costache [ Mitropolit al Moldovei, 1803 - 1846. Mare sprijinitor al învăţământului din Moldova, mare ctitor de lăcaşe de cult. Intensă activitate publicistică şi religioasă. ] [15.2]
Collapse <b>Oameni politici Muntenia</b> [ Oameni de stat originari din Muntenia, cu activitate politică semnificativă anterioară momentului 1859. În funcţie de perioadă şi de gradul lor de implicare politică au pregătit acel moment şi au continuat să activeze şi după unire. ] [16]Oameni politici Muntenia [ Oameni de stat originari din Muntenia, cu activitate politică semnificativă anterioară momentului 1859. În funcţie de perioadă şi de gradul lor de implicare politică au pregătit acel moment şi au continuat să activeze şi după unire. ] [16]
C.A. Rosetti [ Publicist, om politic liberal român, 1816 - 1885. Unul dintre conducătorii revoluţiei de la 1848 din Muntenia, partizan al unirii din 1859. ] [16.1]
Cezar Bolliac [ Poet, gazetar român, 1813 - 1881. Fruntaş al revoluţiei de la 1848, pionier al studiilor arheologice în România. ] [16.2]
Christian Tell [ General, om politic român, 1808 - 1884. Intrat în Miliţia Pământeană din Ţara Românească la 1830, s-a implicat în acţiunile societăţii revoluţionare secrete "Frăţia". ] [16.3]
Dimitrie Bolintineanu [ Poet, ziarist, om politic român, 1825 - 1872. Participă la revoluţia de la 1848. Renumit pentru culegerea sa de poezii "Legende istorice". ] [16.4]
Dinicu Golescu [ Cărturar român, 1777 - 1830. Mare logofăt în Ţara Românească. Înfiinţează o şcoală pe moşia sa din Goleşti, susţine apariţia primului ziar românesc, "Curierul românesc". ] [16.5]
Gheorghe Magheru [ General, om politic român, 1802 - 1880. Participant la revoluţia din 1848 în Ţara Românească. Văr cu Tudor Vladimirescu, susţinător al lui Avram Iancu. ] [16.6]
Ioan Maiorescu [ Profesor, pedagog român, 1811 - 1864. Imigrant ardelean. Implicat în desfăşurarea revoluţiei de la 1848 în Oltenia, agent diplomatic al guvernului Ţării Româneşti pe lângă Dieta germană de la Frankfurt am Main, părintele lui Titu Maiorescu. ] [16.7]
Ion Heliade-Rădulescu [ Scriitor, filolog, om politic, academician român, 1802 - 1872. Una dintre cele mai importante personalităţi ale culturii române prepaşoptiste. ] [16.8]
Nicolae Bălcescu [ Istoric, scriitor, om politic român, 1819 - 1852. Autor al celebrei lucrări "Românii supt Mihai-Voievod Viteazul", a fost unul dintre conducătorii revoluţiei de la 1848 în Ţara Românească. ] [16.9]
Nicolae Golescu [ Om politic liberal român, 1810 - 1877. Ministru de interne, 1842 - 1847, 1848, ministru de război, 1860, premier, 1868 - 1870. Unul dintre fii lui Dinicu Golescu. ] [16.10]
Nicolae Mavros [ General şi om politic român, 1782 - 1868. Grec de origine. Secretar al voievodului Alexandru Suţu, arheolog amator. Donează colecţia sa de antichităţi Muzeului Naţional. ] [16.11]
Tudor Vladimirescu [ Militar, om politic român, 1780 - 1821. Organizatorul şi ideologul revoluţiei de la 1821. Conduce Ţara Românească vreme de două luni, în vara anului 1821. ] [16.12]
Collapse <b>Oameni politici România </b> [ Oameni de stat români din perioada ulterioară unirii de la 1859. ] [17]Oameni politici România [ Oameni de stat români din perioada ulterioară unirii de la 1859. ] [17]
Alex.G. Golescu [ om politic liberal român, 1819 - 1881. Ad-interim la externe şi premier al României în 1870. ] [17.1]
Alexandru Cernat [ General şi om politic român, 1834 - 1893. Ministru de Război între 1877 - 1878, şef al Marelui Stat Major 1881 - 1882. ] [17.2]
Alexandru Golescu [ Om politic liberal român, 1819 - 1881. Ad-interim la externe şi premier al României în 1870. ] [17.3]
Alexandru Lapedatu [ Istoric şi om politic român, 1876 - 1950. ] [17.4]
Alexandru Orăscu [ Arhitect, profesor şi om politic liberal, 1817 -1894. Participant la revoluţia de la 1848, senator, titular la Culte şi Instrucţiune în 1870. ] [17.5]
Alexandru Vaida-Voevod [ Medic, publicist, om politic român, 1872 - 1950. Deputat al Partidului Naţional Român în Parlamentul budapestan, premier al României Mari, 1919 - 1920, 1933 - 1934. ] [17.6]
Anastase Panu [ Magistrat, om politic român, 1810 - 1867. Membru al căimăcămiei de trei, 1858 - 1859, care a precedat dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza din 24 ianuarie 1859. ] [17.7]
August Treboniu Laurian [ Filolog, istoric, publicist, om politic român, 1819 - 1881. Unul dintre conducătorii revoluţiei de la 1848, membru fondator al Academiei Române. ] [17.8]
Aurel Mureşianu [ Ziarist, om politic român, 1847 - 1909. ] [17.9]
Aurel Vlad [ Om politic român, ministru de finanţe al României Mari între anii 1919 - 1920. ] [17.10]
B.P. Hasdeu [ Scriitor, filolog, jurist, istoric român, 1836 -1907. Spirit enciclopedic, academician, inovator în cercetarea istorică şi filologică. ] [17.11]
Barbu Catargiu [ Jurnalist şi om politic conservator român, 1807 - 1862. Lider al partidei conservatoare, mare orator. Asasinat în timpul exercitării funcţiei premier, în 1862. Condiţiile asasinatului nu au fost elucidate nici până astăzi. ] [17.12]
Barbu Ştefănescu-Delavrancea [ Scriitor, orator, avocat, om politic român, 1858 - 1918. Academician şi primar al Capitalei. ] [17.13]
C.A. Rosetti [ Publicist, om politic liberal român, 1816 - 1885. Unul dintre conducătorii revoluţiei de la 1848 din Muntenia, partizan al unirii din 1859. ] [17.14]
Constantin Aricescu [ Istoric, publicist, om politic român, 1823 - 1886. A participat la revoluţia de la 1848 în Ţara Românească, a militat pentru unire ca deputat în Divanul Ad-hoc, a reorganizat Arhivele Statului. ] [17.15]
Constantin Brătianu [ Inginer, om politic liberal român, 1866 - 1950. Deputat, ministru de finanţe, ministru de stat după 23 aug. 1944. Lichidat fizic de către comunişti. ] [17.16]
Constantin Diamandi [ Ministru al României la Moscova în anii primului război mondial. ] [17.17]
Constantin Dobrogeanu-Gherea [ Scriitor, critic literar, fruntaş socialist român, 1855 - 1920. De origine evreiască. Promotor al marxism-leninismului în România. ] [17.18]
Constantin Mille [ Ziarist, nuvelist, poet, avocat, militant socialist român, 1861 - 1927; activist proeminent pentru apărare drepturilor omului. ] [17.19]
Constantin Negri [ Scriitor,om politic român, 1812 - 1876. Fruntaş al revoluţiei de la 1848, primul diplomat în sens modern al Principatelor Române. ] [17.20]
Dimitrie S. Sturdza [ Academician, om politic român, 1833 - 1914. Preşedinte al Academiei Române, 1882 - 1884 şi prim-ministru, 1901 - 1906. ] [17.21]
Dr. Constantin Angelescu [ Medic, profesor, diplomat, om politic român, 1869 - 1948. Primul ambasador român la Washington, deputat, senator, premier, membru al guvernului. ] [17.22]
Duiliu Zamfirescu [ Scriitor, ziarist, judecător, avocat, diplomat român, 1858 - 1922. 18 ani de stagiu diplomatic în Italia. Cunoscut în literatura română pentru "Ciclul Comăneştenilor". ] [17.23]
Dumitru Brătianu [ Diplomat şi om politic liberal român, 1818 - 1892. Fratele şefului liberal Ion C. Brătianu. Implicat în revoluţia de la 1848, agent diplomatic în Austria şi Ungaria, unionist. ] [17.24]
Emil Costinescu [ om politic român, 1844 - 1921. Ministru de finanţe al României, 1902 - 1904, 1907 - 1910, 1914 - 1816. ] [17.25]
Eugeniu Carada [ Publicist, economist, om politic liberal român, 1836 - 1910. Director al Băncii Naţionale a României, şeful grupării liberale Oculta, sprijinită de francmasonerie. ] [17.26]
George Grigorovici [ Om politic social-democrat român, 1871 - 1950. Participant la Marea Unire, ales deputat, apoi senator, moare la Văcăreşti ca deţinut politic. ] [17.27]
Gheorghe Grigore Cantacuzino [ Om politic român, 1832 - 1913. Descendent al familiei imperiale şi voievodale a Cantacuzinilor. Premier, 1899 - 1900, 1904 - 1907. ] [17.28]
I.C. Frimu [ Om politic social-democrat român, 1871-1919. Şeful Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România. Ucis la Văcăreşti ca instigator al grevei tipografilor din 1918. ] [17.29]
Iacob Mureşianu [ Publicist, poet, om politic român, 1812 - 1887. Membru de onoare al Academiei Române. ] [17.30]
Ioan Bălăceanu [ Om politic român, 1828 - 1914. Ministru de externe. ] [17.31]
Ioan Emanoil Florescu [ General, om politic român, 1819 - 1893. Şef al Marelui Stat Major, ministru al apărării naţionale, premier. ] [17.32]
Ioan Flueraş [ Om politic social-democrat român, 1882 - 1952. Mort în închisoare ca deţinut politic. ] [17.33]
Ioan Ghica [ Scriitor, diplomat, matematician, pedagog, om politic român, 1816-1897. Memorialist de o rară pătrundere şi fineţe - "Scrisorile" către Vasile Alecsandri. ] [17.34]
Ioan Petrovici [ Filosof, eseist, memorialist, scriitor, orator, om politic român, 1882 - 1972. Academician, ministru al Educaţiei Naţionale. ] [17.35]
Ioan Ursu [ Fizician român, născut în 1928. Ministru în guvernele comuniste. ] [17.36]
Ion C. Brătianu [ Inginer, om politic liberal român, 1864 - 1927. Preşedinte al Partidului Naţional Liberal, membru de onoare al Acdemiei Române. ] [17.37]
Ion Câmpineanu [ Om politic liberal român, 1841 - 1888. De mai multe ori ministru, 1877-1885. Primar al Bucureştiului, 1887. Guvernator al Băncii Naţionale a României, 1888. ] [17.38]
Ion G. Duca [ Om politic liberal român, 1879-1933. Ca premier, la sfârşitul anului 1933, scoate în afara legii Garda de Fier. Împuşcat la Sinaia de legionari din acest motiv. ] [17.39]
Ion I.C. Brătianu [ Inginer, om politic liberal român, 1864 - 1927. Preşedinte al Partidului Naţional Liberal, membru de onoare al Acdemiei Române. ] [17.40]
Iuliu Hossu [ Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, 1885 - 1970. Se opune unirii forţate dintre Biserica Unită şi Biserica Ortodoxă Română. Deţinut politic. Devenit cardinal in pectore datorită meritelor sale în lupta antiocomunistă. ] [17.41]
Iuliu Maniu [ Om politic român, 1873-1953. Deputat în Parlamentul din Budapesta, partizan al unirii din 1918. Preşedinte-fondator al Partidului Naţional Ţărănesc, premier. Arestat de către comunişti, va fi lăsat să putrezească de viu în penitenciarul de maximă soguranţă de la Sighet, în 1953. ] [17.42]
