CIMEC. Tezaurele terminologice

IndexAfișare arborescentă | Afișare alfabetică

Skip Navigation Links.
Album [ Culegere de reproduceri de artă. ] [1]
Ansamblu funerar [2]
Collapse <b>Artă cu funcţie de cult</b> [ Artă religioasă. ] [3]Artă cu funcţie de cult [ Artă religioasă. ] [3]
Agheasmatar [ 1. Bazinet de piatră, simplu sau decorat, pentru păstrarea apei sfinţite. Fixat de un stâlp sau de perete la intrarea în bisericile catolice. 2. Vas mare cu capac, din metal, destinat aceluiaşi scop. Ortodocşi. ] [3.1]
Collapse <b>Altar</b> [ Masa plasat în centru sanctuarului, pe care se celebrează liturghia. Catolici. Ansamblu format din catapeteasmă, altar şi absidă, la centru căruia se află Sfânta Masă. Ortodox. ] [3.2]Altar [ Masa plasat în centru sanctuarului, pe care se celebrează liturghia. Catolici. Ansamblu format din catapeteasmă, altar şi absidă, la centru căruia se află Sfânta Masă. Ortodox. ] [3.2]
Altar diptic [ Altar format din două panouri articulate. ] [3.2.1]
Altar poliptic [ Altar format din mai multe panouri articulate, decorate cu picturi sau cu sculpturi. Catolic. ] [3.2.2]
Altar triptic [ Altar format din două panouri articulate de un panou central, decorate cu picturi sau cu sculpturi. Catolic. ] [3.2.3]
Pictură altar [ Pictură cu subiect religios, care decorează panourile sau iconostasul unui altar. ] [3.2.4]
Collapse <b>Sculptură altar</b> [ Sculptură ornamentală sau de cult plasată în interiorul unui altar. ] [3.2.5]Sculptură altar [ Sculptură ornamentală sau de cult plasată în interiorul unui altar. ] [3.2.5]
Basorelief altar [ Element decorativ de tip friză al unui altar. ] [3.2.5.1]
Relief altar [ Sculptură profilată sau nu pe un fundal, utilizată pentru decorarea altarului. ] [3.2.5.2]
Statuie de altar [ Imaginea unui sfânt fixată în altar pentru adoraţie. ] [3.2.5.3]
Amvon [ Piesă de mobilier bisericesc, servind, din secolul al XIII-lea, pentru rostirea predicii, înlocuind vechile parapete de piatră sau lemn ce delimitau în preajma altarului unul sau două spaţii înălţate, destinate citirii evangheliei. ] [3.3]
Baldachin de amvon [ Acoperământ de amvon. ] [3.4]
Basorelief altar [ Element decorativ de tip friză al unui altar. ] [3.5]
Collapse <b>Catapeteasmă</b> [ Tip de ecran format dintr-un schelet lemnos sau de zidărie, care separă sanactuarul (absida altarului şi pastoforiile) de spaţiul naosului; comunicaţie asigurată de uşile împărăteşti (centru) şi diaconeşti (lateral). Organizare iconografică şi ornamentică specifice erminiei şi decoraţiei ortodoxe. ] [3.6]Catapeteasmă [ Tip de ecran format dintr-un schelet lemnos sau de zidărie, care separă sanactuarul (absida altarului şi pastoforiile) de spaţiul naosului; comunicaţie asigurată de uşile împărăteşti (centru) şi diaconeşti (lateral). Organizare iconografică şi ornamentică specifice erminiei şi decoraţiei ortodoxe. ] [3.6]
Ancadrament [ Cadru de piatră sau de lemn delimitând golul unei ferestre sau al unei uşi, în care se fixează sistemul de închidere (uneori şi de siguranţă) al acestora. Exterior uneori decorat prin cioplire, putând contribui la definirea stilistică a edificiului. ] [3.6.1]
Compoziţie cu figuri în peisaj [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, ale cărei personaje sunt plasate într-un cadru natural. ] [3.6.2]
Collapse <b>Eboşă</b> [ Primul stadiu în execuţia unei opere de artă, prin care se concretizează ideea plastică a lucrării. ] [3.6.3]Eboşă [ Primul stadiu în execuţia unei opere de artă, prin care se concretizează ideea plastică a lucrării. ] [3.6.3]
Molenie [ Ansamblu decorativ format din Fecioara Maria şi din Sfântul Ioan Botezătorul îngenuncheaţi la picioarele lui Hristos răstignit, care încununează catapetesmele bisericilor ortodoxe începând cu secolul al XV-lea. ] [3.6.3.1]
Icoană de iconostas [ Icoană de tâmplă. ] [3.6.4]
Icoană împărătească [ Icoană principală integrată unei catapetesme; reprezintă pe Hristos Arhiereu, Fecioara Maria sau Sfântul Ioan Botezătorul. ] [3.6.5]
Collapse <b>Icoană prăznicar</b> [ Icoane reprezentând "Praznicele împărăteşti", care alcătuiesc o friză în iconostase, deasupra registrului împărătesc ("Dodekaortion")., completându-se în axul central cu o "Răstignire". ] [3.6.6]Icoană prăznicar [ Icoane reprezentând "Praznicele împărăteşti", care alcătuiesc o friză în iconostase, deasupra registrului împărătesc ("Dodekaortion")., completându-se în axul central cu o "Răstignire". ] [3.6.6]
Icoană prăznicar cu dublă faţă [ Icoană de mici dimensiuni, cu două feţe, mobile, care se pun pe analoghion, schimbându-se în funcţie de succesiunea praznicelor împărăteşti, pentru a fi adorate de către credincioşi. ] [3.6.6.1]
Prăznicar de tâmplă [ Icoană reprezentând "Praznicele împărăteşti", de obicei alăturată unor icoane similare pentru a forma o friză în cadrul unei tâmple, deasupra registrului împărătesc ("Dodekaortion"), fiind completată în axul central cu o "Răstignire". ] [3.6.6.2]
Collapse <b>Iconostas portativ</b> [ Triptic sau diptic de mici dimensiuni, portabil, folosit ca substitut reductiv al altarului şi al iconostasului în practica religioasă ortodoxă. ] [3.6.7]Iconostas portativ [ Triptic sau diptic de mici dimensiuni, portabil, folosit ca substitut reductiv al altarului şi al iconostasului în practica religioasă ortodoxă. ] [3.6.7]
Icoană diptic [ Icoană formată din două plăci articulate, substitut pentru altar şi catapeteasmă în practica religioasă ortodoxă. Altar portabil. ] [3.6.7.1]
Icoană poliptic [ Icoană formată din două plăci articulate de o placă principală, centrală; substitut pentru altar şi catapeteasmă în practica religioasă ortodoxă. Altar portabil. ] [3.6.7.2]
Poală de catapeteasmă [ Motiv ornamental executat pe plăci de lemn fixate de altar, sub icoanele împărăteşti. ] [3.6.8]
Uşă diaconească [ Cele două canaturi decorate care închid golurile din partea laterală inferioară a unei catapetesme. ] [3.6.9]
Uşă împărătească [ Cele două canaturi bogat decorate care închid la partea inferioară golul central al unei catapetesme, cel prin care nu circulă decât preoţii, ca reprezentanţi ai Preoţiei împărăteşti a lui Hristos. În Bizanţ prin aceste porţi intra şi împăratul, ca "vicarius Christi". ] [3.6.10]
Cruce de mână [ Cruce portabilă, simplă sau decorat, din metal comun sau preţios, utilizată de preoţi pentru binecuvântare. ] [3.7]
Desen carte [ Grafică ilustrativă. ] [3.8]
Grup statuar altar [ Grup de personaje, sculptate în piatră, integrate unui altar în scop decorativ sau de practică religioasă. ] [3.9]
Collapse <b>Icoană</b> [ Termen generic pentru orice imagine creştină sacră, bidimensională, folosită ca obiect de cult în ideea de a oferi credinciosului opţiunea de a-şi imagina realitatea transcendentă, fără a se confunda în vreun fel cu aceasta. În ortodoxie icoana se revendică de la un prototip, "persona sacra" unică şi imuabilă pe care o reprezintă, astfel că regulile de concepţie şi de reprezentare sunt foarte stricte; în catolicism icoana e de fapt un tablou, astfel că există o mult mai largă libertate de expresie, autorii nefiind obligaţi să se supună unor precepte de tip erminic. ] [3.10]Icoană [ Termen generic pentru orice imagine creştină sacră, bidimensională, folosită ca obiect de cult în ideea de a oferi credinciosului opţiunea de a-şi imagina realitatea transcendentă, fără a se confunda în vreun fel cu aceasta. În ortodoxie icoana se revendică de la un prototip, "persona sacra" unică şi imuabilă pe care o reprezintă, astfel că regulile de concepţie şi de reprezentare sunt foarte stricte; în catolicism icoana e de fapt un tablou, astfel că există o mult mai largă libertate de expresie, autorii nefiind obligaţi să se supună unor precepte de tip erminic. ] [3.10]
Antimis [ Acoperământ liturgic pictat, brodat sau imprimat, aşezat pe masa altarului sau care o substituie la slujbele oficiale în aer liber. Poartă semnătura episcopului locului, fiind o piesă indispensabilă pentru celebrarea liturghiei. Originar având prinse de pânza sa moaştele unui sfânt şi decorat cu instrumentele patimilor şi cu simbolurile evangheliştilor, prin contaminare cu iconografia aerului primeşte la centru scena Plângerii. ] [3.10.1]
Icoană cu dublă faţă [ Icoană prăznicar. ] [3.10.2]
Icoană de hram [ Reprezentare iconografică a sfântului al cărui hram este purtat de către un lăcaş de cult, plasată în biserica respectivă. ] [3.10.3]
Icoană de iconostas [ Icoană de tâmplă. ] [3.10.4]
Icoană de procesiune [ Icoană purtată în timpul procesiunilor religioase. ] [3.10.5]
Icoană diptic [ Icoană formată din două plăci articulate, substitut pentru altar şi catapeteasmă în practica religioasă ortodoxă. Altar portabil. ] [3.10.6]
Icoană împărătească [ Icoană principală integrată unei catapetesme; reprezintă pe Hristos Arhiereu, Fecioara Maria sau Sfântul Ioan Botezătorul. ] [3.10.7]
Icoană poliptic [ Icoană formată din două plăci articulate de o placă principală, centrală; substitut pentru altar şi catapeteasmă în practica religioasă ortodoxă. Altar portabil. ] [3.10.8]
Collapse <b>Icoană prăznicar</b> [ Icoane reprezentând "Praznicele împărăteşti", care alcătuiesc o friză în iconostase, deasupra registrului împărătesc ("Dodekaortion")., completându-se în axul central cu o "Răstignire". ] [3.10.9]Icoană prăznicar [ Icoane reprezentând "Praznicele împărăteşti", care alcătuiesc o friză în iconostase, deasupra registrului împărătesc ("Dodekaortion")., completându-se în axul central cu o "Răstignire". ] [3.10.9]
Icoană prăznicar cu dublă faţă [ Icoană de mici dimensiuni, cu două feţe, mobile, care se pun pe analoghion, schimbându-se în funcţie de succesiunea praznicelor împărăteşti, pentru a fi adorate de către credincioşi. ] [3.10.9.1]
Prăznicar de tâmplă [ Icoană reprezentând "Praznicele împărăteşti", de obicei alăturată unor icoane similare pentru a forma o friză în cadrul unei tâmple, deasupra registrului împărătesc ("Dodekaortion"), fiind completată în axul central cu o "Răstignire". ] [3.10.9.2]
Icoană sculptată [ Icoană executaă prin cioplire în relief, într-o placă de lemn. ] [3.10.10]
Collapse <b>Icoană triptic</b> [ Icoană formată dintr-un panou central, fix, de care sunt articulate altele două, mobile. ] [3.10.11]Icoană triptic [ Icoană formată dintr-un panou central, fix, de care sunt articulate altele două, mobile. ] [3.10.11]
Icoană centrală [ Icoană împărătească. ] [3.10.11.1]
Molenie [ Ansamblu decorativ format din Fecioara Maria şi din Sfântul Ioan Botezătorul îngenuncheaţi la picioarele lui Hristos răstignit, care încununează catapetesmele bisericilor ortodoxe începând cu secolul al XV-lea. ] [3.10.12]
Pomelnic [ Listă scrisă pe plăci de lemn sau pe foi prinse într-o copertă, ori cioplită în piatră, în care sunt trecute numele ctitorilor şi binefăcătorilor - vii şi morţi - ai unui monument, care urmează a fi pomeniţi la slujbele religioase. Uneori aceste suporturi au formă de triptic sau diptic, fiin ornamentate la exterior cu picturi figurative sau cu motive decorative. ] [3.10.13]
Portret de donator [ Reprezentarea plastică a figurii autorului uneia sau mai multor donaţii. ] [3.10.14]
Triptic [ Operă medievală pictată, formată dintr-un panou central de care sunt prinse în balamale alte două panouri, laterale (voleuri sau aripi) ce se închid ca nişte obloane peste cel din mijloc. În arta bizantină reprezintă un substituent al altarului, putând fi miniatural, pentru a fi mai uşor de transportat. ] [3.10.15]
Triptic de călătorie [ Triptic miniatural, destinat a fi utilizat în călătorii, substituent pentru altar în arta bizantină. ] [3.10.16]
Collapse <b>Iconostas portativ</b> [ Triptic sau diptic de mici dimensiuni, portabil, folosit ca substitut reductiv al altarului şi al iconostasului în practica religioasă ortodoxă. ] [3.11]Iconostas portativ [ Triptic sau diptic de mici dimensiuni, portabil, folosit ca substitut reductiv al altarului şi al iconostasului în practica religioasă ortodoxă. ] [3.11]
Icoană diptic [ Icoană formată din două plăci articulate, substitut pentru altar şi catapeteasmă în practica religioasă ortodoxă. Altar portabil. ] [3.11.1]
Icoană poliptic [ Icoană formată din două plăci articulate de o placă principală, centrală; substitut pentru altar şi catapeteasmă în practica religioasă ortodoxă. Altar portabil. ] [3.11.2]