Lascăr Catargiu [ Om politic conservator român, 1823 - 1899. Premier al României pentru 4 mandate. ] [17.43]
Ludovic Steege [ Om politic român, 1813 - 1872. Ministru de finanţe al României, 1863 - 1865. ] [17.44]
Manolache Costache Epureanu [ Om politic conservator, 1820 - 1880. Premier al României, 1 mai - 26 decembrie 1870, 6 mai - 5 august 1876. ] [17.45]
Mihail Cantacuzino [ Om politic român, 1867 - 1928. Ministru. ] [17.46]
Mihail Kogălniceanu [ Scriitor, om politic român, 1817-1891. Organizator eminent al revoluţiei de la 1848 - 1849, promotor al unirii de la 1859, coautor al reformei agrare din 1864, promotor al independenţei naţionale la 1877. ] [17.47]
Mihail Sturza [ Voievod al Moldovei, 1834 - 1849./ Prinţ, om politic român de orientare legionară, ministru de externe între septembrie 1940 şi ianuarie 1941. ] [17.48]
Miron Cristea [ Primul patriarh al României, cărturar, gazetar, om politic, 1868 - 1939. Afiliat politic liberalilor, premier, 1938 - 1939, mason grad 33. Datorită lui Marea Lojă Naţională va intra în adormire în 1935. ] [17.49]
Nicolae Filipescu [ Om politic român, 1862 - 1916. Militant înflăcărat al intrării noastre în Marele Război pentru obţinerea Transilvaniei. ] [17.50]
Nicolae Fleva [ Avocat, om politic român, 1840 - 1920. Ca deputat susţine intrarea noastră în război contra Imperiului Otoman la 1877. Ministru. ] [17.51]
Nicolae Golescu [ Om politic liberal român, 1810 - 1877. Ministru de interne, 1842 - 1847, 1848, ministru de război, 1860, premier, 1868 - 1870. Unul dintre fii lui Dinicu Golescu. ] [17.52]
Nicolae Ionescu [ Publicist, om politic, academician român, 1820-1905. Membru fondator al Societăţii Academice, precursoarea Academiei Române. ] [17.53]
Nicolae Iorga [ Istoric, critic literar, profesor, scriitor, enciclopedist, memorialist, om politic român, 1871-1940. Spirit dominator al culturii naţionale a primei jumătăţi a secolului XX. ] [17.54]
Nicolae Kretzulescu [ Om politic român, 1812 - 1900. Trei mandate de premier, 1862 - 1863, 1865 - 1866, 1867. ] [17.55]
Nicolae Titulescu [ Diplomat, om politic român, 1882 - 1941. În repetate rânduri ministru de externe, fost preşedinte al Ligii Naţiunilor, precursoarea ONU. ] [17.56]
Nicolae Xenopol [ Om politic român, 1858 - 1917. Ministru. ] [17.57]
Octavian Goga [ Poet, om politic român, 1881 - 1938. Scrie poezie socială. Academician. Premier, 1937-1938. Simplă marionetă al regelui Carol al II-lea (1930-1940) în calitate de premier. ] [17.58]
Octavian Tăslăoanu [ Publicist, critic, om politic român, 1876 - 1942. Ardelean, a fost implicat în activităţile ASTREI. ] [17.59]
Onisifor Ghibu [ Profesor, pedagog, om politic român, 1883 - 1972. ] [17.60]
Petre Grădişteanu [ Publicist, om politic român, 1839 - 1921. Membru de onoare al Academiei Române. ] [17.61]
Petre P. Carp [ Om politic conservator român, 1837 - 1919. Implicat în detronarea lui Cuza. Premier, 1900-1901, 1911-1912. Filogerman. ] [17.62]
Petre S. Aurelian [ Economist, agronom, om politic român, 1833 - 1909. Academician. Ministru, 1877 - 1878, 1887 -1888, prim-ministru, 1896 - 1897. ] [17.63]
Simion Mehedinţi [ Geograf, geopolitician român, 1868 - 1962. Vastă activitate profesorală. Membru al Mişcării Legionare. ] [17.64]
Spiru Haret [ Matematician, pedagog, om politic român, 1851 - 1912. Academician, reformator al învăţământului românesc în calitate de ministru al cultelor şi al instrucţiunii publice. ] [17.65]
Ştefan Golescu [ Om politic român, 1809-1874. Fiul cărturarului Dinicu Golescu. Implicat în revoluţia de al 1848, ministru şi premier după unirea de la 1859. ] [17.66]
Take Ionescu [ Avocat, om politic conservator român, 1858 - 1922. Ministru al cultelor, ministru de externe, premier, îndeplinind ultima funcţie între 18 decembrie - 19 ianuarie 1922. ] [17.67]
Theodor Mihali [ Primar al municipiului Cluj Napoca, 21 aprilie -21 octombrie 1926, 23 iunie 1927 - 24 iulie 1931. ] [17.68]
Theodor Rosetti [ Om politic român, 1837- 1923. Prim-ministru, 1888 - 1889. ] [17.69]
Titu Maiorescu [ Avocat, critic literar, eseist, estetician, pedagog, filosof, scriitor, om politic român, 1840-1917. Academician, membru fondator al Societăţii Literare "Junimea". ] [17.70]
V.A. Urechia [ Om politic ,istoric, filolog român,1834 - 1901. Ministru. Nume complet: Vasile Alexandrescu Urechia. ] [17.71]
Valeriu Branişte [ Publicist şi om politic român, 1869 - 1928. Membru de onoare al Academiei Române. ] [17.72]
Vasile Alecsandri [ Poet, dramaturg, folclorist, om politic român, 1821 - 1890. Diplomat, ministru, unul dintre creatorii teatrului şi literaturii dramatice româneşti. ] [17.73]
Vasile Boerescu [ Om politic român liberal, 1830 - 1883. Ministru. ] [17.74]
Vasile Goldiş [ Om politic român, 1862 - 1934. Ardelean, implicat activ în săvârşirea marii uniri de la 1918. Membru de onoare al Academiei Române. ] [17.75]
Vasile Lascăr [ Om politic liberal român, 1853 - 1907. Ministru de finanţe al României în 1897. Ministru de interne, 1896 - 1897, 1902 - 1904. ] [17.76]
Vasile Stroescu [ Om politic român, 1845 - 1926. Basarabean de origine. Cunoscut filantrop, membru de onoare al Academiei Române. ] [17.77]
Victor Antonescu [ Om politic român, 1871 - 1947. Ministru de finanţe între anii 1935 - 1936. ] [17.78]
Vintilă Brătianu [ Om politic liberal român, 1867 - 1930. Ministrul Apărării Naţionale, 1916-1917, ministru de finanţe, 1927 - 1928, premier, 1927 - 1928. ] [17.79]
Collapse <b>Oameni politici Transilvania</b> [ Bărbaţi de stat originari din Transilvania, a căror activitate politică principală este anterioară momentului 1918. În funcţie de perioada lor de activitate au contribuit sau nu la înfăptuirea acestuia, continuând activitatea lor politică şi între fruntariile României Mari. ] [18]Oameni politici Transilvania [ Bărbaţi de stat originari din Transilvania, a căror activitate politică principală este anterioară momentului 1918. În funcţie de perioada lor de activitate au contribuit sau nu la înfăptuirea acestuia, continuând activitatea lor politică şi între fruntariile României Mari. ] [18]
Alexandru Mocioni [ Om politic român, 1841 - 1909. Deputat în Parlamentul de la Budapesta, militant pentru drepturile românilor din Banat. ] [18.1]
Alexandru Papiu-Ilarian [ Jurist, istoric, lingvist, om politic ardelean, 1827 - 1877. Principal organizator al revoluţiei de la 1848, ministru român în Ardeal, academician. ] [18.2]
Alexandru Şterca-Şuluţiu [ Mitropolit unit de Alba-Iulia şi Făgăraş, 1794 -1867.A fost fratele tribunului paşoptist Ioan Şterca-Şuluţiu. ] [18.3]
Alexandru Vaida-Voevod [ Medic, publicist, om politic român, 1872 - 1950. Deputat al Partidului Naţional Român în Parlamentul budapestan, premier al României Mari, 1919 - 1920, 1933 - 1934. ] [18.4]
Andrei Şaguna [ Mitroplit ortodox ardelean, 1809 - 1873. Militant pentru drepturile ortodocşilor şi românilor ardeleni, reformator al Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal. ] [18.5]
Aurel Lazăr [ Om politic român, titular al departamentului justiţiei în Consiliul Dirigent, guvernator provizoriu al Transilvaniei între 1918 şi 1920. ] [18.6]
Aurel Popovici [ Jurist,om politic român, 1863 - 1917. La 1906 propune federalizarea Austro-Ungariei într-o aşa-zisă republică a Statelor Unite ale Austriei Mari. ] [18.7]
Avram Iancu [ Avocat, om politic român, 1824 - 1872. Unul dintre şefii revoluţiei de la 1848 în Ardeal, a răspuns de organizarea armatei revoluţionare române din Munţii Apuseni. ] [18.8]
Eftimie Murgu [ Cărturar, om politic român, 1805 - 1870. Remarcabil poliglot (cunoştea 5 limbi). Republican, oponent al Habsburgilor. ] [18.9]
Emanoil Gojdu [ Avocat, om politic român, 1802 - 1870. A testat averea sa susţinerii, prin burse şi ajutoare, studenţimii şi preoţimii române. ] [18.10]
Emeric Miko [ diplomat, militar, cronicar, om politic maghiar, 1585 - 1635. Născut în Transilvania. A fost unul dintre sfetnicii principelui transilvănean Gabriel Bethlen. ] [18.11]
Eugen Brote [ Om politic român, 1850 - 1912. Militant pentru drepturile românilor ardeleni, implicat în mişcarea memorandistă, redactor al revistei "Tribuna" a lui Slavici. ] [18.12]
George Bariţiu [ Istoric, publicist român transilvănean, 1812 - 1893. Considerat a fi întemeietorul presei româneşti din Transilvania. ] [18.13]
George Pop de Băseşti [ Om politic român, 1835 - 1919. Fruntaş al Partidului Naţional Român din Ardeal şi Ungaria, deputat în Parlamentul maghiar, implicat în mişcarea memorandistă. ] [18.14]
Ilie Măcelariu [ Om politic român originar din Transilvania. Şef al Partidului Naţional Român din Transilvania încă de la înfiinţare - 7/8 martie 1869. ] [18.15]
Ioan Raţiu [ Avocat, om politic român, 1828 - 1902. Unul dintre întemeietorii Partidului Naţional Român din Transilvania. Preşedinte al PNR, 1892-1902. Iniţiator al Memorandumului. ] [18.16]
Iuliu Coroianu [ Om politic ardelean, autorului variantei finale a Memorandum-ului din 1892. ] [18.17]
Iuliu Maniu [ Om politic român, 1873-1953. Deputat în Parlamentul din Budapesta, partizan al unirii din 1918. Preşedinte-fondator al Partidului Naţional Ţărănesc, premier. Arestat de către comunişti, va fi lăsat să putrezească de viu în penitenciarul de maximă soguranţă de la Sighet, în 1953. ] [18.18]
Octavian Tăslăoanu [ Publicist, critic, om politic român, 1876 - 1942. Ardelean, a fost implicat în activităţile ASTREI. ] [18.19]
Sever Axente [ Revoluţionar român, 1821 - 1906. Participă la revoluţia din 1848 în Muntenia, la Bucureşti, şi la rezistenţa lui Avram Iancu în Munţii Apuseni. Aflat în conducerea Astrei. ] [18.20]
Simion Balint [ Revoluţionar român, 1821 - 1849. A luptat alături de Avram Iancu în calitate de prefect al Legiunii Arieşului. ] [18.21]
Simion Bărnuţiu [ Istoric, filosof, profesor universitar, om politic român, 1808 - 1864. Unul dintre principalii organizatori ai revoluţiei de la 1848 în Transilvania. ] [18.22]
Ştefan Cicio Pop [ Om politic român, unul dintre promotorii Unirii de la 1918. Ministru de externe în cadrul guvernării provizorii a Transilvaniei exercitată de către Consiliul Dirigent (1918-1922). ] [18.23]