Predelă [ Parte componentă a unui altar, fixă, orizontală, îngustă, cu funcţie de postament, care face legătura dintre masa altarului şi panourile sau scrinul decorat. Ornamentată cu picturi sau, mai rar, cu reliefuri sau sculpturi plasate în mici nişe; foarte rar are forma unui altar cu aripi. ] [3.12]
Collapse <b>Artă monumentală</b> [ Sculptură de mari dimeniuni, cu subtrat simbolic sau alegoric, sau care perpetuează memoria unui personaj, istoric sau mitic. ] [4]Artă monumentală [ Sculptură de mari dimeniuni, cu subtrat simbolic sau alegoric, sau care perpetuează memoria unui personaj, istoric sau mitic. ] [4]
Collapse <b>Artă monumentală subordonată arhitecturii</b> [ Sculptură de mari dimensiuni încadrată unui ansamblu arhitectural. ] [4.1]Artă monumentală subordonată arhitecturii [ Sculptură de mari dimensiuni încadrată unui ansamblu arhitectural. ] [4.1]
Collapse <b>Paramente decorative</b> [ Placaj realizat din diferite materiale, destinat înnobilării suprafeţei unui edificiu arhitectonic. ] [4.1.1]Paramente decorative [ Placaj realizat din diferite materiale, destinat înnobilării suprafeţei unui edificiu arhitectonic. ] [4.1.1]
Fântână [ Amenajare utilitară destinată să faciliteze scoaterea apei din sol, în urma săpării speciale a acestuia, în locuri în care pânza freatică se află la adâncimi convenabile. Constă din simple ghizduri de lemn sau piatră, simple sau decorate, precum şi din sistemul de accedere la pânza de apă. ] [4.1.1.1]
Figuri în peisaj [ Personaje în cadru natural. ] [4.1.1.2]
Collapse <b>Mozaic</b> [ Procedeu tehnic specific artei murale, în care opera e formată din mici fragmente cubice sau prismatice de materiale dure, divers colorate, fixate laolaltă cu ajutorul cimentului. ] [4.1.1.3]Mozaic [ Procedeu tehnic specific artei murale, în care opera e formată din mici fragmente cubice sau prismatice de materiale dure, divers colorate, fixate laolaltă cu ajutorul cimentului. ] [4.1.1.3]
Mozaic pavimentar [ Mozaic de pardoseală. ] [4.1.1.3.1]
Collapse <b>Pictură monumentală</b> [ Pictură pe zid. ] [4.1.1.4]Pictură monumentală [ Pictură pe zid. ] [4.1.1.4]
Panou decorativ [ Placaj realizat din diferite materiale, destinat înnobilării suprafeţei unui edificiu arhitectonic, al unui altar etc.. ] [4.1.1.4.1]
Pictură monumentală contemporană [ Pictură executată pe pereţi de piatră, beton sau cărămidă, unii acoperiţi cu preparaţii speciale, alţii cu cu pânză maruflată şi grunduită, conform unor principii plastice moderne. ] [4.1.1.4.2]
Collapse <b>Pictură monumentală medievală</b> [ Pictură murală de mari dimensiuni executată în epoca medievală. ] [4.1.1.4.3]Pictură monumentală medievală [ Pictură murală de mari dimensiuni executată în epoca medievală. ] [4.1.1.4.3]
Collapse <b>Compoziţie cu figură şi animale</b> [ Compoziţie mixtă. ] [4.1.1.4.3.1]Compoziţie cu figură şi animale [ Compoziţie mixtă. ] [4.1.1.4.3.1]
Femeie nudă [ Personaj feminin dezbrăcat. ] [4.1.1.4.3.1.1]
Pictură murală modernă [ Pictură pe zid realizată conform unor principii plastice moderne. ] [4.1.1.4.4]
Pictură murală [ Pictură executată pe pereţi de piatră, beton sau cărămidă, unii acoperiţi cu preparaţii speciale, alţii cu cu pânză maruflată şi grunduită. ] [4.1.1.5]
Placă ceramică [ Placă de paviment sau murală, din ceramică, având scop decorativ. ] [4.1.1.6]
Vitraliu [ 1. Tehnică decorativă semnalată încă din antichitate, constând în asamblarea de bucăţi de sticlă colorată într-un panou translucid, menit decorării ferestrelor. 2. Panou decorativ transparent, format din fragmente de sticlă incoloră, de sticlă colorată în masa ei sau pictată policrom cu ajutorul unor culor de email, montate într-o reţea de plumb şi susţinuzte de o armătură de fier, fixată în zid. Pentru că fragmentele de sticlă au grosimi diferite, fiind imperfect realizate, razele de lumină se reflectă neregulat, rezultând interesante efecte optice. ] [4.1.1.7]
Collapse <b>Plastică arhitectonică</b> [ Imagine plastică încadrată unui ansamblu arhitectonic, având rol simbolic sau decorativ. ] [4.1.2]Plastică arhitectonică [ Imagine plastică încadrată unui ansamblu arhitectonic, având rol simbolic sau decorativ. ] [4.1.2]
Ancadrament [ Cadru de piatră sau de lemn delimitând golul unei ferestre sau al unei uşi, în care se fixează sistemul de închidere (uneori şi de siguranţă) al acestora. Exterior uneori decorat prin cioplire, putând contribui la definirea stilistică a edificiului. ] [4.1.2.1]
Ancadrament arhitectonic [ Cadru arhitectural. ] [4.1.2.2]
Ancadrament decorativ [ Cadru ornamental, din diferite materiale. ] [4.1.2.3]
Ancadrament fereastră [ Cadru delimitativ pentru golul unei ferestre, ornamentat sau simplu, din diferite materiale. ] [4.1.2.4]
Ancadrament uşă [ Cadru delimitativ pentru golul unei uşi, ornamentat sau simplu, din diferite materiale. ] [4.1.2.5]
Arc [ Element constructiv de traseu curb, definit formal după forma traseului ce rezultă din multitudinea de posibilităţi oferite de combinarea curbelor între ele sau cu segmente de dreaptă. ] [4.1.2.6]
Arhitravă [ Element arhitectonic, la origine din lemn, apoi piatră iar ulterior din zidărie, care uneşte partea superioară a doi sau mai mulţi montanţi. ] [4.1.2.7]
Arhivoltă [ Partea frontală a unei arcade, formată dintr-o suită de unităţi aranjate în bandă continuă, des ornamentată cu sculpturi sau cu o alternanţă de cărămizi puse pe cant cu mortar de aceeaşi grosime. ] [4.1.2.8]
Balustradă [ Parapet format diontr-o succesiune de baluştri, o reţea decorativă (sau chiar dntr-un zid plin), uniţi inferior de un soclu, iar superior de o bandă de sprijin, care delimitează, spre exterior, traseul unei scări, perimetrul unui balcon, spaţiul unei terase. ] [4.1.2.9]
Balustru [ 1. Colonetă din piatră, lemn, stuc, având fusul mult bombat inferior, folosit în suite de elemente identice în arhitectură şi decoraţie. 2. Element constructiv şi decorativ folosit în mobilier. ] [4.1.2.10]
Bază de coloană [ Element constitutiv al unei coloane, cu forme, profile, dimensiuni, proporţii şi decor raportate la întregul din care face parte, contribuind la definirea stilistică inferioară a acestuia. şi care face legătura cu elementul de arhitectură pe care acesta se sprijină: pardoseală, stilobat etc.. ] [4.1.2.11]
Baza de pilastru [ Element constitutiv al unui pilastru, cu forme, profile, dimensiuni, proporţii şi decor raportate la întregul din care face parte, contribuind la definirea stilistică inferioară a acestuia. şi care face legătura cu elementul de arhitectură pe care acesta se sprijină: pardoseală, stilobat etc.. ] [4.1.2.12]
Brâu [ Element al plasticii arhitectonice, delimitant al registrelor de pe faţadele construcţiilor. ] [4.1.2.13]
Cămin [ Şemineu. ] [4.1.2.14]
Capitel [ Piesă componentă a unei coloane, reprezentând partea sa superioară, care transmite sarcinile arcadei, bolţii sau arhitravei de sprijinit, celorlalte elemente constitutive. ] [4.1.2.15]
Cariatidă [ Statuie feminiă, drapată în stil antic, nudă sau seminudă, care îndeplineşte într-un edificiu rolul unei coloane. Variantă feminiă a Atlantului. ] [4.1.2.16]
Cartuş [ Ancadrament pictat sau sculptat, de forme diferite, cu margine ondulată, purtând în centru o inscripţie, o emblemă, o dată sau folosit adesea exclusiv ca element decorativ, plasat pe frontispiciul unui edificiu, deasupra unei uşi etc.. ] [4.1.2.17]
Cheie de boltă [ Punctul cel mai înalt al unui sistem de boltire, care asigură stabilitatea sistemului constructiv. Simplă sau marcată ornamental printr-o piesă sculptată. ] [4.1.2.18]
Chenar [ Ancadrament simplu sau decorat, funcţional sau pur decorativ. ] [4.1.2.19]
Ciubuc [ Mulură convexă, cu profil semicircular, uneori şi în arc uşor frânt, caracteristică decoraţiei arhitectonice vechi. ] [4.1.2.20]
Coloana [ Element constructiv vertical, menit să contribuie la descărcarea forţelor de împingere provenite din sistemul de acoperire al unui spaţiu. Fomată în general din bază, fus, capitel. ] [4.1.2.21]
Colonetă [ Coloană de mici dimensiuni, cu funcţie decorativă, realizată din piatră, lemn, stuc sau turnată în metal, ciment sau beton. Replică la scară mică a unei coloane. ] [4.1.2.22]
Compoziţie cu figuri [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, ale cărei personaje sunt figuri umane şi/sau animale. ] [4.1.2.23]
Compoziţie cu temă de gen [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, cu temă standard. ] [4.1.2.24]
Compoziţie cu temă simbolică [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, cu substrat simbolic. ] [4.1.2.25]
Compoziţie religioasă [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, cu substrat religios. ] [4.1.2.26]
Decoratie sculptată [ Ornamente sculptate. ] [4.1.2.27]
Figură în peisaj [ Personaj în cadru natural. ] [4.1.2.28]
Imposta [ Element structiv, de forma unui trunchi de piramidă răsturnat, plasat între naşterea unei arcade şi capitelul pe care aceasta se descarcă, pentru a prelua o parte din împingerile laterale care acţionează asupra arcului. Ornamentică mai simplă decât cea a unui capitel. ] [4.1.2.29]
Collapse <b>Lintou</b> [ Piesă orizontală, din lemn sau piatră, depăşind lateral golul unei uşi sau unui portal, pe care îl închide la partea superioară, destinată să redistribuie greutatea zidăriei de deasupra acestuia. ] [4.1.2.30]Lintou [ Piesă orizontală, din lemn sau piatră, depăşind lateral golul unei uşi sau unui portal, pe care îl închide la partea superioară, destinată să redistribuie greutatea zidăriei de deasupra acestuia. ] [4.1.2.30]
Lintou de portal [ Piesă orizontală, din lemn sau piatră, depăşind lateral golul unei uşi sau unui portal, pe care îl închide la partea superioară, destinată să redistribuie greutatea zidăriei de deasupra acestuia. ] [4.1.2.30.1]
Mascheron [ Ornament pictat sau sculptat în relief, format dintr-un cap de om sau de animal, uneori reprezentat fantezist, adesea înconjurat de frunziş. Aplicat în arhitectură pe cheile de boltă, console, capiteluri, în centrul unui cartuş, pe uşi ori panouri. ] [4.1.2.31]
Nervură [ 1. Arhitectură gotică. Element profilat cioplit diun piatră, alcătuit din bolţari, făcând parte integrantă din sculptura bolţilor. 2. Element structural sau decorativ, formând o creastă similară celei a nercurii din arhitectura gotică, folosit în arhitectura şi arta decorativă modernă, cu scopul sporirii rezistenţei şi eficienţei unor materiale. ] [4.1.2.32]
Panou [ Suport de lemn pentru pictura de şevalet sau pentru ornamente sculptate ori pictate, cu rol decorativ. ] [4.1.2.33]
Piatră cu inscriptie [ Pisanie. ] [4.1.2.34]
Pilastru [ Element al sistemului portant al unei construcţii, formt dintr-un stâlp de piatră sau de zidărie încastrat într-un zid, pe care îl întăreşte în zona în care se află punctele de descărcare ale bolţii, plafonului, cornişei etc. în funcţie de epocă şi de stil. Poate dispune de bază şi de capitel. ] [4.1.2.35]
Pisanie [ Inscripţie săpată în piatră, în lemn sau pictată, montată sau realizată direct pe pereţii unei biserici, în care sunt consemnate informaţii esenţiale privitoare la condiţiile ridicării, decorării, restaurării sau reconstrucţiei (eventual) monumentului: hram, ctitor sau donator, datare, meşteri zugravi şi/sau constructori (eventual). Comună majorităţii bisericilor ortodoxe româneşti. bisericilor ] [4.1.2.36]
Placă ceramică [ Placă de paviment sau murală, din ceramică, având scop decorativ. ] [4.1.2.37]
Placă heraldică [ Placă-suport pentru armoarii. ] [4.1.2.38]
Portal [ Uşă de mari dimensiuni care conferă o notă solemnă intrării într-o clădire. Simplu sau având un ancadrament bogat, cunoaşte variaţiuni formale şi compoziţionale în funcţie de stilul arhitectonic general al construcţiei. ] [4.1.2.39]
Collapse <b>Profil</b> [ Generic, aspectul conturul unui obiect sau personaj privit dintr-o parte, lateral; folosit uneori cu referire exclusivă la capul unui personaj. ] [4.1.2.40]Profil [ Generic, aspectul conturul unui obiect sau personaj privit dintr-o parte, lateral; folosit uneori cu referire exclusivă la capul unui personaj. ] [4.1.2.40]
Scotie [ Mulură concavă reprezentând un segment de cerc, plasată, de obicei, vertical, singură sau în combinaţie cu muluri convexe. ] [4.1.2.40.1]
Tor [ Mulură convexă având în secţiune forma unei jumătăţi de cerc. Poate fi realizat din piatră sau dintr-o succesiune de cărămizi identice, având acelaşi profil. ] [4.1.2.40.2]