Tiron Albani [ Om politic social-democrat. Ardelean de origine, este lider al secţiei româneşti a Partidului Social-Democrat din Ungaria, alături de I. Flueraş şi I. Jumanca. ] [18.24]
Vasile Goldiş [ Om politic român, 1862 - 1934. Ardelean, implicat activ în săvârşirea marii uniri de la 1918. Membru de onoare al Academiei Române. ] [18.25]
Vasile Lucaciu [ Preot greco-catolic român, 1852 - 1922. Militant pentru drepturile românilor din Transilvania. Ridică o biserică monumentală în parohia sa Şişeşti. ] [18.26]
Vasile Stoica [ Sublocotenent român. Ardelean de origine, face parte din delegaţia română trimisă în 1917 spre a promova chestiunea naţională printre românii din SUA. ] [18.27]
Vincenţiu Babeş [ Avocat, ziarist, profesor, om politic român, 1821 - 1907. Originar din Banat. ] [18.28]
Collapse <b>Principese Transilvania</b> [ Conducătoare prin căsătorie ale Transilvaniei. ] [19]Principese Transilvania [ Conducătoare prin căsătorie ale Transilvaniei. ] [19]
Principe Caterina de Brandenburg [ Soţia principelui ardelean Gabriel Bethlen, 1613 - 1629. Înclinată spre risipă. După moartea soţului, pierde curând puterea, în 1633. ] [19.1]
Principesă Maria Cristina [ Arhiducesă austriacă, 1574 - 1621. A devenit soţia lui Sigismund Bathory, principe al Transilvaniei. ] [19.2]
Collapse <b>Principi</b> [ Conducători politico-militari ai unui principat, formaţiune politico-statală medievală. ] [20]Principi [ Conducători politico-militari ai unui principat, formaţiune politico-statală medievală. ] [20]
Principe Nicolae [ Al patrulea copil al Regilor României Ferdinand şi Maria, 1903-1978. Regent al României, 1927-1930. Caracter instabil şi nervos. Datorită unei căsătorii morganatice va pierde dreptul de succesiune la tron. ] [20.1]
Collapse <b>Principi Transilvania</b> [ Conducători politico-militari ai Transilvaniei din perioada târzie a voievodatului. ] [21]Principi Transilvania [ Conducători politico-militari ai Transilvaniei din perioada târzie a voievodatului. ] [21]
Principe Acathiu Barcsai [ Principe al Transilvaniei, 1658 - 1660. Nobil maghiar. Plăteşte încoronarea sa turcilor prin cedarea Banatului de Lugoj-Caransebeş. ] [21.1]
Principe Andrei Bathory [ Cardinal, principe ardelean în 1599. Desfiinţat de către Mihai Viteazul la Şelimbăr. Decapitat, capul este înmânat învingătorului. ] [21.2]
Principe Emeric Thokoli [ Om politic maghiar, principe al Transilvaniei, 1690 - 1691. Conducătorul primei etape a revoltei antihabsburgice a curuţilor, 1687 - 1690. ] [21.3]
Principe Francisc Rakoczi II [ Principe al Transilvaniei, urmaşul lui Thokoli la şefia răscoalei antihabsburgice a curuţilor, 1703 - 1711. ] [21.4]
Principe Francisc Rhedei [ Principe al Transilvaniei, 1657 - 1658. ] [21.5]
Principe Gabriel Bathory [ Principe al Transilvaniei, 1608 - 1613. Ultimul principe din familia Bathory. Mod agresiv de guvernare, atitudine imorală. Asasinat. ] [21.6]
Principe Gabriel Bethlen [ Principe al Transilvaniei, 1613 - 1629. Şef al mişcării antihabsburgice din estul şi nordul Ungariei, 1619 - 1629, pe fondul politic al Războiului de 30 de ani. ] [21.7]
Principe Gheorghe Rakoczi I [ Principe al Transilvaniei, 1630 - 1648. ] [21.8]
Principe Gheorghe Rakoczi II [ Principe al Transilvaniei, 1648 - 1660. Se implică în a treia parte a celui De-al Doilea Război Nordic, 1655 - 1660. ] [21.9]
Principe Ioan Kemeny [ Principe al Transilvaniei, 1660 - 1662. Cade în lupta cu oponentul său Mihai Apafi I, la Sighişoara. Filohabsburgic. ] [21.10]
Principe Mihail Apafi [ Principe al Transilvaniei, 1661-1690. Oscilează politic între turci şi habsburgi spre a-şi asigura tronul. Urmat de fiul său, Mihai Apafi II, 1690-1699. ] [21.11]
Principe Moise Szekely [ Principe efemer al Transilvaniei. A fost comandant de armată pentru Sigismund şi Andrei Bathory, precum şi pentru Mihai Viteazul, ca mercenar. Omorât lângă Braşov. ] [21.12]
Principe Sigismund Bathory [ Principe al Transilvaniei, 1581 - 1594, 1594 - 1598, 1598 - 1599, 1601 - 1602. Implicat în Liga Sfântă antiotomană. Numeroase înfrângeri militare. ] [21.13]
Principe Sigismund Rakoczi [ Principe al Transilvaniei, 1622 - 1651/52. ] [21.14]
Principe Ştefan Bethlen [ Principe al Transilvaniei, 1571 - 1575, rege al Poloniei, 1575 - 1586. Cel mai renumit reprezentant al familiei princiare Bathory. Ca rege întăreşte autoritatea centrală. ] [21.15]
Principe Ştefan Bocskai [ Principe al Transilvaniei, 1604 - 1606. ] [21.16]
Rusia [ Stat localizat pe teritoriile nordice ale continentelor Europa şi Asia, având capitala la Moscova. Stat membru şi de mare influenţă în cadrul CSI, succesor al URSS (1922 - 1991). ] [22]
Collapse <b>Ţara Românească</b> [ Provincie istorică românească situată la nordul Dunării şi la sudul arcului carpatic. Stat între 1330 şi 1859. 
 ] [23]Ţara Românească [ Provincie istorică românească situată la nordul Dunării şi la sudul arcului carpatic. Stat între 1330 şi 1859. ] [23]
Florian Aaron [ Istoric, profesor, ziarist român, 1805 - 1887. Promotor în Ţara Românească al programului Şcolii Ardelene, revoluţionar la 1848, întemeietor al ziarului "România". ] [23.1]
Grigore Alexandrescu [ Poet, fabulist, ziarist român, 1810 - 1885. Redactor la 1848 al ziarului "Popolul suveran". Mare fabulist, închis o vreme pentru fabulele sale politice. Moare alienat, sărac. ] [23.2]
Panciu [ Oraş în judeţul Vrancea, Muntenia. ] [23.3]
Telega [ Comună în judeţul Prahova, Muntenia. Localizată în apropiere de Câmpina. Renumită ca staţiune balneoclimaterică (Băile Telega) şi ca loc pentru extragerea sării. Aici a funcţionat în perioada medievală o ocnă de pedeapsă şi o temniţă pentru criminalii politici. În apropiere a fost construită celebra închisoare Doftana, pe râul cu acelaşi nume, între 1894 şi 1896. ] [23.4]
Collapse <b>Ţări</b> [ Formaţiuni statale medievale româneşti premergătoare voievodatelor centralizate (în latină Terra). Ex.: Ţara lui Litovoi. 
Formaţiuni statale centralizate, cu hotare precis delimitate din punct de vedere geografic, având instituţii, legi, armată, limbă şi administraţie proprie. 
 ] [24]Ţări [ Formaţiuni statale medievale româneşti premergătoare voievodatelor centralizate (în latină Terra). Ex.: Ţara lui Litovoi. Formaţiuni statale centralizate, cu hotare precis delimitate din punct de vedere geografic, având instituţii, legi, armată, limbă şi administraţie proprie. ] [24]
Albania [ Ţară în sud estul Europei (Republica Albaneză - Republika e Shkiperise). ] [24.1]
Collapse <b>Anglia</b> [ cea mai mare şi mai dens populată ţară din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Centru - Londra.
 ] [24.2]Anglia [ cea mai mare şi mai dens populată ţară din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Centru - Londra. ] [24.2]
Londra [ Capitala Angliei şi a Regatului Unit. Cel mai important centru politic, financiar, cultural şi artistic al Regatului Unit. ] [24.2.1]
Collapse <b>Austria</b> [ Stat federal central european, format din 9 land-uri, având capitala la Viena. 
 ] [24.3]Austria [ Stat federal central european, format din 9 land-uri, având capitala la Viena. ] [24.3]
Viena [ Capitala Austriei. Localizat în landul Viena, nord-estul statului austriac, pe Dunăre. ] [24.3.1]
Austro-Ungaria [ Stat cunoscut şi drept Imperiul Austro-Ungar sau "Monarhia Dunăreană" (1867 - 1918), având 2 capitale, Viena şi Budapesta. ] [24.4]
Collapse <b>Belgia</b> [ Stat în Europa de vest, învecinat cu Olanda, Germania, Marele Ducat al Luxemburgului, Franţa şi Marea Nordului.
 ] [24.5]Belgia [ Stat în Europa de vest, învecinat cu Olanda, Germania, Marele Ducat al Luxemburgului, Franţa şi Marea Nordului. ] [24.5]
Anvers [ Oraş în Belgia şi capitală a regiunii belgiene Flandra. Unul dintre cele mai mari porturi maritime europene. ] [24.5.1]
Bruxelles [ Capitala Belgiei, una dintre cele trei capitale Uniunii Europene (alături de Luxemburg şi Strassburg), capitala Regiunii Autonome Bruxelles şi sediul NATO (OTAN). ] [24.5.2]
Louvain [ Oraş universitar în Flandra, Belgia. ] [24.5.3]
Collapse <b>Bulgaria</b> [ stat situat în sud estul Europei, în estul Munţilor Balcani, având capitala la Sofia.
 ] [24.6]Bulgaria [ stat situat în sud estul Europei, în estul Munţilor Balcani, având capitala la Sofia. ] [24.6]
Russe [ Oraş localizat în nordul Bulgariei, pe malul drept al Dunării. Punct de trecere şi de tranzit cu România. ] [24.6.1]
Sofia [ Capitala Bulgariei, stat sud-est european învecinat Serbiei, la vest, Greciei, la sud, României, la nord, şi Mării Negre, la est. Denumirea de Sofia datează din 1376, este capitala provinciei turceşti Rumelia între 1382 şi 1878, când intră sub control rusesc, iar din 1879 este capitala Bulgariei independente. Printre cele mai vechi oraşe din Europa (urme de locuire databile din anul 7000 î.Chr.), are pe teritoriul său biserica Bojana, încadrată patrimoniului universal UNESCO. ] [24.6.2]
Târnovo [ Regiune (oblast) în nordul Bulgariei. Centrul unui vechi ţarat bulgar medieval. ] [24.6.3]
Varna [ Oraş în estul Bulgariei, localizat pe coasta vestică a Mării Negre. Important port maritim. Staţiune balneară. Capitală maritimă a Bulgariei. ] [24.6.4]
Collapse <b>Cehoslovacia</b> [ Stat în Europa Centrală, 1918 - 1992. Împărţită în Republica Cehă şi Republica Slovacia la 1 ianuarie 1993, în urma aşa-numitului "Divorţ de Catifea".
 ] [24.7]Cehoslovacia [ Stat în Europa Centrală, 1918 - 1992. Împărţită în Republica Cehă şi Republica Slovacia la 1 ianuarie 1993, în urma aşa-numitului "Divorţ de Catifea". ] [24.7]
Bratislava [ Capitala şi cel mai mare oraş al Slovaciei. ] [24.7.1]
Brno [ Cel de-al doilea oraş ca mărime din Cehia, aflat în sud estul acestui stat, la confluenţa râurilor Svitavka şi Svratka. ] [24.7.2]
Praga [ Capitala Republicii Cehe. Localizată pe râul Vltava, în Boemia Centrală. Originar din Praga era celebrul umorist ceh Iaroslav Hasek. ] [24.7.3]
Collapse <b>Elveţia</b> [ Stat central-european denumit şi Confederaţia Elveţiană. Congresul internaţional de la Viena din 1815 îi garantează neutralitatea perpetuă.