Rozasa [ Gol de mari dimensiuni în peretele aflat deasupra portalului principal sau în extremităţile transeptului unei mari biserici de tip gotic, de formă circulară, a cărui suprafaţă interioară este divizată prin muluri în raze sau diferite figuri geometrice, rezultând "grosso modo" forma caliciului unui trandafir deschis, stilizat, ochiurile dintre mulurile de piatră fiind închise cu vitralii. ] [4.1.2.41]
Rozetă [ Motiv decorativ derivat dintr-o formă de floare de măceş puternic stilizată. Prin extensie reprezintă un motiv decorativ circular cu margini festonate, şi câmp care sugerează un caliciu floral sau o împletitură. ] [4.1.2.42]
Serafim [ Înger al focului (ebraică). Reprezentant al unui dintre cele 9 coruri îngereşti, figurat sub forma unui cap înconjurat de 6 aripi. Fogurează în plastica murală sau de şevalet în grup, cu minim o pereche de aripi. ] [4.1.2.43]
Stâlp [ Element constructiv de secţiune rectanculară, poligonală, cruciformă, fasciculată etc. masiv şi puternic, încadrat sistemului portant al unui edificiu cu rol de coloană. În funcţie de stil are sau nu capitel. ] [4.1.2.44]
Tor [ Mulură convexă având în secţiune forma unei jumătăţi de cerc. Poate fi realizat din piatră sau dintr-o succesiune de cărămizi identice, având acelaşi profil. ] [4.1.2.45]
Collapse <b>Sculptură decorativă</b> [ Plastică ornamentală. ] [4.2]Sculptură decorativă [ Plastică ornamentală. ] [4.2]
Compoziţie alegorică [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, cu substrat alegoric. ] [4.2.1]
Sculptură de fântână [ Stauie menită să decoreze o fântână publică, având sau nu rol funcţional în distribuirea mecanică a apei. ] [4.2.2]
Collapse <b>Sculptură monumentală</b> [ Sculptură de mari dimensiuni, executată de obicei în urma unei comenzi, având sau nu caracter simbolic, menită să comemoreze un personaj ori un eveniment istoric. ] [4.3]Sculptură monumentală [ Sculptură de mari dimensiuni, executată de obicei în urma unei comenzi, având sau nu caracter simbolic, menită să comemoreze un personaj ori un eveniment istoric. ] [4.3]
Collapse <b>Monument</b> [ Sculptură de exterior de dimensiuni diferite, în fucţie de scopul pentru care a foste realizată, ansamblu statuar-arhitectonic la realizarea căruia intervine colaborarea strânsă dintre sculptor şi arhitect. ] [4.3.1]Monument [ Sculptură de exterior de dimensiuni diferite, în fucţie de scopul pentru care a foste realizată, ansamblu statuar-arhitectonic la realizarea căruia intervine colaborarea strânsă dintre sculptor şi arhitect. ] [4.3.1]
Lespede [ Placă fasonată din piatră, destinată în funcţie de mărime frecatului culorilor, acoperirii unui mormânt etc.. ] [4.3.1.1]
Machetă de monument [ Imagine la scară redusă, din materiale uşor modelabile, a unui viitor monument. ] [4.3.1.2]
Monument alegoric [ Sculptură de exterior ale cărei componente funcţionale sunt de inspiraţie mitică sau imaginară. ] [4.3.1.3]
Monument comemorativ [ Sculptură de exterior menită evocării unor evenimente sau personalităţi însemnate din trecut. ] [4.3.1.4]
Monument funerar [ Edificiu redus dimensional, sculptură sau compoziţie sculptată, stelă, obelisc, stâlp, lespede, menit să mascheze locul depunerii unei persoane şi destinat păstrării amintirii acesteia. ] [4.3.1.5]
Collapse <b>Artă naivă</b> [ Artă neaacademistă. ] [5]Artă naivă [ Artă neaacademistă. ] [5]
Grafică naivă [ Imagine grafică obţinută prin procedee primitive. ] [5.1]
Pictură naivă [ Pictură având un caracter puternic realist, executată cu mijloacele dar fără metodele picturii clasice. ] [5.2]
Sculptură naivă [ Sculptură executată de către un meşter neformat într-un cadru specializat, academic. ] [5.3]
Bază de cruce [ Suport de cruce. ] [6]
Bloc notes [ Pagini albe legate, destinate uzului artistic. ] [7]
Capitol [ Diviziune a textului unui volum, marcat prin titlu sau prin cifre arabe sau latine. ] [8]
Collapse <b>Ceramică decorativă</b> [ Ceramică ornamentală. ] [9]Ceramică decorativă [ Ceramică ornamentală. ] [9]
Ansamblu decorativ ceramică [ ] [9.1]
Collapse <b>Ceramică decorativă medievală</b> [ Ceramică ornamentală specifică Evului Mediu. ] [9.2]Ceramică decorativă medievală [ Ceramică ornamentală specifică Evului Mediu. ] [9.2]
Buton ceramică [ Buton de lut, simplu sau policrom. ] [9.2.1]
Cahlă [ Piesă rectangulară din ceramică, smălţuită sau nu, care formează paramentul unei sobe sau, uneori, serveşte la placarea pereţilor unei camere. ] [9.2.2]
Figură şi animale în peisaj [ Personaj uman şi animale în cadru natural. ] [9.2.3]
Panou ceramică [ Placă decorativă destinată placării unui zid sau unei pardoseli. ] [9.2.4]
Placă ceramică [ Placă de paviment sau murală, din ceramică, având scop decorativ. ] [9.2.5]
Codex [ Reunire de texte manuscrise care au conţinut unitar sau diferit. ] [10]
Compoziţie abstractă [ Compoziţie nonfigurativă. ] [11]
Collapse <b>Compoziţie cu nud</b> [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, al cărei personaj central e dezbrăcat. ] [12]Compoziţie cu nud [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, al cărei personaj central e dezbrăcat. ] [12]
Compoziţie cu personaj [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, având un siongur personaj la centru. ] [12.1]
Compoziţie cu temă biblică [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, cu tematică inspirată din relatările biblice. ] [12.2]
Collapse <b>Compoziţie decorativă</b> [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, cu scop decorativ. ] [13]Compoziţie decorativă [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, cu scop decorativ. ] [13]
Collapse <b>Categorii grafică</b> [ Tipuri de grafică. ] [13.1]Categorii grafică [ Tipuri de grafică. ] [13.1]
Collapse <b>Compoziţie figurativă</b> [ Organizare spaţială echilibrată a unor figuri într-o operă de artă. ] [13.1.1]Compoziţie figurativă [ Organizare spaţială echilibrată a unor figuri într-o operă de artă. ] [13.1.1]
Collapse <b>Figură în atelier</b> [ Personaj într-un atelier. ] [13.1.1.1]Figură în atelier [ Personaj într-un atelier. ] [13.1.1.1]
Ilustraţie de carte [ Imagine imprimată prin gravare, tipărire sau transfer pe o pagină de carte, pentru a explica o anumită afirmaţie sau scenă din text. ] [13.1.1.1.1]
Collapse <b>Figură în costum de epocă</b> [ Personaj în costum reprezentativ pentru o anumită epocă istorică. ] [13.1.1.2]Figură în costum de epocă [ Personaj în costum reprezentativ pentru o anumită epocă istorică. ] [13.1.1.2]
Figuri legendare [ Personaje mitice. ] [13.1.1.2.1]
Stampă carte [ Reproducerea subiectului unei stampe pe o pagină de volum, în scop ilustrativ. ] [13.1.1.2.2]
Collapse <b>Tabel</b> [ ] [13.1.1.2.3]Tabel [ ] [13.1.1.2.3]
Tabel de concordanţă [ Grupaje ordonate pe coloane, în care sunt marcate menţiunile evenimentelor similare relatate în cadrul celor patru Evanghelii. Specifice evangheliarelor medievale, fiind plasate într-un cadru ornamental deosebit. ] [13.1.1.2.3.1]
Collapse <b>Figură în interior</b> [ Personaj într-o incintă folosită ca fundal. ] [13.1.1.3]Figură în interior [ Personaj într-o incintă folosită ca fundal. ] [13.1.1.3]
Ilustraţie de carte [ Imagine imprimată prin gravare, tipărire sau transfer pe o pagină de carte, pentru a explica o anumită afirmaţie sau scenă din text. ] [13.1.1.3.1]
Figură religioasă [ Sfânt. ] [13.1.1.4]
Collapse <b>Iniţială</b> [ Litere care marchează într-un text începutul unui paragraf sau capitol. ] [13.1.1.5]Iniţială [ Litere care marchează într-un text începutul unui paragraf sau capitol. ] [13.1.1.5]
Iniţială de capitol [ Iniţială simplă sau ornamentată plasată la începutul textului unui capitol. ] [13.1.1.5.1]
Iniţială de capitol monocromă ornată [ Iniţială de capitol monocoloră miniată. ] [13.1.1.5.2]
Iniţială de capitol ornată [ Iniţială de capitol miniată. ] [13.1.1.5.3]
Iniţială monocromă [ Iniţială monocoloră. ] [13.1.1.5.4]
Iniţială monocromă ornată [ Iniţială monocoloră ornamentată. ] [13.1.1.5.5]
Iniţială monocromă simplă [ Iniţiale monocolore neornamentate. ] [13.1.1.5.6]
Iniţială ornata [ Iniţială miniată. ] [13.1.1.5.7]
Iniţială policromă [ Iniţială multicoloră. ] [13.1.1.5.8]
Iniţială policromă ornată [ Iniţială policromă miniată. ] [13.1.1.5.9]
Intercalat text [ Fragmente de text încadrate printre paragrafele unui text preexistent. ] [13.1.1.6]
Letrina [ Iniţială miniată. ] [13.1.1.7]
Literă ornată [ Literă miniată. ] [13.1.1.8]
Majusculă [ Iniţială miniată a unui text manuscris. ] [13.1.1.9]
Minusculă [ Ornament sau literă de mici dimensiuni. ] [13.1.1.10]
Motive heraldice [ Armoarii decorative. ] [13.1.1.11]
Vignetă [ Ornament în ilustraţia de carte, aşezat fie pe paginile de titlu, fie la începutul sau la sfârşitul capitolelor. Originară din decoraţia florală a manuscriselor miniate medievale. A fost lucrată de-a lungul timpului fie în xilogravură, fie în acvaforte sau dăltiţă. ] [13.1.1.12]
Collapse <b>Grafică de concepţie</b> [ Imagine grafică explicativă. ] [13.1.2]Grafică de concepţie [ Imagine grafică explicativă. ] [13.1.2]
Collapse <b>Gravură</b> [ Denumire generică pentru diferitele tehnici ale graficii, al căror specific este faptul că asigură multiplicarea imaginii desenate pe o placă de lemn (xilogravură), de piatră (litografie), de metal, linoleum, material plastic, sticlă, mătase, urmând a fi reprodusă apoi pe hârtie, prin diferite procedee chimice sau mecanice. ] [13.1.2.1]Gravură [ Denumire generică pentru diferitele tehnici ale graficii, al căror specific este faptul că asigură multiplicarea imaginii desenate pe o placă de lemn (xilogravură), de piatră (litografie), de metal, linoleum, material plastic, sticlă, mătase, urmând a fi reprodusă apoi pe hârtie, prin diferite procedee chimice sau mecanice. ] [13.1.2.1]
Gravură de interpretare [ Gravură explicativă. ] [13.1.2.1.1]
Gravură de reproducere [ Gravură ce reproduce o imagine artistică executată prin alt procedeu decât gravarea sau prin acelaşi procedeu, dar necesar a fi multiplicată. ] [13.1.2.1.2]
Collapse <b>Litografie</b> [ Tehnică de gravare pe piatră inventată la finele secolului al XVIII-lea de către germanul Alois Senefelder. Pe o placă de calcar, acoperită cu o peliculă de gren, e desenată imaginea dorit a fo reprodusă cu ajutorul unui creion gras. Se fixează apoi desenul pe placă prin intermediul unui lichid acidulat, apoi placa se umezeşte şi încerneluieşte sau acoperă cu tuş, după care se acoperă cu o foaie de hârtie. Prin efectele sale de materialitate şi expresivitate, litografierea oferă opţiunea creării unor opere apropiate calitativ desenului. ] [13.1.2.2]Litografie [ Tehnică de gravare pe piatră inventată la finele secolului al XVIII-lea de către germanul Alois Senefelder. Pe o placă de calcar, acoperită cu o peliculă de gren, e desenată imaginea dorit a fo reprodusă cu ajutorul unui creion gras. Se fixează apoi desenul pe placă prin intermediul unui lichid acidulat, apoi placa se umezeşte şi încerneluieşte sau acoperă cu tuş, după care se acoperă cu o foaie de hârtie. Prin efectele sale de materialitate şi expresivitate, litografierea oferă opţiunea creării unor opere apropiate calitativ desenului. ] [13.1.2.2]
Litografie de concepţie [ Desen documentar imprimat pentru prima oară. ] [13.1.2.2.1]
Litografie-interpretare [ Desen documentar litografiat. ] [13.1.2.2.2]
Litografie-reproducere [ Desen reprodus prin litografiere. ] [13.1.2.2.3]
Collapse <b>Grafică de interpretare</b> [ Imagine grafică explicativă. ] [13.1.3]Grafică de interpretare [ Imagine grafică explicativă. ] [13.1.3]
Litografie-interpretare [ Desen documentar litografiat. ] [13.1.3.1]
Collapse <b>Grafică de reproducere</b> [ Imagine grafică menită să reproducă o imagine artistică executată prin alt procedeu decât gravarea sau prin acelaşi procedeu, dar necesar a fi multiplicată. ] [13.1.4]Grafică de reproducere [ Imagine grafică menită să reproducă o imagine artistică executată prin alt procedeu decât gravarea sau prin acelaşi procedeu, dar necesar a fi multiplicată. ] [13.1.4]
Litografie-reproducere [ Desen reprodus prin litografiere. ] [13.1.4.1]
Collapse <b>Grafică de şevalet</b> [ ] [13.1.5]Grafică de şevalet [ ] [13.1.5]
Acuarelă [ Gen de pictură executată pe hârtie, carton, pergament, fildeş etc., în culori compuse din pigmenţi fini în amestec cu lianţi ce sunt solubili în apă. Folosirea acestor culori se face prin înmuierea pensulei în apă, fapt ce facilitează producerea unor efecte de transparenţă şi de luminozitate, incluzând în acestea şi calitatea de obicei albă a suportului. ] [13.1.5.1]
Compoziţie decorativă [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, cu scop decorativ. ] [13.1.5.2]
Figură legendară [ Personaj mitic. ] [13.1.5.3]
Figurine [ ] [13.1.5.4]
Pagina de schiţe [ Pagină dintr-un bloc de schiţe. ] [13.1.5.5]
Collapse <b>Schiţă</b> [ Prim proiect al unei opere artistice sau studiu cromatic, în care apar elementele definitorii pentru conceptul general, formele principale, acordurile de bază şi, uneori, sugestii particulare ce vor figura ulterior în opera finală. ] [13.1.5.6]Schiţă [ Prim proiect al unei opere artistice sau studiu cromatic, în care apar elementele definitorii pentru conceptul general, formele principale, acordurile de bază şi, uneori, sugestii particulare ce vor figura ulterior în opera finală. ] [13.1.5.6]
Schiţă de compoziţie [ Desen figurativ în creion, reprezentând prima formă a unei compoziţii picturale. ] [13.1.5.6.1]
Schiţă de culoare [ Verificare prealabilă a nuanţei cromatice anterior aplicării. ] [13.1.5.6.2]
Schiţă de monument [ Proiectul nefinisat al unui monument, realizat sub forma unui desen. ] [13.1.5.6.3]
Schiţă pregătitoare [ Prim proiect al unei opere artistice ] [13.1.5.6.4]
Collapse <b>Grafică documentară</b> [ Imagine grafică menită să conserve un anumit eveniment sau un anumit personaj. ] [13.1.6]Grafică documentară [ Imagine grafică menită să conserve un anumit eveniment sau un anumit personaj. ] [13.1.6]
Collapse <b>Hartă</b> [ Foaie de pânză, hârtie, material plastic sau orice alt produs imprimabil pe care sunt reprezentate înfăţişări geografice printr-un sistem de semne convenţionale. Există hărţi geografice bi- sau tridimensionale, sau hărţi topografice, în care sunt marcate cu fină acurateţe curbele de nivel. ] [13.1.6.1]Hartă [ Foaie de pânză, hârtie, material plastic sau orice alt produs imprimabil pe care sunt reprezentate înfăţişări geografice printr-un sistem de semne convenţionale. Există hărţi geografice bi- sau tridimensionale, sau hărţi topografice, în care sunt marcate cu fină acurateţe curbele de nivel. ] [13.1.6.1]
Hartă de carte [ Atlas ori hartă integrată unui volum în scop explicativ. ] [13.1.6.1.1]
Grafică militantă [ Imagine grafică propagandistică. ] [13.1.7]
Grafică naivă [ Imagine grafică obţinută prin procedee primitive. ] [13.1.8]
Collapse <b>Grafica publicitară</b> [ Reclamă obţinută prin gravare. ] [13.1.9]Grafica publicitară [ Reclamă obţinută prin gravare. ] [13.1.9]
Afiş [ Gen al graficii publicitare imprimate, având caracterul unui mijloc de comunicare vizuală de masă, destinat informării culturale, comerciale, turistice sau propagandei politice sau social-educative. Reprezintă generic o imagine care uneori cuprinde şi un text, alteori numai însemnele unui limbaj convenţional (semnele de circulaţie). ] [13.1.9.1]
Collapse <b>Grafică-periodice</b> [ Imagine gravată integrată unui organ de presă, cu scop ornamental sau explicativ. ] [13.1.10]Grafică-periodice [ Imagine gravată integrată unui organ de presă, cu scop ornamental sau explicativ. ] [13.1.10]
Grafică de revistă [ Imagine grafică integrată unui organ de presă, cu scop ornamental sau explicativ. ] [13.1.10.1]
Grafică de ziar [ Imagine grafică integrată unui organ de presă, cu scop ornamental sau explicativ. ] [13.1.10.2]
Miniatură [ Decoraţie policromă - iniţiale, frontispicii, viniete, ancadramente, compoziţii figurative - specifică volumelor manuscrise vechi, copiate pe hârtie sau pergament. ] [13.1.11]
Collapse <b>Miniatură carte</b> [ Decoraţie policromă a unui manuscris. ] [13.1.12]Miniatură carte [ Decoraţie policromă a unui manuscris. ] [13.1.12]
Miniatură carte-elemente anexe [ Decoraţie pictată policrom a unui manuscris. ] [13.1.12.1]
Collapse <b>Stampă</b> [ Denumire generică pentru operele de artă gravate, indiferent de tehnica lor de execuţie, îndeobşte în tehnicile clasice. ] [13.1.13]Stampă [ Denumire generică pentru operele de artă gravate, indiferent de tehnica lor de execuţie, îndeobşte în tehnicile clasice. ] [13.1.13]
Collapse <b>Grafică de concepţie</b> [ Imagine grafică explicativă. ] [13.1.13.1]Grafică de concepţie [ Imagine grafică explicativă. ] [13.1.13.1]
Collapse <b>Gravură</b> [ Denumire generică pentru diferitele tehnici ale graficii, al căror specific este faptul că asigură multiplicarea imaginii desenate pe o placă de lemn (xilogravură), de piatră (litografie), de metal, linoleum, material plastic, sticlă, mătase, urmând a fi reprodusă apoi pe hârtie, prin diferite procedee chimice sau mecanice. ] [13.1.13.1.1]Gravură [ Denumire generică pentru diferitele tehnici ale graficii, al căror specific este faptul că asigură multiplicarea imaginii desenate pe o placă de lemn (xilogravură), de piatră (litografie), de metal, linoleum, material plastic, sticlă, mătase, urmând a fi reprodusă apoi pe hârtie, prin diferite procedee chimice sau mecanice. ] [13.1.13.1.1]
Gravură de interpretare [ Gravură explicativă. ] [13.1.13.1.1.1]
Gravură de reproducere [ Gravură ce reproduce o imagine artistică executată prin alt procedeu decât gravarea sau prin acelaşi procedeu, dar necesar a fi multiplicată. ] [13.1.13.1.1.2]
Collapse <b>Litografie</b> [ Tehnică de gravare pe piatră inventată la finele secolului al XVIII-lea de către germanul Alois Senefelder. Pe o placă de calcar, acoperită cu o peliculă de gren, e desenată imaginea dorit a fo reprodusă cu ajutorul unui creion gras. Se fixează apoi desenul pe placă prin intermediul unui lichid acidulat, apoi placa se umezeşte şi încerneluieşte sau acoperă cu tuş, după care se acoperă cu o foaie de hârtie. Prin efectele sale de materialitate şi expresivitate, litografierea oferă opţiunea creării unor opere apropiate calitativ desenului. ] [13.1.13.1.2]Litografie [ Tehnică de gravare pe piatră inventată la finele secolului al XVIII-lea de către germanul Alois Senefelder. Pe o placă de calcar, acoperită cu o peliculă de gren, e desenată imaginea dorit a fo reprodusă cu ajutorul unui creion gras. Se fixează apoi desenul pe placă prin intermediul unui lichid acidulat, apoi placa se umezeşte şi încerneluieşte sau acoperă cu tuş, după care se acoperă cu o foaie de hârtie. Prin efectele sale de materialitate şi expresivitate, litografierea oferă opţiunea creării unor opere apropiate calitativ desenului. ] [13.1.13.1.2]
Litografie de concepţie [ Desen documentar imprimat pentru prima oară. ] [13.1.13.1.2.1]
Litografie-interpretare [ Desen documentar litografiat. ] [13.1.13.1.2.2]
Litografie-reproducere [ Desen reprodus prin litografiere. ] [13.1.13.1.2.3]
Collapse <b>Grafică de interpretare</b> [ Imagine grafică explicativă. ] [13.1.13.2]Grafică de interpretare [ Imagine grafică explicativă. ] [13.1.13.2]
Litografie-interpretare [ Desen documentar litografiat. ] [13.1.13.2.1]
Collapse <b>Grafică de reproducere</b> [ Imagine grafică menită să reproducă o imagine artistică executată prin alt procedeu decât gravarea sau prin acelaşi procedeu, dar necesar a fi multiplicată. ] [13.1.13.3]Grafică de reproducere [ Imagine grafică menită să reproducă o imagine artistică executată prin alt procedeu decât gravarea sau prin acelaşi procedeu, dar necesar a fi multiplicată. ] [13.1.13.3]
Litografie-reproducere [ Desen reprodus prin litografiere. ] [13.1.13.3.1]
Collapse <b>Gravură</b> [ Denumire generică pentru diferitele tehnici ale graficii, al căror specific este faptul că asigură multiplicarea imaginii desenate pe o placă de lemn (xilogravură), de piatră (litografie), de metal, linoleum, material plastic, sticlă, mătase, urmând a fi reprodusă apoi pe hârtie, prin diferite procedee chimice sau mecanice. ] [13.1.13.4]Gravură [ Denumire generică pentru diferitele tehnici ale graficii, al căror specific este faptul că asigură multiplicarea imaginii desenate pe o placă de lemn (xilogravură), de piatră (litografie), de metal, linoleum, material plastic, sticlă, mătase, urmând a fi reprodusă apoi pe hârtie, prin diferite procedee chimice sau mecanice. ] [13.1.13.4]
Gravură de interpretare [ Gravură explicativă. ] [13.1.13.4.1]
Gravură de reproducere [ Gravură ce reproduce o imagine artistică executată prin alt procedeu decât gravarea sau prin acelaşi procedeu, dar necesar a fi multiplicată. ] [13.1.13.4.2]
Collapse <b>Litografie</b> [ Tehnică de gravare pe piatră inventată la finele secolului al XVIII-lea de către germanul Alois Senefelder. Pe o placă de calcar, acoperită cu o peliculă de gren, e desenată imaginea dorit a fo reprodusă cu ajutorul unui creion gras. Se fixează apoi desenul pe placă prin intermediul unui lichid acidulat, apoi placa se umezeşte şi încerneluieşte sau acoperă cu tuş, după care se acoperă cu o foaie de hârtie. Prin efectele sale de materialitate şi expresivitate, litografierea oferă opţiunea creării unor opere apropiate calitativ desenului. ] [13.1.13.5]Litografie [ Tehnică de gravare pe piatră inventată la finele secolului al XVIII-lea de către germanul Alois Senefelder. Pe o placă de calcar, acoperită cu o peliculă de gren, e desenată imaginea dorit a fo reprodusă cu ajutorul unui creion gras. Se fixează apoi desenul pe placă prin intermediul unui lichid acidulat, apoi placa se umezeşte şi încerneluieşte sau acoperă cu tuş, după care se acoperă cu o foaie de hârtie. Prin efectele sale de materialitate şi expresivitate, litografierea oferă opţiunea creării unor opere apropiate calitativ desenului. ] [13.1.13.5]
Litografie de concepţie [ Desen documentar imprimat pentru prima oară. ] [13.1.13.5.1]
Litografie-interpretare [ Desen documentar litografiat. ] [13.1.13.5.2]
Litografie-reproducere [ Desen reprodus prin litografiere. ] [13.1.13.5.3]
Stampă carte [ Reproducerea subiectului unei stampe pe o pagină de volum, în scop ilustrativ. ] [13.1.13.6]
Collapse <b>Ferecatură</b> [ Înveliş metalic parţial sau total al unei icoane, realizat din metal ciocănit şi gravat, care acoperă fie anumite părţi ale figurii personajului reprezentat, fie întreaga suprafaţă a acestuia, lăsând liber numai ovalul chipurilor. ] [13.2]Ferecatură [ Înveliş metalic parţial sau total al unei icoane, realizat din metal ciocănit şi gravat, care acoperă fie anumite părţi ale figurii personajului reprezentat, fie întreaga suprafaţă a acestuia, lăsând liber numai ovalul chipurilor. ] [13.2]
Caiet de schiţe [ Blocnotes cu pagini albe, destinat proiectelor artistce. ] [13.2.1]
Mapă [ (În artele plastice) Obiect de marochinărie de forma unei coperte, conceput pentru păstrarea desenelor, schiţelor, gravurilor etc.. ] [13.2.2]
Consolă [ 1. Element arhitectonic de piatră, ieşit de la suprafaţă zidului în care este încadrat din construcţie, cu rol funcţional, servind ca punct interior de sprijin şi descărcare pentru două arce tangente. 2. Soclu. ] [14]
Cuvinte indicator [ Cuvinte tip ce servesc la căutarea unui anumit subiect într-o bază de date. ] [15]
Cuvinte indicator grafică de carte [ Cuvinte-tip pentru diferitele genuri de grafică de carte prezentă într-o bază de date. ] [16]
Dans [ Ansamblu de mişcări ritmice, variate, ale corpului omenesc, executate pe fundal şi ritm sonor, având caracter artistic, de diverstismet sau religios. Subiect pentru opere de artă. ] [17]
Decoraţie de carte contemporană [ Grafică de carte contemporană. ] [18]
Deviză [ Disc ornamental ceramic purtând o deviză. ] [19]
Dublă pagină [ Coală îndoită şi prinsă la mijloc într-un volum, pentru a forma patru pagini. ] [20]
Collapse <b>Elemente constitutive de altar</b> [ Componente funcţionale ale unui altar - iconostas, sfântă masă etc.. ] [21]Elemente constitutive de altar [ Componente funcţionale ale unui altar - iconostas, sfântă masă etc.. ] [21]
Predelă [ Parte componentă a unui altar, fixă, orizontală, îngustă, cu funcţie de postament, care face legătura dintre masa altarului şi panourile sau scrinul decorat. Ornamentată cu picturi sau, mai rar, cu reliefuri sau sculpturi plasate în mici nişe; foarte rar are forma unui altar cu aripi. ] [21.1]
Elemente decorative [ Ornamente. ] [22]
Collapse <b>Emblemă</b> [ 1. Broderie liturgică ortodoxă, dse mari dimensiuni, înrudită din punct de vedere iconografic şi simbolic cu aerul. Subiectul broderiei este scena Plângerii lui Hristos. 2. Tip de tablou votiv în occident, cu rol funerar, individual sau de familie. Formă de panou indeoendent, cu personaj singular - defunctul, ori acesta alături de membrii familiei sale, ori acesta singur într-un cadru natural sau pe un fundal pur decorativ. 