 ] [24.8]Elveţia [ Stat central-european denumit şi Confederaţia Elveţiană. Congresul internaţional de la Viena din 1815 îi garantează neutralitatea perpetuă. ] [24.8]
Geneva [ Capitala cantonului elveţian cu acelaşi nume, localizată în vestul Confederaţiei Elveţiene. Cunoscut centru bancar şi comercial. ] [24.8.1]
Lausanne [ Oraş în regiunea de limbă franceză a Elveţiei, pe malul Lacului Geneva, la 60 de km. nord est faţă de Geneva, în mijlocul unei regiuni viticole. ] [24.8.2]
Montreux [ Municipiu în districtul Vevey, cantonul Vaud, Elveţia. ] [24.8.3]
Zürich [ Capitala cantonului elveţian omonim. ] [24.8.4]
Finlanda [ Stat în Europa Nordică, fost Mare Ducat în cadrul uniunii personale cu Imperiul Rus, independent din 1918. Modificări teritoriale în urma războiului cu URSS din anii 1939 - 1940 şi 1941 - 1944 (aliată cu Reich-ul). ] [24.9]
Collapse <b>Franţa</b> [ Stat în Europa de vest, care cuprinde şi teritorii în afara continentului european. Cel mai vechi stat european constituit în jurul unui domeniu regal (Île de France).
 ] [24.10]Franţa [ Stat în Europa de vest, care cuprinde şi teritorii în afara continentului european. Cel mai vechi stat european constituit în jurul unui domeniu regal (Île de France). ] [24.10]
Lyon [ Oraş în Franţa, localizat la confluenţa dintre râurile Rhone şi Saone. Capitala departamentului Rhone şi a regiunii Rhone-Alpi. ] [24.10.1]
Marsilia [ Oraş-port în sudul Franţei, al doilea ca mărime, localizat în regiunea Provence. Prefectura departamentului Bouches-du-Rhone şi capitala regiunii Provence-Alpes-Côte d' Azure. ] [24.10.2]
Paris [ Capitala şi cel mai mare oraş al Franţei. Localizat pe râul Sena, care divizează oraşul în Malul Drept (nord, Rive Droîte ) şi Malul Stâng (sud, Rive Gauche). ] [24.10.3]
Rouen [ Oraş în Franţa, centrul departamentului Sena Maritimă şi al regiunii Normandia de Sus. ] [24.10.4]
Sevres [ Comună în sud-vestul regiunii suburbane pariziene, la 9,9 km de centru. Cunoscută datorită manufacturilor sale de porţelan şi datorită semnării aici a tratatului de pace dintre Puterile Aliate şi Bulgaria, în 1920, în urma încheierii primului război mondial. ] [24.10.5]
Toulon [ Oraş în Franţa, prefectura departamentului Var, în regiunea Provence-Alpi-Coasta de Azur. Bază militară navală mediteraneeană. ] [24.10.6]
Versailles [ Oraş în Franţa, prefectura departamentului Yvelines. Localizat în regiunea Île-de-France. Oraş construit de Ludovic al XIV-lea în jurul palatului Versailles, unde au fost semnate tratatele prin care s-a pus capăt războiului din anii 1914-1918. ] [24.10.7]
Collapse <b>Germania</b> [ Stat în Europa Centrală, având capitala la Berlin.
 ] [24.11]Germania [ Stat în Europa Centrală, având capitala la Berlin. ] [24.11]
Berlin [ Capitala Germaniei, aflată în estul statului central european, organizat ca un oraş-land cu statut special în interiorul landului federal Brandenburg. ] [24.11.1]
Leipzig [ Oraş în Germania de est, reşedinţa uneia dintre cele trei districte ale landului Saxonia. ] [24.11.2]
Trier [ Oraş în V Germaniei, landul Renania-Palatinat. Localizat pe cursul râului Mosel, considerat a fi cel mai vechi oraş de pe teritoriul german. ] [24.11.3]
Collapse <b>Grecia</b> [ Ţară din sud estul Europei, capitala Atena. Regiune continentală şi insulară, istorie multimilenară, vechi centru al ortodoxiei.
 ] [24.12]Grecia [ Ţară din sud estul Europei, capitala Atena. Regiune continentală şi insulară, istorie multimilenară, vechi centru al ortodoxiei. ] [24.12]
Atena [ Capitala Greciei. Renumit în antichitate pentru organizarea sa democratică în calitate de oraş-stat. O perioadă a fost centrul unui adevărat imperiu maritim, "Liga de la Delos", format după câştigarea războaielor persane (sec. V a. Ch.). ] [24.12.1]
Salonic [ Al doilea oraş din Grecia şi principalul oraş din regiunea greacă Macedonia. Nume derivat de la Thessaloniké, sora lui Alexandru Macedon. ] [24.12.2]
Collapse <b>Imperiul otoman</b> [ Supraputere imperială, 1299 - 1922. În epoca sa de maximă expansiune controla Anatolia, Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Balcanii, parţial Europa Centrală şi Caucazul.
 ] [24.13]Imperiul otoman [ Supraputere imperială, 1299 - 1922. În epoca sa de maximă expansiune controla Anatolia, Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Balcanii, parţial Europa Centrală şi Caucazul. ] [24.13]
Adrianopol [ Oraş Turcia europeană, capitala districtului Edirne, fostă capitală a Imperiului Otoman (1365 - 1453). ] [24.13.1]
Constantinopol [ Vechea denumire a oraşului turcesc Istanbul. Nume originar-Byzantion. La 11 mai 330 împăratul Constantin îl transformă în Noua Romă ] [24.13.2]
Iconium [ Denumire bizantină a oraşului Konya, aflat în sudul Peninsulei Anatolia. Capitală a Sultanatului selgiukid de Rum. Din sec. XV aparţine Imperiului Otoman, ulterior Turciei (1924). ] [24.13.3]
Istambul [ Denumire turcească a Constantinopolului. Originea denumirii - expresia grecească "Eis ten polin", merg în oraş, folosită în vorbirea zilnică de către grecii din suburbii. ] [24.13.4]
Konya [ Denumirea turcească a oraşului bizantin Iconium, în Peninsula Anatolia, la sud de Ankara. Capitala Sultanatului de Rum (secolele XI - XV). ] [24.13.5]
Collapse <b>Italia</b> [ Stat peninsular şi insular (Sicilia şi Sardinia) în sudul Europei Occidentale. În regiunea sa nordică, pe linia Alpilor, învecinat cu Franţa, Elveţia, Austria, Slovacia.
 ] [24.14]Italia [ Stat peninsular şi insular (Sicilia şi Sardinia) în sudul Europei Occidentale. În regiunea sa nordică, pe linia Alpilor, învecinat cu Franţa, Elveţia, Austria, Slovacia. ] [24.14]
Capri [ Mică insulă muntoasă în Marea Tireniană, situată la intrarea în Golful Napoli. Destinaţie turistică binecunoscută din antichitate şi până în zilele noastre. ] [24.14.1]
Padova [ Capitala provinciei cu acelaşi nume din nordul Italiei. Oraş localizat pe râul Bacchiglione, marginea Câmpiei Po (Pad), 30 km. vest de Veneţia. ] [24.14.2]
Palermo [ Oraş-capitală al Siciliei, provincie insulară a Italiei, plasată între peninsula italiană şi Tunisia. Fondat de către fenicieni sub numele de "Ziz", floare. ] [24.14.3]
Roma [ Capitala statului italian. Localizată pe malul fluviului Tibru. Centru al regiunii Lazio şi al Provinciei Roma. Centrul mondial al catolicismului. Fostă capitală a Statului Roman antic. ] [24.14.4]
Torino [ Important oraş industrial în nord-vestul Italiei. Localizat pe malul stâng al râului Pad. Capitala regiunii şi provinciei Piemont, fostă capitală a regatului piemontez. ] [24.14.5]
Veneţia [ Principalul oraş al regiunii Veneto şi al Italiei de nord-est. Vechi oraş-stat. Ca Republică Serenissimă, Mare Putere maritimă în Marea Adriatică şi Mediterana de Est ] [24.14.6]
Collapse <b>Iugoslavia</b> [ Denumire a trei entităţi politice separate dar succesive care au existat în Peninsula Balcanică în secolul XX: Regatul Iugoslav, Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, Republica Federativă Iugoslavia.
 ] [24.15]Iugoslavia [ Denumire a trei entităţi politice separate dar succesive care au existat în Peninsula Balcanică în secolul XX: Regatul Iugoslav, Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, Republica Federativă Iugoslavia. ] [24.15]
Belgrad [ Oraş amplasat la confluenţa râului Sava cu Dunărea în regiunea de nord a Serbiei. Veche capitală a statului medieval sârb, apoi a Iugoslaviei. ] [24.15.1]
Bosnia [ Regiune balcanică în sud estul Europei, formează împreună cu Heţegovina un stat independent desprins din fosta Iugoslavie în 1991. Aparţine pe rând Imperiul Otoman şi apoi statului austro-ungar. ] [24.15.2]
Croaţia [ Stat în Europa Centrală, având capitala la Zagreb. Membru fondator al Iugoslaviei, candidat pentru admiterea în Uniunea Europeană. ] [24.15.3]
Muntenegru [ Stat în sud estul Europei, una dintre ultimele componente non-sârbeşti a Iugoslaviei. Până în 21 mai 2006, în uniune cu Serbia. Independent din 3 iunie 2006. Cel mai recent stat independent din lume. ] [24.15.4]
Sarajevo [ Capitala şi cel mai mare oraş al Bosniei şi Herţegovinei. Complet distrus în războiul dintre 1992 - 1995. ] [24.15.5]
Serbia [ Stat în sud-estul Europei, mambru fondator al Iugoslaviei. ] [24.15.6]
Collapse <b>Polonia</b> [ Stat în Europa Centrală, capitala - Varşovia. Celebru datorită rezistenţei sale contra ocupaţiei germane (1939 - 1945) manifestată prin revoltele din iulie 1943 (ghetoul polonez) şi august 1944 (revolta rezistenţilor polonezi şi a Armijei Crajova din ultima parte a campaniei germane în Răsărit). ] [24.16]Polonia [ Stat în Europa Centrală, capitala - Varşovia. Celebru datorită rezistenţei sale contra ocupaţiei germane (1939 - 1945) manifestată prin revoltele din iulie 1943 (ghetoul polonez) şi august 1944 (revolta rezistenţilor polonezi şi a Armijei Crajova din ultima parte a campaniei germane în Răsărit). ] [24.16]
Cameniţa [ Cetate poloneză cucerită în 1672 de către marele vizir Ahmed Köprölü. ] [24.16.1]
Lublau [ Oraş în Polonia,unde la 15 martie 1412 a fost semnat un tratat între Polonia şi Ungaria privind împărţirea Moldovei în sfere de influenţă. ] [24.16.2]
Lwow [ Denumirea poloneză a oraşului Lemberg. ] [24.16.3]
Varşovia [ Capitala Poloniei şi a voievodatului Mazovia. Localizată în zona central - estică a statului polonez. Devine capitală în anul 1596, în locul Cracoviei. ] [24.16.4]
Collapse <b>România</b> [ Stat în sud-estul Europei, având capitala la Bucureşti.