 ] [23]Emblemă [ 1. Broderie liturgică ortodoxă, dse mari dimensiuni, înrudită din punct de vedere iconografic şi simbolic cu aerul. Subiectul broderiei este scena Plângerii lui Hristos. 2. Tip de tablou votiv în occident, cu rol funerar, individual sau de familie. Formă de panou indeoendent, cu personaj singular - defunctul, ori acesta alături de membrii familiei sale, ori acesta singur într-un cadru natural sau pe un fundal pur decorativ. ] [23]
Epitaf [ 1. Broderie liturgică ortodoxă, dse mari dimensiuni, înrudită din punct de vedere iconografic şi simbolic cu aerul. Subiectul broderiei este scena Plângerii lui Hristos. 2. Tip de tablou votiv în occident, cu rol funerar, individual sau de familie. Formă de panou indeoendent, cu personaj singular - defunctul, ori acesta alături de membrii familiei sale, ori acesta singur într-un cadru natural sau pe un fundal pur decorativ. ] [23.1]
Collapse <b>Feronerie altar</b> [ Mobilier de altar. ] [24]Feronerie altar [ Mobilier de altar. ] [24]
Motive decorative [ Ornamente. ] [24.1]
Panou central [ Placa principală a unui altar triptic de tip occidental. ] [24.2]
Panou de altar [ Placă ornamentală din lemn, decorată cu picturi sau cu sculpturi, destănată înnobilării suprafeţei unui altar. ] [24.3]
Policrom [ Multicolor. Atribut ambiental, comun, în artă. Referinţă la cantitatea mare de culori folosite pentru decorarea unei piese; separat faţă de aceasta există "bogăţia cromatică", aceasta din urmă presupunând armonie, raporturi cromatice bine acordate determinate de calitatea culorilor. ] [24.4]
Figură simbolica [ Statuetă cu tematică simbolică. ] [25]
Figuri simbolice [ Statuete cu tematică simbolică. ] [26]
Filă [ Pagină de carte. ] [27]
Gargouille [ Accesoriu de arhitectură plasat la nivelul inferior al pantelor acoperişurilor, care permite deversarea apei de ploaie la oarecare distanţă de zidului edificiului, pentru a împiedica formarea umidităţii din infiltraţie. Are de obicei formă decorativă de animal fantastic, apa ţâşnind prin gura acestuia. ] [28]
Collapse <b>Icoane-elemente anexe</b> [ Elementele anexe specifice unei opere iconografice - ferecătură, poală etc.. ] [29]Icoane-elemente anexe [ Elementele anexe specifice unei opere iconografice - ferecătură, poală etc.. ] [29]
Ancadrament [ Cadru de piatră sau de lemn delimitând golul unei ferestre sau al unei uşi, în care se fixează sistemul de închidere (uneori şi de siguranţă) al acestora. Exterior uneori decorat prin cioplire, putând contribui la definirea stilistică a edificiului. ] [29.1]
Arcade [ Deschidere practicată într-un zid, sub un arc, care ăşi ia numele de la tipul de traseu al acestuia, fiind sprijinită pe montanţi de zidărie sau pe coloane. ] [29.2]
Aureolă [ Nimb. ] [29.3]
Chenar [ Ancadrament simplu sau decorat, funcţional sau pur decorativ. ] [29.4]
Decoraţie de carte medievală [ Ornamente miniate. ] [29.5]
Friză [ 1. Partea mediană a antablamentului plasată între arhitravă şi cornişă, în general îmbogăţită cu reliefuri. 2. Prin extensie, orice compoziţie pictată sau în relief ce se desfăşoară în bandă orizontală continuă pe toată lungimea edificiului. ] [29.6]
Mână aplicată [ Ferecătură în formă de mână, realizată din metale preţioase, a unei icoane. ] [29.7]
Ramă [ Cadru de lemn, metalic sau din materiale combinate care încadrează o imagine artistică, fără a o concura formal sau cromatic, numai "completând-o". ] [29.8]
În afara text [ Notaţii marginale. ] [30]
Incunabul [ Denumire generică a primelor tipărituri executate în Europa conform metodei Gutenberg. Extinsă şi la primele gravuri ale fiecărei tehnici de gravare în parte. ] [31]
Intercalat [ Pus printre altele. ] [32]
Lapidarium [ Colecţie de piese cioplite în piatră, întregi sau fragmentare, independente sau cu funcţie decorativă în ansamblurile arhitectonice, aflate întâmplător sau în cursul unor săpături arheologice sistematice. ] [33]
Manuscris [ Text de mână simplu sau miniat. ] [34]
Marginal [ Periferic. ] [35]
Miscelaneu [ Lucrări manuscrise şi/sau tipărite, care nu au nici un fel de legătură între ele ca subiect, legate între ele. ] [36]
Collapse <b>Mobilier</b> [ Ansamblu de mobile, formând garnituri, menite utilării unui spaţiu interior. ] [37]Mobilier [ Ansamblu de mobile, formând garnituri, menite utilării unui spaţiu interior. ] [37]
Collapse <b>Mobilier pictat</b> [ Garnitură de mobilă ale cărei componente funcţionale sunt ornamentate prin pictură. ] [37.1]Mobilier pictat [ Garnitură de mobilă ale cărei componente funcţionale sunt ornamentate prin pictură. ] [37.1]
Baldachin [ Lucrare de arhitectură dau de tâmplărie fină, bogat decorată, susţinută de colonete libere sau încastrată pe una din laturi în zid, care serveşte drept acoperământ pentru un tron, un altar, un amvon sau o statuie. ] [37.1.1]
Mobilier sculptat [ Garnitură de mobilă ale cărei componente funcţionale sunt ornamentate prin sculptură. ] [37.2]
Natură moartă cu flori [ Imagine artistică reprezentând flori într-un interior oarecare. ] [38]
Nud femeie [ Personaj feminin dezbrăcat. ] [39]
Collapse <b>Ornament</b> [ Motiv decorativ geometric, fitomorf, zoomorf sau antropomorf cu funcţia de ornare, de sporirea a calităţii artistice a unui obiect de artă, a unui monument sau edificiu arhitectonic. ] [40]Ornament [ Motiv decorativ geometric, fitomorf, zoomorf sau antropomorf cu funcţia de ornare, de sporirea a calităţii artistice a unui obiect de artă, a unui monument sau edificiu arhitectonic. ] [40]
Ancadrament arhitectonic [ Cadru arhitectural. ] [40.1]
Ancadrament decorativ [ Cadru ornamental, din diferite materiale. ] [40.2]
Arcade [ Deschidere practicată într-un zid, sub un arc, care ăşi ia numele de la tipul de traseu al acestuia, fiind sprijinită pe montanţi de zidărie sau pe coloane. ] [40.3]
Cartuş [ Ancadrament pictat sau sculptat, de forme diferite, cu margine ondulată, purtând în centru o inscripţie, o emblemă, o dată sau folosit adesea exclusiv ca element decorativ, plasat pe frontispiciul unui edificiu, deasupra unei uşi etc.. ] [40.4]
Chenar [ Ancadrament simplu sau decorat, funcţional sau pur decorativ. ] [40.5]
Flori [ Plastică decorativă florală sau subiect de natură statică. ] [40.6]
Gravură integrată în text [ Gravură intercalată unui text în scop ornamental sau explicativ. ] [40.7]
Groteschi [ Ornament format dintr-o succesiune de mici motive reprezentând personaje şi animale înconjurate de arabescuri şi de frunziş. Denumirea derivă de la cavourile antice decorate cu astfel de motive, descoperite în peninsula italică în secolul al XV-lea. ] [40.8]
Collapse <b>Iniţială</b> [ Litere care marchează într-un text începutul unui paragraf sau capitol. ] [40.9]Iniţială [ Litere care marchează într-un text începutul unui paragraf sau capitol. ] [40.9]
Iniţială de capitol [ Iniţială simplă sau ornamentată plasată la începutul textului unui capitol. ] [40.9.1]
Iniţială de capitol monocromă ornată [ Iniţială de capitol monocoloră miniată. ] [40.9.2]
Iniţială de capitol ornată [ Iniţială de capitol miniată. ] [40.9.3]
Iniţială monocromă [ Iniţială monocoloră. ] [40.9.4]
Iniţială monocromă ornată [ Iniţială monocoloră ornamentată. ] [40.9.5]
Iniţială monocromă simplă [ Iniţiale monocolore neornamentate. ] [40.9.6]
Iniţială ornata [ Iniţială miniată. ] [40.9.7]
Iniţială policromă [ Iniţială multicoloră. ] [40.9.8]
Iniţială policromă ornată [ Iniţială policromă miniată. ] [40.9.9]
Letrina [ Iniţială miniată. ] [40.10]
Literă ornată [ Literă miniată. ] [40.11]
Majusculă [ Iniţială miniată a unui text manuscris. ] [40.12]
Minusculă [ Ornament sau literă de mici dimensiuni. ] [40.13]
Monogramă [ Iniţiale. ] [40.14]
Motive heraldice [ Armoarii decorative. ] [40.15]
Ornament semnatură [ Iniţiale artistice înlănţuite, uneori accesorizate cu frunze de acant sau cu alte motive ornamentale, cu scop de a marca apartenenţa unui edificiu sau a unui obiect, ori de a constitui marca de producător a unui meşter. ] [40.16]
Stemă [ Însemn figurativ de regulă complex, reunind mai multe elemente de tip simbolic, emblematice, care permite recunoaşterea oficială a statutului unei persoane, familii nobiliare ori a unei instituţii de tip statal sau administrativ local - oraş, universitate etc.. ] [40.17]
Stuc [ Material de o plasticitate deosebită, format la origine din marmură albă şi var stins, iar mai târziu din cretă, clei şi o anume cantitate de apă, care poate fi modelat cu uşurinţă când este proaspăt, ori poate fi turnat în matriţe. Bucăţile astfel obţinute sunt destinate formării unor compoziţii decorative complicate, fiind lustruite după aplicare pentru a dobândi un luciu similar marmurei. ] [40.18]
Vignetă [ Ornament în ilustraţia de carte, aşezat fie pe paginile de titlu, fie la începutul sau la sfârşitul capitolelor. Originară din decoraţia florală a manuscriselor miniate medievale. A fost lucrată de-a lungul timpului fie în xilogravură, fie în acvaforte sau dăltiţă. ] [40.19]
Collapse <b>Pagină de carte</b> [ Filă. ] [41]Pagină de carte [ Filă. ] [41]
Dublu chenar [ Prăznicar. ] [41.1]
Frontispicii [ 1. Partea superioară de pe faţada principală a unei clădiri, care oferă, uneori, informaţii despre istoricul acesteia: an de fundaţie, ctitor sau proprietar, renovări etc.. 2. Miniatură, desen, gravură etc. marcând începutul unui capitol. ] [41.2]
Scrin central [ ] [41.3]
Pagină de titlu [ Pagină simplă, cu ancadrament şi/sau vignete, pe care este inscripţionat, la mijloc, titlul unei lucrări. ] [42]
Paragraf [ Fragment dintr-un text, marcat sau nu în scopul evidenţierii acestuia. ] [43]
Collapse <b>Peisaj</b> [ Operă pictată sau desenată care înfăţişează imagini din natură. ] [44]Peisaj [ Operă pictată sau desenată care înfăţişează imagini din natură. ] [44]
Coronament altar [ Element decorativ specific marilor altare poliptice occidentale din perioada gotică, realizat din lemn sculptat şi policromat, format din fiale cu fleuroane, mici edicule susţinute de colonete, în care se adăpostesc statui, jocuri complicate de traforuri şi de benzi curbate. ] [44.1]
Collapse <b>Fronton</b> [ Motih arhitectural sau semicircular încoronând, în general, faţada principală a unui edificiu, simplu sau ornamentat cu o friză. Tipuri: rupt, având cornişele terminate în volute, circular, surmontat de o cornişp semicirculară, dublu, având inserat inserat în timpan un alt fronton, întrerupt, ce lasă loc unei sculpturi sau vas, ascuţit, în trepte etc.. ] [44.2]Fronton [ Motih arhitectural sau semicircular încoronând, în general, faţada principală a unui edificiu, simplu sau ornamentat cu o friză. Tipuri: rupt, având cornişele terminate în volute, circular, surmontat de o cornişp semicirculară, dublu, având inserat inserat în timpan un alt fronton, întrerupt, ce lasă loc unei sculpturi sau vas, ascuţit, în trepte etc.. ] [44.2]
Gisant [ Sculptură funerară ce reprezintă defunctul culcat pe spate peste o lespede, uneori, cu mâinile împreunate în gestul rugăciuni. Gen specific artei funerare occidentale. ] [44.2.1]
Iarnă [ Anotimp hibernal, cadru natural pentru diferite reprezentări artistice. ] [44.3]
Pădure [ Întindere de pământ acoperită cu arbori. ] [44.4]
Peisaj acvatic [ Marină. ] [44.5]
Peisaj alpin [ Reprezentare artistică a unei zone montane. ] [44.6]
Peisaj arhitectonic [ Peisaj urban. ] [44.7]
Collapse <b>Peisaj câmpenesc</b> [ Campestră. ] [44.8]Peisaj câmpenesc [ Campestră. ] [44.8]
Peisaj câmpenesc cu figuri [ Scenă de gen campestră. ] [44.8.1]
Peisaj de câmpie cu figuri [ Campestră. ] [44.8.2]
Collapse <b>Peisaj citadin</b> [ Reprezentare artistică a unei secvenţe urbane. ] [44.9]Peisaj citadin [ Reprezentare artistică a unei secvenţe urbane. ] [44.9]
Margine de oraş [ Zonă suburbană. ] [44.9.1]
Peisaj citadin cu figuri [ Scenă de gen urbană. ] [44.9.2]
Peisaj citadin oriental [ Reprezentare artistică a unei secvenţe urbane orientare. ] [44.9.3]
Peisaj compoziţional [ Cadru natural cu personaje reunite printr-o "acţiune" comună. ] [44.10]
Peisaj cu animale [ Cadru natural cu animale. ] [44.11]
Peisaj cu nave [ Marină. ] [44.12]
Peisaj cu păsări [ Cadru natural cu păsări. ] [44.13]
Peisaj cu personaje [ Peisaj ce serveşte drept cadru natural pentru o activitate umană. ] [44.14]
Peisaj cu râu [ Peisaj cu apă curgătoare. ] [44.15]
Collapse <b>Peisaj cu scenă de gen</b> [ Peisaj ce serveşte drept fundal pentru o scenă de gen. ] [44.16]Peisaj cu scenă de gen [ Peisaj ce serveşte drept fundal pentru o scenă de gen. ] [44.16]
Peisaj urban cu figuri [ Scenă urbană de gen. ] [44.16.1]
Scenă de vânătoare [ Episod cinegetic. ] [44.16.2]
Peisaj cu scenă de muncă [ Peisaj ce serveşte drept fundal pentru o scenă de muncă. ] [44.17]
Collapse <b>Peisaj cu scenă religioasă</b> [ Peisaj ce serveşte drept fundal pentru o reprezentzare artistică religioasă.   ] [44.18]Peisaj cu scenă religioasă [ Peisaj ce serveşte drept fundal pentru o reprezentzare artistică religioasă. ] [44.18]
Peisaj cu temă biblică [ Peisaj ale cărui elemente funcţionale îşi au sorgintea în relatările biblice. ] [44.18.1]
Peisaj cu temă mitologică [ Peisaj ale cărui elemente funcţionale îşi au sorgintea în mitologie. ] [44.18.2]
Collapse <b>Peisaj de deal</b> [ Reprezentare artistică a unei regiuni colinare. ] [44.19]Peisaj de deal [ Reprezentare artistică a unei regiuni colinare. ] [44.19]
Peisaj de deal cu figuri [ Activitate umană pe fundal colinar. ] [44.19.1]
Peisaj de primăvară [ Reprezentare artistică a naturii primăvara. ] [44.20]
Peisaj de toamnă [ Reprezentare artistică a naturii toamna. ] [44.21]
Peisaj de vară [ Reprezentare artistică a naturii vara. ] [44.22]
Collapse <b>Peisaj imaginar</b> [ Peisaj ale cărui elemente funcţionale sunt expresia unei realităţi naturale pur imaginare. ] [44.23]Peisaj imaginar [ Peisaj ale cărui elemente funcţionale sunt expresia unei realităţi naturale pur imaginare. ] [44.23]
Peisaj clasicizant [ Peisaj ale cărui elemente funcţionale sunt idealizate imaginativ. ] [44.23.1]
Peisaj enciclopedic [ Peisaj ale cărui elemente funcţionale sunt expresia unei realităţi naturale pur imaginare. ] [44.23.2]
Peisaj fantastic [ Peisaj ale cărui elemente funcţionale sunt expresia unei realităţi naturale pur imaginare. ] [44.23.3]
Peisaj simbolic [ Peisaj ale cărui componente funcţionale au ca sursă imaginaţia. ] [44.23.4]
Peisaj industrial [ Reprezentare artistică a unir instalaţii industriale. ] [44.24]
Collapse <b>Peisaj marin</b> [ Pictură sau desen ce reprezintă imagini dominate de largile deschideri ale mării, de lumea acvatică. Format specific al şasiurilor: alungit, dispus pe orizontală, pentru a crea imaginea finală de spaţialitate tridimensională a lucrării. ] [44.25]Peisaj marin [ Pictură sau desen ce reprezintă imagini dominate de largile deschideri ale mării, de lumea acvatică. Format specific al şasiurilor: alungit, dispus pe orizontală, pentru a crea imaginea finală de spaţialitate tridimensională a lucrării. ] [44.25]
Coastă [ Ţărm. ] [44.25.1]
Peisaj oriental [ Reprezentare artistică a unei secvenţe naturale orientale. ] [44.26]
Peisaj panoramic [ Peisaj "tridimensional". ] [44.27]
Peisaj realist [ Reflectare artistică, fără filtru imaginativ, a unui peisaj. ] [44.28]
Collapse <b>Peisaj romantic</b> [ Peisaj cu ruine. ] [44.29]Peisaj romantic [ Peisaj cu ruine. ] [44.29]
Peisaj romantic cu figuri [ Scenă de gen romantică. ] [44.29.1]
Portret în peisaj romantic [ Reprezentare plastică a unui personaj pe fundal cu ruine, specific romantismului. ] [44.29.2]
Collapse <b>Peisaj rural</b> [ Zonă de ţară. ] [44.30]Peisaj rural [ Zonă de ţară. ] [44.30]
Peisaj de câmp [ Imagine campestră. ] [44.30.1]
Peisaj rural cu figuri [ Scenă de gen rurală. ] [44.30.2]
Peisaj tematic [ Peisaj cu subiect prestabilit. ] [44.31]
Portret în peisaj [ Portret în cadru natural. ] [44.32]
Collapse <b>Pictură</b> [ Arta de a concepe şi reprezenta pe o suprafaţă plană, cu ajutorul liniilor, formelor, valorilor, culorilor, fie elemente care aparţin realităţii înconjurătoare, fie elemente imaginate de pictor. ] [45]Pictură [ Arta de a concepe şi reprezenta pe o suprafaţă plană, cu ajutorul liniilor, formelor, valorilor, culorilor, fie elemente care aparţin realităţii înconjurătoare, fie elemente imaginate de pictor. ] [45]
Collapse <b>Categorii pictură</b> [ Tipuri picturale. ] [45.1]Categorii pictură [ Tipuri picturale. ] [45.1]
Miniatură [ Decoraţie policromă - iniţiale, frontispicii, viniete, ancadramente, compoziţii figurative - specifică volumelor manuscrise vechi, copiate pe hârtie sau pergament. ] [45.1.1]
Miniatură (obiect) [ Obiect de artă executat cu mare fineţe. ] [45.1.2]
Pictură altar [ Pictură cu subiect religios, care decorează panourile sau iconostasul unui altar. ] [45.1.3]
Pictură de şevalet [ Pictură portabilă. ] [45.1.4]
Collapse <b>Pictură monumentală</b> [ Pictură pe zid. ] [45.1.5]Pictură monumentală [ Pictură pe zid. ] [45.1.5]
Panou decorativ [ Placaj realizat din diferite materiale, destinat înnobilării suprafeţei unui edificiu arhitectonic, al unui altar etc.. ] [45.1.5.1]
Pictură monumentală contemporană [ Pictură executată pe pereţi de piatră, beton sau cărămidă, unii acoperiţi cu preparaţii speciale, alţii cu cu pânză maruflată şi grunduită, conform unor principii plastice moderne. ] [45.1.5.2]
Collapse <b>Pictură monumentală medievală</b> [ Pictură murală de mari dimensiuni executată în epoca medievală. ] [45.1.5.3]Pictură monumentală medievală [ Pictură murală de mari dimensiuni executată în epoca medievală. ] [45.1.5.3]
Collapse <b>Compoziţie cu figură şi animale</b> [ Compoziţie mixtă. ] [45.1.5.3.1]Compoziţie cu figură şi animale [ Compoziţie mixtă. ] [45.1.5.3.1]
Femeie nudă [ Personaj feminin dezbrăcat. ] [45.1.5.3.1.1]
Pictură murală modernă [ Pictură pe zid realizată conform unor principii plastice moderne. ] [45.1.5.4]
Pictură naivă [ Pictură având un caracter puternic realist, executată cu mijloacele dar fără metodele picturii clasice. ] [45.1.6]
Pictură pe sticlă [ Pictură pe suport de sticlă, executată în tuşe groase, cu o cromatică fără treceri tonale şi cu fundal schiţat. Categorie a plasticii de tip iconografic. ] [45.1.7]
Pictură pe sul [ Pictură executată pe suport de hârtie de orez, pânză sau fâşii de bambus alăturate, având la capete fixate două stinghii circulare, pentru a putea rulată. ] [45.1.8]
Femeie nudă [ Personaj feminin dezbrăcat. ] [45.2]
Placă pentru gravură [ Suportul pentru executarea unei gravuri, metalic (fier, zinc sau cupru) pentru tehnicile acvaforte, acvatinta, pointe seche, verni moale etc., de lemn din esenţe de păr sau tei, pentru xilogravură, din piatră de calcar sau de linoleum, pentru linogravură. ] [46]
Plină pagină [ Plasat la centru paginii. ] [47]
Pluri scenă [48]
Collapse <b>Portret</b> [ Reprezentare plastică a fiinţei umane. ] [49]Portret [ Reprezentare plastică a fiinţei umane. ] [49]
Autoportret [ Autoreprezentare. ] [49.1]
Autoportret bust [ Autoreprezentare de tip bust. ] [49.2]
Autoportret cap [ Autoreprezentare figurativă. ] [49.3]
Bust [ Specie a portretului în pictură şi în sculptură, prezentând partea superioară a corpului şi eventual braţele. ] [49.4]
Cap [ Ţeastă. Partea superioară a corpului uman. ] [49.5]
Cap de expresie [ Denumire generică a unei figuri pictate, sculptate, desenate, caracterizată printr-o expresie acuzată, prin trăsături accentuate, care sugerează adesea pasiuni violente. ] [49.6]
Figurină [ Sculptură de mici dimensiuni realizată din diferite materiale, cum ar fi: teracotă, faianţă, porţelan, fildeş, bronz, pietre dure. ] [49.7]
Mască mortuară [ Mulaj în ipsos după chipul unui defunct. ] [49.8]
Portret colectiv [ Reprezentare plastică a unui grup de personaje. ] [49.9]
Portret compozitional [ Reprezentare cu subiect prestabilit din punct de vedere tematic. ] [49.10]
Portret de actor [ Reprezentarea plastică unui actor în costum de scenă. ] [49.11]
Portret de aparat [ Reprezentare plastică statică a unui personaj, realizată cu mijloace mecanice. ] [49.12]
Portret de băiat [ Reprezentarea plastică a unei figuri de tânăr. ] [49.13]
Portret de bărbat [ Reprezentarea plastică a unei figuri masculine. ] [49.14]
Portret de donator [ Reprezentarea plastică a figurii autorului uneia sau mai multor donaţii. ] [49.15]
Portret de familie [ Imagine de grup reprezentând o familie. ] [49.16]
Portret de fată [ Reprezentarea plastică a unei figuri feminine juvenile. ] [49.17]
Portret de femeie [ Reprezentarea plastică a unei figuri feminine. ] [49.18]
Portret de personalitate [ Reprezentarea plastică a unui personaj important. ] [49.19]
Portret ecvestru [ Imaginea unui personaj călare. ] [49.20]
Portret efigie [ Reprezentare plastică în relief, din faţă sau din profil, a unei figuri umane. ] [49.21]
Portret idealizat [ Reprezentare plastică a unui personaj cu figura şi ţinuta înfrumuseţate faţă de original. ] [49.22]
Collapse <b>Portret în deghizament</b> [ Reprezentare plastică a unui personaj în costum de carnaval sau de teatru. ] [49.23]Portret în deghizament [ Reprezentare plastică a unui personaj în costum de carnaval sau de teatru. ] [49.23]
Arlechin [ 1. Personaj al commediei dell' arte italiana. 2. Culisă aşezată în spatele fiecăruia dintre pereţii laterali ai unei scene, pentru a permite micşorarea lăţimii acesteia. 3. Fiecare din reflectoarele din faţa scenei. ] [49.23.1]
Portret în interior [ Reprezentare plastică a unui personaj într-o cameră. ] [49.24]
Portret în peisaj [ Portret în cadru natural. ] [49.25]
Portret mască [ Supradecorare a figurii unui personaj, cu scop ritualic sau ornamental. ] [49.26]
Collapse <b>Portret psihologic</b> [ Reproducere artistică a unui personaj uman, a cărei caracteristică e reprezentată de accentuarea caricaturală a trăsăturilor faciale în scopul surprinderii anumitor nuanţe caracterologice. ] [49.27]Portret psihologic [ Reproducere artistică a unui personaj uman, a cărei caracteristică e reprezentată de accentuarea caricaturală a trăsăturilor faciale în scopul surprinderii anumitor nuanţe caracterologice. ] [49.27]
Portret caricatură [ Reprezentare plastică a unui personaj ale cărui trăsături faciale au fost voit îngroşate, pentru a sublinia anumite trăsăsturi de caracter ale acestuia. ] [49.27.1]
Portret şarjă [ Portret cu anumite trăsături ale feţei personajului redate accentuat, pentru a-l defini din punct de vedere caracterologic. ] [49.27.2]
Portret realist [ Reproducere precisă a modelului, fără filtre imaginative. ] [49.28]
Collapse <b>Portret reprezentativ</b> [ Imagine reprezentativă prin componentele sale funcţionale pentru o anumită epocă istorică sau pentru un anumit fapt. ] [49.29]Portret reprezentativ [ Imagine reprezentativă prin componentele sale funcţionale pentru o anumită epocă istorică sau pentru un anumit fapt. ] [49.29]
Portret de demnitar [ Reprezentarea plastică a figurii unui înalt funcţionar de stat. ] [49.29.1]
Portret în costum de epocă [ Reprezentare plastică a unui personaj în ţinuta vestimentară specifică unei anumite perioade istorice. ] [49.29.2]
Portret în costum militar [ Reprezentare plastică a unui personaj în ţinută militară. ] [49.29.3]
Collapse <b>Portret romantic</b> [ Portret idealizat. ] [49.30]Portret romantic [ Portret idealizat. ] [49.30]
Portret în peisaj romantic [ Reprezentare plastică a unui personaj pe fundal cu ruine, specific romantismului. ] [49.30.1]
Collapse <b>Portret votiv</b> [ Imaginea plastică a ctitorului, redată pe peretele din dreapta intrării în naos al unei biserici. Este reprezentat singular sau alături de familia sa. ] [49.31]Portret votiv [ Imaginea plastică a ctitorului, redată pe peretele din dreapta intrării în naos al unei biserici. Este reprezentat singular sau alături de familia sa. ] [49.31]
Femeie nudă [ Personaj feminin dezbrăcat. ] [49.31.1]
Putti [ Imagine convenţională a unui copilaş grăsuţ, drăgălaş, nud, care apare în Renaştere fie pentru a întruchipa un îngeraş (caz în care imaginea e accesorizată cu aripioare), fie cu rol neutru, în compoziţii decorative sculptate ori pictate. ] [50]
Reprezentare identică [ Reproducere de mare fineţe a detaliului a unei imagini. ] [51]
Collapse <b>Rizza</b> [ Înveliş metalic parţial sau total al unei icoane, realizat din metal ciocănit şi gravat, care acoperă fie anumite părţi ale figurii personajului reprezentat, fie întreaga suprafaţă a acestuia, lăsând liber numai ovalul chipurilor. ] [52]Rizza [ Înveliş metalic parţial sau total al unei icoane, realizat din metal ciocănit şi gravat, care acoperă fie anumite părţi ale figurii personajului reprezentat, fie întreaga suprafaţă a acestuia, lăsând liber numai ovalul chipurilor. ] [52]
Proiect [ Studiu preliminar în realizarea anumitor opere de artă, care indică modul în care aceastea vor răspunde programului indicat de comanditar. ] [52.1]
Recto fila [ Pagina de gardă. ] [52.2]
Reproducere identică [ Reprezentare de mare fineţe a detaliului a unei imagini. ] [52.3]
Riza [ Înveliş metalic parţial sau total al unei icoane, realizat din metal ciocănit şi gravat, care acoperă fie anumite părţi ale figurii personajului reprezentat, fie întreaga suprafaţă a acestuia, lăsând liber numai ovalul chipurilor. ] [52.4]
Scenă de bătălie [ Secvenţă a unei bătălii, surprinsă cu mijloace artistice. ] [53]
Collapse <b>Scenă de gen</b> [54]Scenă de gen [54]
Cârciumă [ Bodegă. ] [54.1]
Caricatură [ Gen al graficii, mai rar întâlnit în pictură sau în sculptură, în care artistul imprimă realităţii evocate o notă critico-satirică sau umoristică. ] [54.2]
Interior oriental [ Decor oriental. ] [54.3]
Maternitate [ Imagine alegorică prin care se defineşte plastic sentimentul matern sau Mama ca ideal. ] [54.4]
Scenă de gen în peisaj [ Secvenţă de viaţă cotidiană surprinsă într-un cadru natural. ] [54.5]
Scenă de interior [ Reproducerea cu mijloace artistice a unei secvenţe de viaţă cotidiană petrecută într-o încăpere. ] [54.6]
Scenă de luptă [ Episod al unei bătălii redat artistic. ] [54.7]
Collapse <b>Scenă de teatru</b> [ Episod teatral redat artistic. ] [54.8]Scenă de teatru [ Episod teatral redat artistic. ] [54.8]
Arlechin [ 1. Personaj al commediei dell' arte italiana. 2. Culisă aşezată în spatele fiecăruia dintre pereţii laterali ai unei scene, pentru a permite micşorarea lăţimii acesteia. 3. Fiecare din reflectoarele din faţa scenei. ] [54.8.1]