 ] [24.17]România [ Stat în sud-estul Europei, având capitala la Bucureşti. ] [24.17]
Abrud [ Oraş în judeţul Alba, Transilvania. Renumit centru aurifer. ] [24.17.1]
Adjud [ Municipiu în judeţul Vrancea, Moldova. ] [24.17.2]
Aiud [ Oraş în jud. Alba, Transilvania. Închisoarea acestui oraş a fost folosită drept centru de exterminare şi reeducare (a doua etapă a reeducării) de regimul comunist. ] [24.17.3]
Alba-Iulia [ Capitala judeţului Alba, Transilvania. Oraş fondat de romani. ] [24.17.4]
Alexandria [ Municipiu în judeţul Teleorman, Muntenia. ] [24.17.5]
Anina [ Oraş în judeţul Caraş-Severin, Banat. Vechi centru minier, azi în regres economic. Aici în 2002 au fost descoperite unele dintre cele mai vechi fosile de umanoid european, "Ion din Anina", cu o vechime de 40.000 de ani. ] [24.17.6]
Arad [ Municipiu de reşedinţă al judeţului Arad. Aici se află o cetate sistem Vauban ridicată de către Maria Thereza şi folosită şi ca închisoare politică, destinată iniţial să facă parte din lanţul de fortificaţii antiotomane de graniţă (începutul sec. XVIII). ] [24.17.7]
Bacău [ Capitala şi cel mai mare oraş al judeţului Bacău, Moldova. ] [24.17.8]
Baia [ Oraş în Moldova unde Ştefan cel Mare îl învinge pe Matei Corvin, regele ungar, 1467, în urma unei ambuscade. ] [24.17.9]
Baia Mare [ Municipiu de reşedinţă al judeţului Maramureş. ] [24.17.10]
Băile Herculane [ Staţiune balneoclimaterică amplasată în sud vestul ţării, pe Valea Cernei. Înfiinţată de către romani sub patronajul zeului Hercule. ] [24.17.11]
Collapse <b>Banat</b> [ Regiune istorică în sud vestul Transilvaniei, al cărui teritoriu originar cuprindea şi părţi din Serbia şi Ungaria. Statut politic divers de-a lungul evoluţiei sale istorice. 
 ] [24.17.12]Banat [ Regiune istorică în sud vestul Transilvaniei, al cărui teritoriu originar cuprindea şi părţi din Serbia şi Ungaria. Statut politic divers de-a lungul evoluţiei sale istorice. ] [24.17.12]
Băile Herculane [ Staţiune balneoclimaterică amplasată în sud vestul ţării, pe Valea Cernei. Înfiinţată de către romani sub patronajul zeului Hercule. ] [24.17.12.1]
Caransebeş [ Municipiu în judeţul Caraş-Severin, Banat. ] [24.17.12.2]
Lipova [ Oraş în judeţul Arad, Banat. Format prin reunirea localităţilor Radna şi Şoimoş, pe malul drept al Mureşului, şi Lipova, pe malul stâng. ] [24.17.12.3]
Lugoj [ Oraş în sud vestul României, al doilea ca mărime din judeţul Timiş, Banat. Străbătut de râul Timiş. ] [24.17.12.4]
Orşova [ Municipiu în judeţul Mehedinţi, Banat. Localizat pe malul lacului de acumulare Porţile de Fier I, pe Dunăre. ] [24.17.12.5]
Timişoara [ Reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Timiş, Banat. Localizat pe râul Bega. Importantă cetate medievală, asediată de către oamenii lui Gheorghe Doja în perioada răscoalei de la 1514, apoi centru al unui paşalâc otoman după distrugerea Ungariei în urma bătăliei de la Mohacs, din anul 1526. ] [24.17.12.6]
Bârlad [ Municipiu în judeţul Vaslui, Moldova. ] [24.17.13]
Blaj [ Municipiu în judeţul Alba, Transilvania, supranumit "Mica Romă", deoarece reprezintă centrul cultural al românilor greco-catolici. ] [24.17.14]
Botoşani [ Oraşul de reşedinţă şi cel mai mare al judeţului Botoşani, Moldova. ] [24.17.15]
Brăila [ Oraş în sud estul României, reşedinţa judeţului cu acelaşi nume. Vechi port fluvial dunărean, fost centru al comerţului cerealier românesc. ] [24.17.16]
Bran [ Vechi castel medieval, care controla traficul prin Pasul Bran între Ţara Românească şi Ardeal. Aparţinea Regatului Ungar. La poalele sale s-a dezvoltate cu timpul o mică aşezare comercială. ] [24.17.17]
Braşov [ Reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Braşov. Veche aşezare comercială săsească. ] [24.17.18]
Collapse <b>Bucovina</b> [ Regiune istorică românească divizată în prezent între România (sud) şi Ucraina (nord). Confundată adesea cu Ţara de Sus a Moldovei
 ] [24.17.19]Bucovina [ Regiune istorică românească divizată în prezent între România (sud) şi Ucraina (nord). Confundată adesea cu Ţara de Sus a Moldovei ] [24.17.19]
Cernăuţi [ Oraş în nordul regiunii istorice româneşti a Bucovinei. Actualmente în componenţa Ucrainei. ] [24.17.19.1]
Bucureşti [ Capitala României şi cel mai mare oraş, centru industrial şi comercial. A şasea capitală ca mărime din Uniunea Europeană, după numărul de locuitori. ] [24.17.20]
Buzău [ Reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Buzău, Muntenia. ] [24.17.21]
Călăraşi [ Judeţ în sud estul României; capitala cu acelaşi nume a fost întemeiată conform legendei de către acest corp de oaste, în urma unei danii a lui Mihai Viteazul. ] [24.17.22]
Câmpulung Moldovenesc [ Municipiu în judeţul Suceava, Bucovina. ] [24.17.23]
Câmpulung-Muscel [ Municipiu în judeţul Argeş, Muntenia. Prima capitală a Ţării Româneşti (sec. XIV - XV). ] [24.17.24]
Caracal [ Municipiu, al doilea oraş ca mărime din judeţul Olt, Oltenia. ] [24.17.25]
Caransebeş [ Municipiu în judeţul Caraş-Severin, Banat. ] [24.17.26]
Carei [ Municipiu în judeţul Satu Mare. Legat de ofensiva de la Oarba de Mureş, prin care se declanşează recucerirea Ardealului în august 1944. ] [24.17.27]
Cluj [ Reşedinţa judeţului Cluj, capitală istorică a Transilvaniei. ] [24.17.28]
Constanţa [ Oraş-port la Marea Neagră, capitala judeţului dobrogean Constanţa. Al doilea oraş ca importanţă din România. ] [24.17.29]
Cozia [ Mănăstire pe Valea Oltului, ctitorită la 1388 de voievodul Ţării Româneşti Mircea cel Bătrân (1386-1394/95;1397-1418);localităţi în judeţele Iaşi, Hunedoara, Caraş Severin. ] [24.17.30]
Craiova [ Municipiu-reşedinţă al judeţului Dolj, centru istoric al Olteniei. Vechi sediu al Banatului Olteniei, formă organizatorică politico - administrativă medievală românească. ] [24.17.31]
Crişana [ Provincie istorică românească aflată în sud vestul României, pe teritoriile României şi Ungariei. Capitală tradiţională - Oradea Mare. ] [24.17.32]
Curtea de Argeş [ Municipiu în judeţul Argeş, Muntenia. Veche reşedinţă voievodală, legată de mitul descălecatului lui Negru Vodă (cca. 1290). ] [24.17.33]
Dej [ Municipiu în judeţul Cluj, Transilvania. ] [24.17.34]
Deva [ Oraş-reşedinţă al municipiului Hunedoara, Transilvania. Al doilea ca mărime din judeţ. Pe o înălţime învecinată se ridică ruinele unei cunoscute cetăţi medievale. ] [24.17.35]
Collapse <b>Dobrogea</b> [ Teritoriu istoric românesc aflat între Dunăre şi Marea Neagră. Cunoscută în antichitate sub numele de Dacia Pontică sau Scythia Minor.
 ] [24.17.36]Dobrogea [ Teritoriu istoric românesc aflat între Dunăre şi Marea Neagră. Cunoscută în antichitate sub numele de Dacia Pontică sau Scythia Minor. ] [24.17.36]
Constanţa [ Oraş-port la Marea Neagră, capitala judeţului dobrogean Constanţa. Al doilea oraş ca importanţă din România. ] [24.17.36.1]
Isaccea [ Oraş în judeţul Tulcea, pe malul Dunării. Nume originar - Noviodunum. Bază navală romană şi bizantină, apoi punct strategic tătăresc şi turcesc. ] [24.17.36.2]
Radu Balica [ Conducător al Ţării Cavarnei între 1320 - 1325, organizaţie statală românească localizată în Dobrogea. ] [24.17.36.3]
Sulina [ Oraş în judeţul Tulcea, Dobrogea. Vechi port liber aflat la confluenţa dintre braţul dunărean Sulina şi Marea Neagră. În această localitate se află un cimitir maritim, unic în ţară. ] [24.17.36.4]
Tulcea [ Localitate-reşedinţă a judeţului Tulcea, Dobrogea, localizată pe Dunăre. Important port fluvial de tranzit pentru navele de pasageri, de pescuit oceanic, precum şi pentru navele care transportă materii prime. ] [24.17.36.5]
Drăgăşani [ Municipiu în SE judeţului Vâlcea, Muntenia. Celebră zonă viticolă. În jurul vechii biserici a oraşului s-au dat luptele dintre armata revoluţionară greacă şi turci la 1821, finalizate cu victoria turcilor. ] [24.17.37]
Făgăraş [ Municipiu în judeţul Braşov, Transilvania. Fostă reşedinţă scăunală săsească şi posesiune, alături de Amlaş, a voievozilor Ţării Româneşti - cetatea şi domeniul aferent acesteia. Fortăreaţa a fost folosită ca închisoare politică pentru foştii ofiţeri de informaţii regali de către comunişti. ] [24.17.38]
Fălticeni [ Municipiu în judeţul Suceava. La origine - un sat care aparţinea mănăstirii Moldoviţa. A fost sediul unui cunoscut seminar teologic în secolul al XIX-lea. ] [24.17.39]
Feldioara [ Cetate de pământ şi lemn în judeţul Cluj (comuna Cătina); centru fortificat al cavalerilor teutoni (sec. XIII) în judeţul Braşov; localitate în judeţul Vrancea. ] [24.17.40]
Ferdinand [ Rege al României, 1916 - 1918, apoi al României Mari, 1918 - 1927. ] [24.17.41]
Feteşti [ Municipiu în judeţul Ialomiţa. Declarat municipiu în 1995. Important nod de cale ferată şi punct rutier. ] [24.17.42]
Focşani [ Reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Vrancea, Moldova. Vechi oraş de graniţă între Moldova şi Ţara Românească. Străbătut de râul Milcov - graniţa de facto se afla pe talvegul acestuia. ] [24.17.43]
Galaţi [ Reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Galaţi. Cel mai mare port al Dunării maritime, vechi centru comercial românesc. ] [24.17.44]
Gherla [ Municipiu în judeţul Cluj, Transilvania. Singurul oraş baroc cu plan prestabilit din Ardeal. Cea mai veche temniţă din România (sec. XVIII), folosită de regimul comunist drept centru de exterminare. ] [24.17.45]
Giurgiu [ Reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţul Giurgiu, Muntenia. Fostă khazza turcească (sec. XV - 1829). ] [24.17.46]
Gura Humorului [ Oraş în judeţul Suceava, sudul regiunii istorice a Bucovinei. ] [24.17.47]
Haţeg [ Oraş în judeţul Hunedoara, Transilvania; insulă în Marea Thetys, Cretacic, locuită de dinozauri pitici; localitate în judeţul Constanţa. ] [24.17.48]
Hunedoara [ Cel mai mare oraş din judeţul Hunedoara, Transilvania. Cunoscută drept reşedinţă a familiei princiare a Huniazilor. ] [24.17.49]
Huşi [ Municipiu în judeţul Vaslui, Moldova. Veche episcopie (din sec. XVI). Celebru pentru vinurile sale. ] [24.17.50]
Iancu Alexandri [ Fratele poetului, dramaturgului, folcloristului, diplomatului, omului politic, academicianului român Vasile Alecsandri (1821 - 1890). ] [24.17.51]
Iaşi [ Reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Iaşi, fostă capitală a Moldovei (sec. XVII - XIX) şi a României (1916 - 1918). ] [24.17.52]
Ineu [ Oraş în judeţul Arad, Transilvania. Făcea parte din centura de fortificaţii antiotomană din sec. XVI-XVII. Cucerită definitiv de către Habsburgi la sfârşitul secolului al XVII-lea după ce în urma unor ciocniri succesive dintre imperiali şi turci a schimbat stăpânii. ] [24.17.53]
Isaccea [ Oraş în judeţul Tulcea, pe malul Dunării. Nume originar - Noviodunum. Bază navală romană şi bizantină, apoi punct strategic tătăresc şi turcesc. ] [24.17.54]
Islaz [ Localitate în Ţara Românească unde, la 9 iunie 1848, a fost adoptat programul revoluţiei muntene. ] [24.17.55]
Lipova [ Oraş în judeţul Arad, Banat. Format prin reunirea localităţilor Radna şi Şoimoş, pe malul drept al Mureşului, şi Lipova, pe malul stâng. ] [24.17.56]
Lugoj [ Oraş în sud vestul României, al doilea ca mărime din judeţul Timiş, Banat. Străbătut de râul Timiş. ] [24.17.57]
Mărăşeşti [ Oraş din judeţul Vrancea, Moldova. Victorie a trupelor române contra celor germane în vara anului 1917. ] [24.17.58]
Mărăşti [ Oraş din judeţul Vrancea, Moldova. Victorie a trupelor române contra celor germane în vara anului 1917. ] [24.17.59]
Mediaş [ Municipiu, al doilea oraş ca mărime din judeţul Sibiu, Transilvania. Întemeiat de saşi, scaun de judecată săsesc şi însemnat centru politici şi comercial în Evul Mediu. Posedă o biserică fortificată ridicată în veacul al XIV-lea şi unul dintre cele mai vechi licee din Ardeal ce funcţionează de la început în aceeaşi locaţie - Liceul "Stephan Ludwig Roth", secolul al XVII-lea. ] [24.17.60]
Miercurea [ Localităţi în Transilvania : Miercurea Ciuc şi Miercurea Sibiului, judeţul Sibiu; Miercurea Nirajului, judeţul Mureş. ] [24.17.61]
Mogoşoaia [ Localitate în judeţul Ilfov, Muntenia. Cunoscută datorită palatului ridicat la 1702 de către voievodul Ţării Româneşti Constantin Brâncoveanu pentru fiul său Ştefan. ] [24.17.62]
Moise Groza [ General român, 1844 - 1919, veteran al Războiului de Independenţă. ] [24.17.63]
Collapse <b>Moldova</b> [ Regiune istorică românească, localizată iniţial între Carpaţi, Milcov, Nistru, Dunăre şi Marea Neagă. Actualmente împărţită între România (zona dintre Carpaţi şi Prut), Republica Moldova (zona dintre Prut şi Nistru) şi Ucraina (judeţele sudice Ismail şi Bolgrad). 