Scenă inspirată din literatură [ Secvenţă artistică inspirată dintr-un episod literar. ] [54.9]
Collapse <b>Scenă mitologică</b> [ Secveţă artistică de inspiraţie mitologică. ] [54.10]Scenă mitologică [ Secveţă artistică de inspiraţie mitologică. ] [54.10]
Peisaj cu temă mitologică [ Peisaj ale cărui elemente funcţionale îşi au sorgintea în mitologie. ] [54.10.1]
Collapse <b>Scenă religioasă</b> [ Secvenţă artistică de inspiraţie sacră. ] [54.11]Scenă religioasă [ Secvenţă artistică de inspiraţie sacră. ] [54.11]
Scenă biblică [ Secvenţă biblică redată vizual cu mijloace artistice. ] [54.11.1]
Scenă simbolică [ Secvenţă artistică ale cărei elemente funcţionale joacă rol de simbol în compoziţie. ] [54.12]
Collapse <b>Spectacol</b> [ Reprezentaţie scenică sau în "plein-air". ] [54.13]Spectacol [ Reprezentaţie scenică sau în "plein-air". ] [54.13]
Circ [ Edificiu destinat în antichitate găzduirii unor întreceri de care sau diferitelor tipuri de lupte de gladiatori, iar în prezent unor spectacole de divertisment. ] [54.13.1]
Collapse <b>Sculptură</b> [ Arta de făurirea imaginilor tri- sau bidimensionale, folosind diferite materiale şi tehnici. ] [55]Sculptură [ Arta de făurirea imaginilor tri- sau bidimensionale, folosind diferite materiale şi tehnici. ] [55]
Basorelief [ Tip de relief puţin profilat faţă de suprafaţa de fundal. ] [55.1]
Bust funerar [ Imagine-bust ba defunctului. ] [55.2]
Cap [ Ţeastă. Partea superioară a corpului uman. ] [55.3]
Cap de expresie [ Denumire generică a unei figuri pictate, sculptate, desenate, caracterizată printr-o expresie acuzată, prin trăsături accentuate, care sugerează adesea pasiuni violente. ] [55.4]
Collapse <b>Categorii sculptură</b> [ Tipuri sculpturale. ] [55.5]Categorii sculptură [ Tipuri sculpturale. ] [55.5]
Plastică animalieră [ Imagine plastică zoomorfă. ] [55.5.1]
Collapse <b>Plastică arhitectonică</b> [ Imagine plastică încadrată unui ansamblu arhitectonic, având rol simbolic sau decorativ. ] [55.5.2]Plastică arhitectonică [ Imagine plastică încadrată unui ansamblu arhitectonic, având rol simbolic sau decorativ. ] [55.5.2]
Ancadrament [ Cadru de piatră sau de lemn delimitând golul unei ferestre sau al unei uşi, în care se fixează sistemul de închidere (uneori şi de siguranţă) al acestora. Exterior uneori decorat prin cioplire, putând contribui la definirea stilistică a edificiului. ] [55.5.2.1]
Ancadrament arhitectonic [ Cadru arhitectural. ] [55.5.2.2]
Ancadrament decorativ [ Cadru ornamental, din diferite materiale. ] [55.5.2.3]
Ancadrament fereastră [ Cadru delimitativ pentru golul unei ferestre, ornamentat sau simplu, din diferite materiale. ] [55.5.2.4]
Ancadrament uşă [ Cadru delimitativ pentru golul unei uşi, ornamentat sau simplu, din diferite materiale. ] [55.5.2.5]
Arc [ Element constructiv de traseu curb, definit formal după forma traseului ce rezultă din multitudinea de posibilităţi oferite de combinarea curbelor între ele sau cu segmente de dreaptă. ] [55.5.2.6]
Arhitravă [ Element arhitectonic, la origine din lemn, apoi piatră iar ulterior din zidărie, care uneşte partea superioară a doi sau mai mulţi montanţi. ] [55.5.2.7]
Arhivoltă [ Partea frontală a unei arcade, formată dintr-o suită de unităţi aranjate în bandă continuă, des ornamentată cu sculpturi sau cu o alternanţă de cărămizi puse pe cant cu mortar de aceeaşi grosime. ] [55.5.2.8]
Balustradă [ Parapet format diontr-o succesiune de baluştri, o reţea decorativă (sau chiar dntr-un zid plin), uniţi inferior de un soclu, iar superior de o bandă de sprijin, care delimitează, spre exterior, traseul unei scări, perimetrul unui balcon, spaţiul unei terase. ] [55.5.2.9]
Balustru [ 1. Colonetă din piatră, lemn, stuc, având fusul mult bombat inferior, folosit în suite de elemente identice în arhitectură şi decoraţie. 2. Element constructiv şi decorativ folosit în mobilier. ] [55.5.2.10]
Bază de coloană [ Element constitutiv al unei coloane, cu forme, profile, dimensiuni, proporţii şi decor raportate la întregul din care face parte, contribuind la definirea stilistică inferioară a acestuia. şi care face legătura cu elementul de arhitectură pe care acesta se sprijină: pardoseală, stilobat etc.. ] [55.5.2.11]
Baza de pilastru [ Element constitutiv al unui pilastru, cu forme, profile, dimensiuni, proporţii şi decor raportate la întregul din care face parte, contribuind la definirea stilistică inferioară a acestuia. şi care face legătura cu elementul de arhitectură pe care acesta se sprijină: pardoseală, stilobat etc.. ] [55.5.2.12]
Brâu [ Element al plasticii arhitectonice, delimitant al registrelor de pe faţadele construcţiilor. ] [55.5.2.13]
Cămin [ Şemineu. ] [55.5.2.14]
Capitel [ Piesă componentă a unei coloane, reprezentând partea sa superioară, care transmite sarcinile arcadei, bolţii sau arhitravei de sprijinit, celorlalte elemente constitutive. ] [55.5.2.15]
Cariatidă [ Statuie feminiă, drapată în stil antic, nudă sau seminudă, care îndeplineşte într-un edificiu rolul unei coloane. Variantă feminiă a Atlantului. ] [55.5.2.16]
Cartuş [ Ancadrament pictat sau sculptat, de forme diferite, cu margine ondulată, purtând în centru o inscripţie, o emblemă, o dată sau folosit adesea exclusiv ca element decorativ, plasat pe frontispiciul unui edificiu, deasupra unei uşi etc.. ] [55.5.2.17]
Cheie de boltă [ Punctul cel mai înalt al unui sistem de boltire, care asigură stabilitatea sistemului constructiv. Simplă sau marcată ornamental printr-o piesă sculptată. ] [55.5.2.18]
Chenar [ Ancadrament simplu sau decorat, funcţional sau pur decorativ. ] [55.5.2.19]
Ciubuc [ Mulură convexă, cu profil semicircular, uneori şi în arc uşor frânt, caracteristică decoraţiei arhitectonice vechi. ] [55.5.2.20]
Coloana [ Element constructiv vertical, menit să contribuie la descărcarea forţelor de împingere provenite din sistemul de acoperire al unui spaţiu. Fomată în general din bază, fus, capitel. ] [55.5.2.21]
Colonetă [ Coloană de mici dimensiuni, cu funcţie decorativă, realizată din piatră, lemn, stuc sau turnată în metal, ciment sau beton. Replică la scară mică a unei coloane. ] [55.5.2.22]
Compoziţie cu figuri [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, ale cărei personaje sunt figuri umane şi/sau animale. ] [55.5.2.23]
Compoziţie cu temă de gen [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, cu temă standard. ] [55.5.2.24]
Compoziţie cu temă simbolică [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, cu substrat simbolic. ] [55.5.2.25]
Compoziţie religioasă [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, cu substrat religios. ] [55.5.2.26]
Decoratie sculptată [ Ornamente sculptate. ] [55.5.2.27]
Figură în peisaj [ Personaj în cadru natural. ] [55.5.2.28]
Imposta [ Element structiv, de forma unui trunchi de piramidă răsturnat, plasat între naşterea unei arcade şi capitelul pe care aceasta se descarcă, pentru a prelua o parte din împingerile laterale care acţionează asupra arcului. Ornamentică mai simplă decât cea a unui capitel. ] [55.5.2.29]
Collapse <b>Lintou</b> [ Piesă orizontală, din lemn sau piatră, depăşind lateral golul unei uşi sau unui portal, pe care îl închide la partea superioară, destinată să redistribuie greutatea zidăriei de deasupra acestuia. ] [55.5.2.30]Lintou [ Piesă orizontală, din lemn sau piatră, depăşind lateral golul unei uşi sau unui portal, pe care îl închide la partea superioară, destinată să redistribuie greutatea zidăriei de deasupra acestuia. ] [55.5.2.30]
Lintou de portal [ Piesă orizontală, din lemn sau piatră, depăşind lateral golul unei uşi sau unui portal, pe care îl închide la partea superioară, destinată să redistribuie greutatea zidăriei de deasupra acestuia. ] [55.5.2.30.1]
Mascheron [ Ornament pictat sau sculptat în relief, format dintr-un cap de om sau de animal, uneori reprezentat fantezist, adesea înconjurat de frunziş. Aplicat în arhitectură pe cheile de boltă, console, capiteluri, în centrul unui cartuş, pe uşi ori panouri. ] [55.5.2.31]
Nervură [ 1. Arhitectură gotică. Element profilat cioplit diun piatră, alcătuit din bolţari, făcând parte integrantă din sculptura bolţilor. 2. Element structural sau decorativ, formând o creastă similară celei a nercurii din arhitectura gotică, folosit în arhitectura şi arta decorativă modernă, cu scopul sporirii rezistenţei şi eficienţei unor materiale. ] [55.5.2.32]
Panou [ Suport de lemn pentru pictura de şevalet sau pentru ornamente sculptate ori pictate, cu rol decorativ. ] [55.5.2.33]
Piatră cu inscriptie [ Pisanie. ] [55.5.2.34]
Pilastru [ Element al sistemului portant al unei construcţii, formt dintr-un stâlp de piatră sau de zidărie încastrat într-un zid, pe care îl întăreşte în zona în care se află punctele de descărcare ale bolţii, plafonului, cornişei etc. în funcţie de epocă şi de stil. Poate dispune de bază şi de capitel. ] [55.5.2.35]
Pisanie [ Inscripţie săpată în piatră, în lemn sau pictată, montată sau realizată direct pe pereţii unei biserici, în care sunt consemnate informaţii esenţiale privitoare la condiţiile ridicării, decorării, restaurării sau reconstrucţiei (eventual) monumentului: hram, ctitor sau donator, datare, meşteri zugravi şi/sau constructori (eventual). Comună majorităţii bisericilor ortodoxe româneşti. bisericilor ] [55.5.2.36]
Placă ceramică [ Placă de paviment sau murală, din ceramică, având scop decorativ. ] [55.5.2.37]
Placă heraldică [ Placă-suport pentru armoarii. ] [55.5.2.38]
Portal [ Uşă de mari dimensiuni care conferă o notă solemnă intrării într-o clădire. Simplu sau având un ancadrament bogat, cunoaşte variaţiuni formale şi compoziţionale în funcţie de stilul arhitectonic general al construcţiei. ] [55.5.2.39]
Collapse <b>Profil</b> [ Generic, aspectul conturul unui obiect sau personaj privit dintr-o parte, lateral; folosit uneori cu referire exclusivă la capul unui personaj. ] [55.5.2.40]Profil [ Generic, aspectul conturul unui obiect sau personaj privit dintr-o parte, lateral; folosit uneori cu referire exclusivă la capul unui personaj. ] [55.5.2.40]
Scotie [ Mulură concavă reprezentând un segment de cerc, plasată, de obicei, vertical, singură sau în combinaţie cu muluri convexe. ] [55.5.2.40.1]
Tor [ Mulură convexă având în secţiune forma unei jumătăţi de cerc. Poate fi realizat din piatră sau dintr-o succesiune de cărămizi identice, având acelaşi profil. ] [55.5.2.40.2]
Rozasa [ Gol de mari dimensiuni în peretele aflat deasupra portalului principal sau în extremităţile transeptului unei mari biserici de tip gotic, de formă circulară, a cărui suprafaţă interioară este divizată prin muluri în raze sau diferite figuri geometrice, rezultând "grosso modo" forma caliciului unui trandafir deschis, stilizat, ochiurile dintre mulurile de piatră fiind închise cu vitralii. ] [55.5.2.41]
Rozetă [ Motiv decorativ derivat dintr-o formă de floare de măceş puternic stilizată. Prin extensie reprezintă un motiv decorativ circular cu margini festonate, şi câmp care sugerează un caliciu floral sau o împletitură. ] [55.5.2.42]
Serafim [ Înger al focului (ebraică). Reprezentant al unui dintre cele 9 coruri îngereşti, figurat sub forma unui cap înconjurat de 6 aripi. Fogurează în plastica murală sau de şevalet în grup, cu minim o pereche de aripi. ] [55.5.2.43]
Stâlp [ Element constructiv de secţiune rectanculară, poligonală, cruciformă, fasciculată etc. masiv şi puternic, încadrat sistemului portant al unui edificiu cu rol de coloană. În funcţie de stil are sau nu capitel. ] [55.5.2.44]
Tor [ Mulură convexă având în secţiune forma unei jumătăţi de cerc. Poate fi realizat din piatră sau dintr-o succesiune de cărămizi identice, având acelaşi profil. ] [55.5.2.45]
Collapse <b>Plastică funerară</b> [ Imagine plastică simbolică sau reprezentându-l pe defunct. ] [55.5.3]Plastică funerară [ Imagine plastică simbolică sau reprezentându-l pe defunct. ] [55.5.3]
Ansamblu funerar [ Monument funerar. ] [55.5.3.1]
Bust funerar [ Imagine-bust ba defunctului. ] [55.5.3.2]
Complex funerar [ Cavou şi sculptură monumentală funerară. ] [55.5.3.3]
Compoziţie simbolică [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, cu substrat simbolic. ] [55.5.3.4]
Lespede de mormânt [ Placă foarte grea din piatră, simplă sau sculptată, de obicei dreptunghiulară, având gravat la centru numele, anul naşterii şi cel al decesului defunctului, la care se adaugă eventual o inscripţie comemorativă. În epoca medievală placa de mormânt putea fi accesorizată cu un gisant. ] [55.5.3.5]
Piatră cu inscriptie [ Pisanie. ] [55.5.3.6]
Collapse <b>Sarcofag</b> [ Piesă din recuzita funerară, de forma unei cuve dreptughiulare, închisă cu o dală, realizată din lemn, piatră sau teracotă, simplă sau decorată cu basoreliefuri şi, în evul mediu, având aplicat pe capac un gisant. ] [55.5.3.7]Sarcofag [ Piesă din recuzita funerară, de forma unei cuve dreptughiulare, închisă cu o dală, realizată din lemn, piatră sau teracotă, simplă sau decorată cu basoreliefuri şi, în evul mediu, având aplicat pe capac un gisant. ] [55.5.3.7]