 ] [24.17.64]Moldova [ Regiune istorică românească, localizată iniţial între Carpaţi, Milcov, Nistru, Dunăre şi Marea Neagă. Actualmente împărţită între România (zona dintre Carpaţi şi Prut), Republica Moldova (zona dintre Prut şi Nistru) şi Ucraina (judeţele sudice Ismail şi Bolgrad). ] [24.17.64]
Adjud [ Municipiu în judeţul Vrancea, Moldova. ] [24.17.64.1]
Bacău [ Capitala şi cel mai mare oraş al judeţului Bacău, Moldova. ] [24.17.64.2]
Baia [ Oraş în Moldova unde Ştefan cel Mare îl învinge pe Matei Corvin, regele ungar, 1467, în urma unei ambuscade. ] [24.17.64.3]
Bârlad [ Municipiu în judeţul Vaslui, Moldova. ] [24.17.64.4]
Botoşani [ Oraşul de reşedinţă şi cel mai mare al judeţului Botoşani, Moldova. ] [24.17.64.5]
Câmpulung Moldovenesc [ Municipiu în judeţul Suceava, Bucovina. ] [24.17.64.6]
Drăgăşani [ Municipiu în SE judeţului Vâlcea, Muntenia. Celebră zonă viticolă. În jurul vechii biserici a oraşului s-au dat luptele dintre armata revoluţionară greacă şi turci la 1821, finalizate cu victoria turcilor. ] [24.17.64.7]
Fălticeni [ Municipiu în judeţul Suceava. La origine - un sat care aparţinea mănăstirii Moldoviţa. A fost sediul unui cunoscut seminar teologic în secolul al XIX-lea. ] [24.17.64.8]
Focşani [ Reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Vrancea, Moldova. Vechi oraş de graniţă între Moldova şi Ţara Românească. Străbătut de râul Milcov - graniţa de facto se afla pe talvegul acestuia. ] [24.17.64.9]
Gura Humorului [ Oraş în judeţul Suceava, sudul regiunii istorice a Bucovinei. ] [24.17.64.10]
Huşi [ Municipiu în judeţul Vaslui, Moldova. Veche episcopie (din sec. XVI). Celebru pentru vinurile sale. ] [24.17.64.11]
Iaşi [ Reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Iaşi, fostă capitală a Moldovei (sec. XVII - XIX) şi a României (1916 - 1918). ] [24.17.64.12]
Mărăşeşti [ Oraş din judeţul Vrancea, Moldova. Victorie a trupelor române contra celor germane în vara anului 1917. ] [24.17.64.13]
Mărăşti [ Oraş din judeţul Vrancea, Moldova. Victorie a trupelor române contra celor germane în vara anului 1917. ] [24.17.64.14]
Odobeşti [ Localităţi în judeţele: Bacău, Dâmboviţa, Vrancea, în România. Sat din cadrul comunei Valea-Trestieni, raionul Nisporeni, Republica Moldova. ] [24.17.64.15]
Paşcani [ Municipiu în judeţul Iaşi, Moldova. Localizat în nord estul ţării, pe valea râului Siret. ] [24.17.64.16]
Piatra Neamţ [ Oraş montan localizat pe valea Bistriţei, nord estul României. Municipiu reşedinţă al judeţului Neamţ. ] [24.17.64.17]
Rădăuţi [ Municipiu în judeţul Suceava, Moldova. Fostă a capitală a lui Bogdan I Descălecătorul, 1359 - 1365, care înalţă aici o biserică (Bogdana, datată 1359). ] [24.17.64.18]
Râmnicu Sărat [ Municipiu în judeţul Buzău, Muntenia. Unitate politico-administrativă în Regatul României, centru - Râmnicu Sărat. Curs de apă, afluent al râului Siret. ] [24.17.64.19]
Roman [ Oraş în România, provincia istorică Moldova; judeţ interbelic. ] [24.17.64.20]
Ruginoasa [ Localităţi în judeţele: Argeş, Buzău, Iaşi, Neamţ, Sălaj, Caraş-Severin. ] [24.17.64.21]
Sascut [ Localitate în judeţul Bacău, Moldova. ] [24.17.64.22]
Suceava [ Reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Suceava, Moldova. Fostă capitală a Moldovei medievale. ] [24.17.64.23]
Târgu-Frumos [ Oraş în judeţul Iaşi, Moldova. Centru de tranzit pentru comerţul internaţional medieval, localizare a unei bătălii pe Frontul de Răsărit în luna mai 1944. ] [24.17.64.24]
Tecuci [ Municipiu în judeţul Galaţi, Muntenia. Vechi târg şi punct de vamă, bază aeriană începând cu anii primului război mondial şi până aproape de prezent. ] [24.17.64.25]
Vatra Dornei [ Municipiu în judeţul Suceava, Moldova. Cunoscută staţiune balneoclimaterică. ] [24.17.64.26]
Năsăud [ Oraş în judeţul Bistriţa-Năsăud, localizat pe Someşul Mare. A fost centrul Districtului Grăniceresc Năsăud, organizat în perioada stăpânirii habsburgice. ] [24.17.65]
Odobeşti [ Localităţi în judeţele: Bacău, Dâmboviţa, Vrancea, în România. Sat din cadrul comunei Valea-Trestieni, raionul Nisporeni, Republica Moldova. ] [24.17.66]
Odorhei [ Judeţ, unitate politico-administrativă din Regatul României. Reşedinţa judeţului - oraşul Odorheiul Secuiesc. ] [24.17.67]
Collapse <b>Oltenia</b> [ Regiune istorică românească, localizată în sud vestul României, delimitată la est de râul Olt, la sud şi vest de Dunăre, iar la nord de Carpaţii Meridionali.
 ] [24.17.68]Oltenia [ Regiune istorică românească, localizată în sud vestul României, delimitată la est de râul Olt, la sud şi vest de Dunăre, iar la nord de Carpaţii Meridionali. ] [24.17.68]
Turnu Severin [ Reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Mehedinţi, Oltenia. Port la Dunăre. Localizat pe malul stâng al Dunării. ] [24.17.68.1]
Olteniţa [ Municipiu localizat în Lunca Dunării, în aval de confluenţa Dunării cu râul Argeş. ] [24.17.69]
Oradea [ Municipiu în vestul României, localizat pe râul Crişul Repede, în apropierea graniţei cu Ungaria. Reşedinţa judeţului Bihor. Aici este localizată o cunoscută cetate austriacă ridicată în secolul al XVIII-lea conform sistemului Vauban; fortificaţia făcea parte din lanţul de cetăţi antiotomane de la graniţa orientală a Imperiului Habsburgic. ] [24.17.70]
Orăştie [ Municipiu în judeţul Hunedoara, Transilvania. Pe teritoriul său se află ruinele unei cetăţi dacice din sistemul defensiv al statului lui Decebal. ] [24.17.71]
Oraşul de Floci [ Vechi centru al comerţului cu lână, astăzi dispărut. Localizat în sud estul Ţării Româneşti, pe stânga Ialomiţei, la confluenţa cu Dunărea. ] [24.17.72]
Orşova [ Municipiu în judeţul Mehedinţi, Banat. Localizat pe malul lacului de acumulare Porţile de Fier I, pe Dunăre. ] [24.17.73]
Padeş [ Localitate în judeţul Gorj, Oltenia. Celebră pentru că aici s-a format Adunarea Norodului, baza socială a revoluţiei de la 1821. ] [24.17.74]
Panciu [ Oraş în judeţul Vrancea, Muntenia. ] [24.17.75]
Collapse <b>Partium</b> [ Denumire comună tradiţională utilizată în Ungaria pentru a denumi o regiune istorică ardeleană formată din judeţele Arad, Bihor, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj.
 ] [24.17.76]Partium [ Denumire comună tradiţională utilizată în Ungaria pentru a denumi o regiune istorică ardeleană formată din judeţele Arad, Bihor, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj. ] [24.17.76]
Solnoc [ Unitate administrativă în Regatul Ungar, în Ardeal (Erdely). După Marele Război devine judeţul Someş. Centru neschimbat - Dej, sub ambele autorităţi - maghiară şi românească. ] [24.17.76.1]
Paşcani [ Municipiu în judeţul Iaşi, Moldova. Localizat în nord estul ţării, pe valea râului Siret. ] [24.17.77]
Piatra Neamţ [ Oraş montan localizat pe valea Bistriţei, nord estul României. Municipiu reşedinţă al judeţului Neamţ. ] [24.17.78]
Piteşti [ Reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Argeş, regiunea istorică Muntenia. Renumele său actual de "oraşul lalelelor", datorită festivalului anual Simfonia Lalelelor. Între 1949 şi 1952 în închisoarea locală s-a desfăşurat inumanul experiment al reeducării prin tortură a unor tineri deţinuţi politici, în scopul obţinerii "omului de tip nou", ale cărui urmări tragice nu pot fi încă pe deplin cuantificate. ] [24.17.79]
Ploieşti [ Oraşul reşedinţă al judeţului Prahova, localizat la 60 kilometri nord de Bucureşti. ] [24.17.80]
Principe Nicolae [ Al patrulea copil al Regilor României Ferdinand şi Maria, 1903-1978. Regent al României, 1927-1930. Caracter instabil şi nervos. Datorită unei căsătorii morganatice va pierde dreptul de succesiune la tron. ] [24.17.81]
Rădăuţi [ Municipiu în judeţul Suceava, Moldova. Fostă a capitală a lui Bogdan I Descălecătorul, 1359 - 1365, care înalţă aici o biserică (Bogdana, datată 1359). ] [24.17.82]
Râmnicu Sărat [ Municipiu în judeţul Buzău, Muntenia. Unitate politico-administrativă în Regatul României, centru - Râmnicu Sărat. Curs de apă, afluent al râului Siret. ] [24.17.83]
Râmnicu Vâlcea [ Reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Vâlcea, Oltenia. ] [24.17.84]
Răşinari [ Localitate aflată la 8 km. distanţă de municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, Transilvania. ] [24.17.85]
Râşnov [ Oraş în judeţul Braşov, Transilvania. Localizat în regiunea istorică Ţara Bârsei. Aici se află o renumită cetate ţărănească medievală. ] [24.17.86]
Collapse <b>Regi</b> [ Conducători politico - militari ai unor regate. ] [24.17.87]Regi [ Conducători politico - militari ai unor regate. ] [24.17.87]
Carol I [ Principe, 1866 - 1881 şi apoi rege al României, 1881 - 1914. Origine princiară germană. Obţine Independenţa României, redresează economia, întemeiază o dinastie. ] [24.17.87.1]
Carol II [ Rege al României, 1930 - 1940. A fost cunoscut în egală măsură atât pentru defectele, cât şi pentru calităţile sale. În 1938 România atinge gradul maxim de dezvoltare economică dar fără contribuţia sa. ] [24.17.87.2]
Ferdinand [ Rege al României, 1916 - 1918, apoi al României Mari, 1918 - 1927. ] [24.17.87.3]
Mihai I [ Mihai I. Rege al României, 1927 - 1930; 1940 - 1947. Minor în cazul primei încoronări, se află sub tutela unei regenţe formată din Miron Cristea, patriarh al României, principele Nicolae, unchiul său, şi Gheorghe Buzdugan, preşedintele Înaltei Curţi de Justiţie şi Casaţie. După reîncoronarea sa din septembrie 1940 se află sub tutela Conducătorului Statului, general şi ulterior mareşal Ion Antonescu până la 23 august 1944. Apoi domneşte efectiv între 23 august 1944 şi 6 martie 1945, moment în care la cârma ţării se va instala cu acceptul său, forţat însă de interveţia sovietică un guvern majoritar comunist, condus de către Dr. Petru Groza. Obligat să abdice la 30 decembrie 1947. ] [24.17.87.4]
Reşiţa [ Municipiu de reşedinţă al judeţului Caraş-Severin, Banat. Vechi centru siderurgic românesc. În zonă există exploatări de minereu de fier şi explotări de calcar. ] [24.17.88]
Roman [ Oraş în România, provincia istorică Moldova; judeţ interbelic. ] [24.17.89]
Ruginoasa [ Localităţi în judeţele: Argeş, Buzău, Iaşi, Neamţ, Sălaj, Caraş-Severin. ] [24.17.90]
Sălişte [ Localitate în judeţul Cluj, Transilvania. ] [24.17.91]
Salonta [ Municipiu localizat în sudul judeţului Bihor, în vestul României, lângă frontiera cu Ungaria. Simbolul oraşului - Turnul Ciuntit, cea mai veche construcţie medievală din România. ] [24.17.92]
Sascut [ Localitate în judeţul Bacău, Moldova. ] [24.17.93]
Satu Mare [ Reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Satu Mare, Transilvania. Localităţi similare toponimic în judeţele Arad, Harghita, Mehedinţi, Suceava. ] [24.17.94]
Sibiu [ Reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Sibiu, România. Important centru cultural şi economic în sudul Transilvaniei. Deţine titlul de oraş martir al revoluţiei din decembrie 1989. ] [24.17.95]
Sighet [ Nume colocvial al localităţii Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, Transilvania. Celebru centru comunist de detenţie politică la graniţa cu Uniunea Sovietică. ] [24.17.96]
Sighişoara [ Oraş în judeţul Mureş, Transilvania. Celebru datorită faptului că deţine singura cetate medievală locuită din Europa. ] [24.17.97]
Şimleul Silvaniei [ Oraş în judeţul Sălaj, Transilvania. Capitală spirituală a Sălajului. ] [24.17.98]
Sinaia [ Oraş în judeţul Prahova, localizat la poalele munţilor Bucegi. Aici se află obiectivele istorice şi turistice Pelişorul, Mănăstirea Sinaia şi Castelul Peleş. ] [24.17.99]
Siria [ Stat în regiunea supranumită Cornul Abundenţei, estul mediteraneean, Orientul Mijlociu. Capitala-Damasc. Provincie a Imperiului Otoman, 1517-1918. Protectorat Francez, 1918 - 1946. ] [24.17.100]
Slatina [ Municipiu şi reşedinţă a judeţului Olt, Muntenia. ] [24.17.101]
Slobozia [ Reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Ialomiţa, Muntenia. La origine aşezare de rumâni dezrobiţi (slobozie). ] [24.17.102]
Suceava [ Reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Suceava, Moldova. Fostă capitală a Moldovei medievale. ] [24.17.103]
Sulina [ Oraş în judeţul Tulcea, Dobrogea. Vechi port liber aflat la confluenţa dintre braţul dunărean Sulina şi Marea Neagră. În această localitate se află un cimitir maritim, unic în ţară. ] [24.17.104]
Târgovişte [ Reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Dâmboviţa, Muntenia. Reşedinţă domnească şi capitală a Ţării Româneşti, 1396 - 1714. ] [24.17.105]
Târgu-Frumos [ Oraş în judeţul Iaşi, Moldova. Centru de tranzit pentru comerţul internaţional medieval, localizare a unei bătălii pe Frontul de Răsărit în luna mai 1944. ] [24.17.106]
Târnăveni [ Municipiu în judeţul Mureş, Transilvania. Localizat pe râul Târnava Mică. ] [24.17.107]
Ţebea [ Localitate în judeţul Hunedoara, Transilvania. Cunoscută datorită prezenţei gorunului lui Horea,unul dintre capii revoltei moţilor de la 1784, şi mormântului lui Avram Iancu, şeful armatei revoluţionare româneşti din anii 1848 - 1849. ] [24.17.108]
Tecuci [ Municipiu în judeţul Galaţi, Muntenia. Vechi târg şi punct de vamă, bază aeriană începând cu anii primului război mondial şi până aproape de prezent. ] [24.17.109]
Timişoara [ Reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Timiş, Banat. Localizat pe râul Bega. Importantă cetate medievală, asediată de către oamenii lui Gheorghe Doja în perioada răscoalei de la 1514, apoi centru al unui paşalâc otoman după distrugerea Ungariei în urma bătăliei de la Mohacs, din anul 1526. ] [24.17.110]
Tulcea [ Localitate-reşedinţă a judeţului Tulcea, Dobrogea, localizată pe Dunăre. Important port fluvial de tranzit pentru navele de pasageri, de pescuit oceanic, precum şi pentru navele care transportă materii prime. ] [24.17.111]
Turda [ Municipiu în judeţul Cluj, Transilvania. Sigismund Zapolya emite aici primul decret de libertate religioasă din istoria modernă europeană iar pe câmpia alăturată este decapitat Mihai Viteazul prin trădare în 1601. ] [24.17.112]
Turnu Măgurele [ Municipiu în judeţul Teleorman, România. Ridicat pe locul unei fortăreţe romane. ] [24.17.113]
Turnu Severin [ Reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Mehedinţi, Oltenia. Port la Dunăre. Localizat pe malul stâng al Dunării. ] [24.17.114]
Vatra Dornei [ Municipiu în judeţul Suceava, Moldova. Cunoscută staţiune balneoclimaterică. ] [24.17.115]
Zalău [ Reşedinţa şi cel mai mare oraş al jud. Sălaj. Transilvania. ] [24.17.116]
Zimnicea [ Oraş în judeţul Teleorman, Muntenia. Localizat pe râul Pasărea. Reprezintă punctul extrem sudic al României. ] [24.17.117]
Zlatna [ Oraş în judeţul Alba, Transilvania. Vechi centru pentru extragerea aurului. Nume derivat din rusescul zoloto, aur. ] [24.17.118]
Spania [ Stat în sud-vestul Europei, având capitala la Madrid. Ocupă o mare parte a Peninsulei Iberice. Mare putere colonială între 1521 şi 1899. ] [24.18]
SUA [ Stat în America de Nord, având capitala la Washington, DC. Uniune federală de 50 de state, dintre care 48 enclave şi 2 exclave (Hawaii şi Alaska). ] [24.19]
Suedia [ Stat în Europa nordică, localizat în estul Peninsule Scandinave, la ţărmul Mării Baltice, având capitala la Stockholm. ] [24.20]
Collapse <b>Ungaria</b> [ Stat în Europa Centrală, având capitala la Budapesta. Nume derivat din limba turcă veche, On-Ogour, "Zece săgeţi".
 ] [24.21]Ungaria [ Stat în Europa Centrală, având capitala la Budapesta. Nume derivat din limba turcă veche, On-Ogour, "Zece săgeţi". ] [24.21]
Budapesta [ Capitala Ungariei, formată prin unirea a două localităţi care flanchează Dunărea, Buda şi Pesta. ] [24.21.1]
Debreţin [ Oraş important în Ungaria, capitala comitatului Hajdu-Bihar. Al doilea oraş ca mărime după Budapesta. ] [24.21.2]
Seghedin [ Al patrulea oraş ca mărime din Ungaria, capitala comitatului Csongrad. ] [24.21.3]
Collapse <b>URSS</b> [ Stat multicontinental întins pe o mare parte a nordului şi centrului Eurasiei, 1922 - 1991. Formarea sa a fost punctul culminant al revoluţiei ruse din 1917.
 ] [24.22]URSS [ Stat multicontinental întins pe o mare parte a nordului şi centrului Eurasiei, 1922 - 1991. Formarea sa a fost punctul culminant al revoluţiei ruse din 1917. ] [24.22]
Kiev [ Capitala şi cel mai mare oraş al Ucrainei. Important centru ştiinţific, industrial şi cultural al Europei de Est. ] [24.22.1]
Leningrad [ Denumirea sovietică a oraşului rusesc Sankt Petersburg, localizat în Rusia de NV, pe râul Neva. Capitala Imperiului Rus, 1707 - 1918. Poartă denumirea "Leningrad" între 1922 şi 1991. ] [24.22.2]
Moscova [ Centru economic, politic şi cultural al Rusiei, localizat pe râul Moscova. Oraş-port, nod de comunicaţii între Mările Baltică, Albă, Neagră, Caspică şi Azov printr-un canal. ] [24.22.3]
Odessa [ Oraş ucrainian localizat în nord vestul Mării Negre, reşedinţă a Regiunii Odessa. Port liber, 1819-1859, cel mai important port comercial ucrainean şi bază maritimă navală sovietică. ] [24.22.4]
Collapse <b>Transilvania</b> [ Provincie istorică românească, cu o bogată tradiţie statală de sine stătătoare. Localizată în zona centrală a României.
 ] [25]Transilvania [ Provincie istorică românească, cu o bogată tradiţie statală de sine stătătoare. Localizată în zona centrală a României. ] [25]
Cluj [ Reşedinţa judeţului Cluj, capitală istorică a Transilvaniei. ] [25.1]
Haţeg [ Oraş în judeţul Hunedoara, Transilvania; insulă în Marea Thetys, Cretacic, locuită de dinozauri pitici; localitate în judeţul Constanţa. ] [25.2]
Hunedoara [ Cel mai mare oraş din judeţul Hunedoara, Transilvania. Cunoscută drept reşedinţă a familiei princiare a Huniazilor. ] [25.3]
Maramureş [ Regiune istorică româneacă în nordul României, care cuprinde Depresiunea Maramureşului în România şi Transcarpathia în Ucraina. ] [25.4]
Râşnov [ Oraş în judeţul Braşov, Transilvania. Localizat în regiunea istorică Ţara Bârsei. Aici se află o renumită cetate ţărănească medievală. ] [25.5]
Şimleul Silvaniei [ Oraş în judeţul Sălaj, Transilvania. Capitală spirituală a Sălajului. ] [25.6]
Turcia [ Stat multicontinental, Asia (Peninsula Anatolia, Anadolu Hissar) şi Europa (Rumeli Hissar/Thracia). Localizat aproape în totalitate în Peninsula Anatolia, urmaş al Imperiului Otoman. Republică democratică laică şi constituţională, apărută în 1923 în urma acţiunii lui Mustafa Kemal Paşa, ulterior supranumit "Ataturk" (Părintele Turcilor). ] [26]
Voievozi [ Conducători politico-militari al unei regiuni; titulatura conducătorilor Ţării Româneşti (1330 - 1859), Moldovei (1359 - 1859) şi Transilvaniei (? 904 - 1571). ] [27]
Collapse <b>Voievozi Transilvania</b> [ Conducători politico-militari ai statului în epoca medievală, numiţi de regele maghiar. ] [28]Voievozi Transilvania [ Conducători politico-militari ai statului în epoca medievală, numiţi de regele maghiar. ] [28]
Mihai Viteazul [ Voievod al Ţării Româneşti, 1593 - 1601, al Moldovei, 1600 şi al Transilvaniei, 1599 - 1600, şi al celor trei ţări unite, 1600 - 1601. Primul unificator al celor trei ţări. ] [28.1]
Voievod Andrei [ Comite al secuilor, ales în 1356 voievod al Transilvaniei. Conduce la 1345, alături de Ludovic I al Ungariei, campania împotriva tătarilor din Moldova. ] [28.2]
Voievod Andrei Bathory [ Voievod al Transilvaniei, 1552 - 1553. ] [28.3]
Voievod Andrei Lackfi [ Voievod al Transilvaniei, 1356 - 1359. ] [28.4]
Voievod Bartolomeu Dragfi [ Voievod al Transilvaniei, 1493 - 1499. Alături de celebrul Pavel Chinezul îi înfrânge pe turci la Câmpul Pâinii, în 1479. ] [28.5]
Voievod Benedict [ Voievod al Transilvaniei, 1202 - 1206, 1208 - 1209. Înregistrat drept fiul voievodului Conrad. ] [28.6]
Voievod Bertold Merania [ Voievod al Transilvaniei, 1212 - 1213. Arhiepiscop de Kalocsa. ] [28.7]
Voievod Blasius Magyar [ Voievod al Transilvaniei, 1472 - 1475. ] [28.8]
Voievod Cristofor Bathori [ Voievod al Transilvaniei, 1575 - 1581. Însă nu purta titulatura tradiţională românească de voievod, ci aceea occidentală de principe. ] [28.9]
Voievod Desideriu de Losoncz [ Voievod al Transilvaniei, 1438 - 1440. Participant activ la înăbuşirea Răscoalei de la Bobâlna. ] [28.10]
Voievod Dionisie [ Voievod al Transilvaniei, 1233 - 1234. ] [28.11]
Voievod Dionisie Lackfi [ Voievod al Transilvaniei, 1359 - 1367. ] [28.12]
Voievod Doja de Debreţin [ Voievod al Transilvaniei, 1318 - 1321. ] [28.13]
Voievod Emeric Balassa [ Voievod al Transilvaniei, 1538 - 1540. ] [28.14]
Voievod Emeric Cibak [ Episcop de Oradea, guvernator al Transilvaniei în primul sfert al secolului al XVI-lea. Susţine pe voievodul moldovean Petru Rareş în perioada primilor ani ai domniei acestuia. ] [28.15]
Voievod Emeric Lackfi [ Voievod al Transilvaniei, 1379 - 1372. ] [28.16]
Voievod Emerik Bebek [ Voievod al Transilvaniei, 1392 - 1393, 1446-1447 în calitate de coasociat la domnie al lui Nicolae Ujlak. ] [28.17]
Voievod Ernye [ Ban al Transilvaniei, 1258 - 1261. ] [28.18]
Voievod Eth [ Voievod al Transilvaniei, 1200. ] [28.19]
Voievod Finta [ Voievod al Transilvaniei, 1278 - 1280. ] [28.20]
Voievod Franc de Szecseny [ Voievod al Transilvaniei, 1392 - 1393. ] [28.21]
Voievod Francisc Kendi [ voievod al Transilvaniei, 1553 - 1556. Coasociat la domnie lui Ştefan Dobo. ] [28.22]
Voievod Iacob Lackfi [ Voievod al Transilvaniei, 1402 - 1403. Coasociat lui Ioan Tamaszi. ] [28.23]
Voievod Ioan de Hunedoara [ Voievod al Transilvaniei, 1441-1446, regent al Ungariei, 1446-1452, mare comandant militar şi om politic. Tatăl regelui maghiar Matei Corvin. Cunoscut şi ca Janosz Hunyad. ] [28.24]
Voievod Ioan de Rozgony [ Voievod al Transilvaniei, 1449 - 1460. ] [28.25]
Voievod Ioan de Szentgyorgy [ Voievod al Transilvaniei, 1465 - 1467. Coasociat al voievozilor Sigismund de Szentgyorgy şi Berthold Elberbach. ] [28.26]
Voievod Ioan Pongracz [ Voievod al Transilvaniei, 1468 - 1472. Coasociat la domnie lui Nicolae Csupor, 1462 - 1465. Domneşte singur între 1468 şi 1472. Nume complet: Ioan Pongracz de Dindeleag. ] [28.27]
Voievod Ioan Tamaşi [ Voievod al Transilvaniei, 1403 - 1409. Coasociat la domnie lui Iacob Lackfi. ] [28.28]
Voievod Ioan Zapolya [ Voievod al Transilvaniei, 1526 - 1540. Pretendent, în 1540, la tronul regatului ungar. ] [28.29]
Voievod Ipoth [ Voievod al Transilvaniei, 1216 - 1217. ] [28.30]
Voievod Iula [ Voievod al Transilvaniei, 1201 - 1202, 1213 - 1214. ] [28.31]
Voievod Ladislau [ Nume purtat de către membrii unei dinastii de voievozi ai Transilvaniei: Ladislau I Kan, 1261 - 1265, 1275 - 1276; Ladislau II Kan, 1294 - 1315; Ladislau III Kan, 1315, ales de nobilime, neconfirmat de regele maghiar. ] [28.32]
Voievod Ladislau Csaki [ Voievod al Transilvaniei, 1426-1435, 1436-1437, coasociat la domnie lui Petru Cseh. Execută solii răsculaţilor de la Bobâlna. Aceştia îi înving trupele, drept pentru care va fi detronat. ] [28.33]
Voievod Ladislau de Kanizsa [ Voievod al Transilvaniei, 1460. ] [28.34]
Voievod Ladislau de Losoncz [ Voievod al Transilvaniei, 1376 - 1391. ] [28.35]
Voievod Ladislau Jakes [ Voievod al Transilvaniei, ianuarie 1441. ] [28.36]
Voievod Laurenţiu [ Voievod al Transilvaniei, 1242 - 1252. ] [28.37]
Voievod Legforus [ Voievod al Transilvaniei, 1199 - 1200. ] [28.38]
Voievod Leustachiu [ Voievod al Transilvaniei, 1164 - 1176. ] [28.39]
Voievod Matei [ Voievod al Transilvaniei, 1270 - 1272, 1274 - 1275, 1276 - 1277. ] [28.40]
Voievod Mercuriu [ Princeps Ultrasilvanus, 1103, 1111 - 1113. ] [28.41]
Voievod Mihail [ Voievod al Transilvaniei, 1209 - 1212, 1222. ] [28.42]
Voievod Neuka [ Voievod al Transilvaniei, 1219 - 1221. ] [28.43]
Voievod Nicolae [ Voievod al Transilvaniei, 1201, 1213. ] [28.44]
Voievod Nicolae Csaki [ Voievod al Transilvaniei, 1401 - 1403 în calitate de coasociat al lui Nicolae Marczali, singur ocupant al tronului, 1415 - 1426. ] [28.45]
Voievod Nicolae de Ujlak [ Voievod al Transilvaniei, 1446 - 1447, coasociat lui Emeric Bebek I, 1449 - 1458, singur la tron, 1460, 1462 - 1465, coasociat apoi lui Ioan Pongracz. ] [28.46]
Voievod Nicolae Kont [ Voievod al Transilvaniei, 1351 - 1356. ] [28.47]
Voievod Nicolae Lackfi [ Voievod al Transilvaniei, 1367 - 1368. La ordinul regelui maghiar Ludovic I conduce o expediţie în Ţara Românească, dar e învins de pârcălabul cetăţii Dâmboviţa, Dragomir. ] [28.48]
Voievod Paul [ Voievod al Transilvaniei, 1436 - 1437. Coasociat lui Ladislau al IV-lea Csaki. ] [28.49]
Voievod Petru Cseh [ Voievod al Transilvaniei, 1436 - 1437. Coasociat lui Ladislau al IV-lea Csaki. ] [28.50]
Voievod Petru de Pereny [ Voievod al Transilvaniei, 1526 - 1529. ] [28.51]
Voievod Petru de Szentgyorgy [ Voievod al Transilvaniei, 1499 - 1510. ] [28.52]
Voievod Petru Gereb de Vingard [ Voievod al Transilvaniei, 1468 - 1479. ] [28.53]
Voievod Pousa [ Voievod al Transilvaniei, 1226 - 1231, 1235 - 1241. ] [28.54]
Voievod Rafael [ Voievod al Transilvaniei, 1217 - 1218. ] [28.55]
Voievod Roland [ Voievod al Transilvaniei, 1282, 1284 - 1285, 1288 - 1294. Originar din Borşa Maramureşului. ] [28.56]
Voievod Sebastian de Rozgony [ Voievod al Transilvaniei, 1458 - 1461. ] [28.57]
Voievod Sigismund de Szentgyorgy [ Voievod al Transilvaniei, 1465 - 1467. Coasociat la domnie lui Ioan de Szentgyorgy. ] [28.58]
Voievod Simion [ Voievod al Transilvaniei, 1215. ] [28.59]
Voievod Smaragd [ Voievod al Transilvaniei, 1206 - 1208. Nume complet: Smaragdus Zsamboski. ] [28.60]
Voievod Ştefan [ Dux Transilvaniae, 1257 - 1258, 1260 - 1270. Fiul regelui maghiar Bela al IV-lea. ] [28.61]
Voievod Ştefan Bathory [ Voievod al Transilvaniei, 1571 - 1575. Rege al Poloniei, 1575 - 1586. ] [28.62]
Voievod Ştefan Dobo [ Voievod al Transilvaniei, 1552 - 1553. Coasociat la domnie: Francisc Kendi. ] [28.63]
Voievod Ştefan Lackfi [ Voievod al Transilvaniei, 1344 - 1350. ] [28.64]
Voievod Ştefan Mailat [ Voievod al Transilvaniei, 1354 - 1358. ] [28.65]
Voievod Stibor de Stiboricz [ Voievod al Transilvaniei, 1395 - 1401, 1410 - 1414. ] [28.66]
Voievod Toma [ Nume deţinut de către doi voievozi ai Transilvaniei. Primul domneşte între 1321 - 1342, nume complet: Toma Szecenyi; al doilea la 1351, nume complet: Toma Gonyui, din neamul Csor. ] [28.67]
Voievod Toma de Szecseny [ Voievod al Transilvaniei, 1321 - 1342. ] [28.68]
Voievod Ugrin [ Voievod al Transilvaniei, 1275, 1276. Nume complet, Ugrinus Csaki. ] [28.69]