Sarcofag cu gisant [ Sarcofag pe al cărui capa se află reprodusă în mărime naturală şi poziţie orizontală imagine defunctului. ] [55.5.3.7.1]
Sarcofag cu gisant [ Sarcofag pe al cărui capa se află reprodusă în mărime naturală şi poziţie orizontală imagine defunctului. ] [55.5.3.8]
Sculptură de cavou [ Sculptură care poate avea sau nu caracter simbolic, menită să conserve memoria unui defunct. ] [55.5.3.9]
Stelă funerară [ Lespede de piatră plasată vertical, de obicei decorată în relief cu imaginea defunctului - singur, sau alături de ai săi. ] [55.5.3.10]
Urnă funerară [ Recipient pentru depozitarea osemintelor şi a cenuşii defunctului în cadrul riturilor funerare, simplu sau decorat, cu sau fără capa, realizat din diferite materiale - piatră, ceramică etc. ] [55.5.3.11]
Collapse <b>Plastică mică</b> [ Statuetă. ] [55.5.4]Plastică mică [ Statuetă. ] [55.5.4]
Collapse <b>Grafică carte</b> [ Grafică ilustrativă. ] [55.5.4.1]Grafică carte [ Grafică ilustrativă. ] [55.5.4.1]
Compoziţie abstracta [ Compoziţie nonfigurativă. ] [55.5.4.1.1]
Decoratie de carte modernă [ Grafică de carte modernă. ] [55.5.4.1.2]
Netsuke [ Sculptură japoneză de foarte mici dimensiuni, adesea în formă de nasture, din fildelş, lemn, mai rar din metal; caracter de amuletă, este fixată de cordonul hainei cu ajutorul unui şnur. ] [55.5.4.2]
Schiţă de monument [ Proiectul nefinisat al unui monument, realizat sub forma unui desen. ] [55.5.4.3]
Statuetă [ Sculptură figurativă de mici dimensiuni, executată din materiale diferite, cu scop decorativ sau cultic. ] [55.5.4.4]
Collapse <b>Sculptură de biserică</b> [ Efigie a unui sfânt, plasată în biserică pentru a fi adorată de către credincioşi (la catolici). ] [55.5.5]Sculptură de biserică [ Efigie a unui sfânt, plasată în biserică pentru a fi adorată de către credincioşi (la catolici). ] [55.5.5]
Crucifix de perete [ Imagine sculpturală a lui Hristos Răstignit, ce poate fi atârnată pe zid. ] [55.5.5.1]
Collapse <b>Mobilier de cult</b> [ Garnitură de mobilier sculptat şi/sau pictat destinat slujirii serviciului religios. ] [55.5.5.2]Mobilier de cult [ Garnitură de mobilier sculptat şi/sau pictat destinat slujirii serviciului religios. ] [55.5.5.2]
Agheasmatar [ 1. Bazinet de piatră, simplu sau decorat, pentru păstrarea apei sfinţite. Fixat de un stâlp sau de perete la intrarea în bisericile catolice. 2. Vas mare cu capac, din metal, destinat aceluiaşi scop. Ortodocşi. ] [55.5.5.2.1]
Amvon [ Piesă de mobilier bisericesc, servind, din secolul al XIII-lea, pentru rostirea predicii, înlocuind vechile parapete de piatră sau lemn ce delimitau în preajma altarului unul sau două spaţii înălţate, destinate citirii evangheliei. ] [55.5.5.2.2]
Baldachin de amvon [ Acoperământ de amvon. ] [55.5.5.2.3]
Collapse <b>Catapeteasmă</b> [ Tip de ecran format dintr-un schelet lemnos sau de zidărie, care separă sanactuarul (absida altarului şi pastoforiile) de spaţiul naosului; comunicaţie asigurată de uşile împărăteşti (centru) şi diaconeşti (lateral). Organizare iconografică şi ornamentică specifice erminiei şi decoraţiei ortodoxe. ] [55.5.5.2.4]Catapeteasmă [ Tip de ecran format dintr-un schelet lemnos sau de zidărie, care separă sanactuarul (absida altarului şi pastoforiile) de spaţiul naosului; comunicaţie asigurată de uşile împărăteşti (centru) şi diaconeşti (lateral). Organizare iconografică şi ornamentică specifice erminiei şi decoraţiei ortodoxe. ] [55.5.5.2.4]
Ancadrament [ Cadru de piatră sau de lemn delimitând golul unei ferestre sau al unei uşi, în care se fixează sistemul de închidere (uneori şi de siguranţă) al acestora. Exterior uneori decorat prin cioplire, putând contribui la definirea stilistică a edificiului. ] [55.5.5.2.4.1]
Compoziţie cu figuri în peisaj [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, ale cărei personaje sunt plasate într-un cadru natural. ] [55.5.5.2.4.2]
Collapse <b>Eboşă</b> [ Primul stadiu în execuţia unei opere de artă, prin care se concretizează ideea plastică a lucrării. ] [55.5.5.2.4.3]Eboşă [ Primul stadiu în execuţia unei opere de artă, prin care se concretizează ideea plastică a lucrării. ] [55.5.5.2.4.3]
Molenie [ Ansamblu decorativ format din Fecioara Maria şi din Sfântul Ioan Botezătorul îngenuncheaţi la picioarele lui Hristos răstignit, care încununează catapetesmele bisericilor ortodoxe începând cu secolul al XV-lea. ] [55.5.5.2.4.3.1]
Icoană de iconostas [ Icoană de tâmplă. ] [55.5.5.2.4.4]
Icoană împărătească [ Icoană principală integrată unei catapetesme; reprezintă pe Hristos Arhiereu, Fecioara Maria sau Sfântul Ioan Botezătorul. ] [55.5.5.2.4.5]
Collapse <b>Icoană prăznicar</b> [ Icoane reprezentând "Praznicele împărăteşti", care alcătuiesc o friză în iconostase, deasupra registrului împărătesc ("Dodekaortion")., completându-se în axul central cu o "Răstignire". ] [55.5.5.2.4.6]Icoană prăznicar [ Icoane reprezentând "Praznicele împărăteşti", care alcătuiesc o friză în iconostase, deasupra registrului împărătesc ("Dodekaortion")., completându-se în axul central cu o "Răstignire". ] [55.5.5.2.4.6]
Icoană prăznicar cu dublă faţă [ Icoană de mici dimensiuni, cu două feţe, mobile, care se pun pe analoghion, schimbându-se în funcţie de succesiunea praznicelor împărăteşti, pentru a fi adorate de către credincioşi. ] [55.5.5.2.4.6.1]
Prăznicar de tâmplă [ Icoană reprezentând "Praznicele împărăteşti", de obicei alăturată unor icoane similare pentru a forma o friză în cadrul unei tâmple, deasupra registrului împărătesc ("Dodekaortion"), fiind completată în axul central cu o "Răstignire". ] [55.5.5.2.4.6.2]
Collapse <b>Iconostas portativ</b> [ Triptic sau diptic de mici dimensiuni, portabil, folosit ca substitut reductiv al altarului şi al iconostasului în practica religioasă ortodoxă. ] [55.5.5.2.4.7]Iconostas portativ [ Triptic sau diptic de mici dimensiuni, portabil, folosit ca substitut reductiv al altarului şi al iconostasului în practica religioasă ortodoxă. ] [55.5.5.2.4.7]
Icoană diptic [ Icoană formată din două plăci articulate, substitut pentru altar şi catapeteasmă în practica religioasă ortodoxă. Altar portabil. ] [55.5.5.2.4.7.1]
Icoană poliptic [ Icoană formată din două plăci articulate de o placă principală, centrală; substitut pentru altar şi catapeteasmă în practica religioasă ortodoxă. Altar portabil. ] [55.5.5.2.4.7.2]
Poală de catapeteasmă [ Motiv ornamental executat pe plăci de lemn fixate de altar, sub icoanele împărăteşti. ] [55.5.5.2.4.8]
Uşă diaconească [ Cele două canaturi decorate care închid golurile din partea laterală inferioară a unei catapetesme. ] [55.5.5.2.4.9]
Uşă împărătească [ Cele două canaturi bogat decorate care închid la partea inferioară golul central al unei catapetesme, cel prin care nu circulă decât preoţii, ca reprezentanţi ai Preoţiei împărăteşti a lui Hristos. În Bizanţ prin aceste porţi intra şi împăratul, ca "vicarius Christi". ] [55.5.5.2.4.10]
Strană [ Şir de scaune alăturate, având în comun un spătar foarte înalt, uneori cu baldachin şi, două câte două, un spătar pentru braţe. Executate din lemn, simple sau sculptate. ] [55.5.5.2.5]
Tabernacol [ Chivot. Piesă încadrată inventarului cultic occidental, reprezentată de un turn în care se păstrează împărtăşania. ] [55.5.5.2.6]
Uşă diaconească [ Cele două canaturi decorate care închid golurile din partea laterală inferioară a unei catapetesme. ] [55.5.5.2.7]
Uşă împărătească [ Cele două canaturi bogat decorate care închid la partea inferioară golul central al unei catapetesme, cel prin care nu circulă decât preoţii, ca reprezentanţi ai Preoţiei împărăteşti a lui Hristos. În Bizanţ prin aceste porţi intra şi împăratul, ca "vicarius Christi". ] [55.5.5.2.8]
Statuie de biserică [ Imaginea sculptată a unui sfânt, plasată pentru adoraţie în bisericile catolice. ] [55.5.5.3]
Sculptură de cavou [ Sculptură care poate avea sau nu caracter simbolic, menită să conserve memoria unui defunct. ] [55.5.6]
Sculptură de interior [ Statuetă. ] [55.5.7]
Collapse <b>Sculptură decorativă</b> [ Plastică ornamentală. ] [55.5.8]Sculptură decorativă [ Plastică ornamentală. ] [55.5.8]
Compoziţie alegorică [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, cu substrat alegoric. ] [55.5.8.1]
Sculptură de fântână [ Stauie menită să decoreze o fântână publică, având sau nu rol funcţional în distribuirea mecanică a apei. ] [55.5.8.2]
Collapse <b>Sculptură monumentală</b> [ Sculptură de mari dimensiuni, executată de obicei în urma unei comenzi, având sau nu caracter simbolic, menită să comemoreze un personaj ori un eveniment istoric. ] [55.5.9]Sculptură monumentală [ Sculptură de mari dimensiuni, executată de obicei în urma unei comenzi, având sau nu caracter simbolic, menită să comemoreze un personaj ori un eveniment istoric. ] [55.5.9]
Collapse <b>Monument</b> [ Sculptură de exterior de dimensiuni diferite, în fucţie de scopul pentru care a foste realizată, ansamblu statuar-arhitectonic la realizarea căruia intervine colaborarea strânsă dintre sculptor şi arhitect. ] [55.5.9.1]Monument [ Sculptură de exterior de dimensiuni diferite, în fucţie de scopul pentru care a foste realizată, ansamblu statuar-arhitectonic la realizarea căruia intervine colaborarea strânsă dintre sculptor şi arhitect. ] [55.5.9.1]
Lespede [ Placă fasonată din piatră, destinată în funcţie de mărime frecatului culorilor, acoperirii unui mormânt etc.. ] [55.5.9.1.1]
Machetă de monument [ Imagine la scară redusă, din materiale uşor modelabile, a unui viitor monument. ] [55.5.9.1.2]
Monument alegoric [ Sculptură de exterior ale cărei componente funcţionale sunt de inspiraţie mitică sau imaginară. ] [55.5.9.1.3]
Monument comemorativ [ Sculptură de exterior menită evocării unor evenimente sau personalităţi însemnate din trecut. ] [55.5.9.1.4]
Monument funerar [ Edificiu redus dimensional, sculptură sau compoziţie sculptată, stelă, obelisc, stâlp, lespede, menit să mascheze locul depunerii unei persoane şi destinat păstrării amintirii acesteia. ] [55.5.9.1.5]
Sculptură naivă [ Sculptură executată de către un meşter neformat într-un cadru specializat, academic. ] [55.5.10]
Collapse <b>Statuie</b> [ Sculptură executată în ronde-bosse, prezentând o fiinţă umană sau animală în întregime, în picioare. Are scop cultic sau decorativ. ] [55.5.11]Statuie [ Sculptură executată în ronde-bosse, prezentând o fiinţă umană sau animală în întregime, în picioare. Are scop cultic sau decorativ. ] [55.5.11]
Statuie încastrată [ Statuie cu rol decorativ fixată într-o nişă a unui zid. ] [55.5.11.1]
Columnă [ Monument de forma unei coloane izolate, decorat sau nu cu o friză comemorativ, care putea servi drept soclu pentru statuia ctitorului, pentru a-l elogia. ] [55.6]
Sculptură adosată [ Sculptură decorativă fixată de zid. ] [55.7]
Collapse <b>Sculptură altar</b> [ Sculptură ornamentală sau de cult plasată în interiorul unui altar. ] [55.8]Sculptură altar [ Sculptură ornamentală sau de cult plasată în interiorul unui altar. ] [55.8]
Basorelief altar [ Element decorativ de tip friză al unui altar. ] [55.8.1]
Relief altar [ Sculptură profilată sau nu pe un fundal, utilizată pentru decorarea altarului. ] [55.8.2]
Statuie de altar [ Imaginea unui sfânt fixată în altar pentru adoraţie. ] [55.8.3]
Collapse <b>Sculptură (ansamblu)</b> [ Sculptură şi soclu. ] [56]Sculptură (ansamblu) [ Sculptură şi soclu. ] [56]
Soclu [ Suport din diferite materiale şi de diferite forme şi dimensiuni, folosit pentru evidenţierea unor sculpturi sau a unor piese de artă decorativă. ] [56.1]
Collapse <b>Temă animalieră</b> [ Reprezentare artistică a unui animal. ] [57]Temă animalieră [ Reprezentare artistică a unui animal. ] [57]
Animal [ Vietate. ] [57.1]
Collapse <b>Tematică grafică</b> [ Tipologie de reprezentare a unui subiect prin desen. ] [58]Tematică grafică [ Tipologie de reprezentare a unui subiect prin desen. ] [58]
Alegorie [ Idei abstracte exprimate artistic prin mijloace concrete. ] [58.1]
Animal [ Vietate. ] [58.2]
Arhitectură [ Arta de a construi după legi specifice, iniţial empiric descoperite, ulterior statuate de către teoreticieni, variabilă în funcţie de perioadă şi de stil din punct de vedere programatic, decorativ şi constitutiv ca formă a construcţiilor. ] [58.3]
Collapse <b>Aspect de interior</b> [ Secvenţă dintr-o incintă. ] [58.4]Aspect de interior [ Secvenţă dintr-o incintă. ] [58.4]
Collapse <b>Atelier</b> [ Spaţiu special amenajat pentru desfăşurarea activităţii unui artist sau a unui meşter. ] [58.4.1]Atelier [ Spaţiu special amenajat pentru desfăşurarea activităţii unui artist sau a unui meşter. ] [58.4.1]
Frontispiciu cap. [ Frontispiciu capitol. Prescurtare. ] [58.4.1.1]
Nud în atelier [ Reprezentare plastică unui personaj dezbrăcat plasat într-un atelier, ce serveşte drept fundal al operei. ] [58.4.1.2]
Bodegones [ Interior de bucătărie. ] [58.4.2]
Frontispiciu coloană [ Obiect de artă decorativă de forma unei coloane. ] [58.4.3]
Interior [ Incintă. ] [58.4.4]
Interior cu figură [ Interior cu personaj. ] [58.4.5]
Interior cu figuri [ Interior cu personaje. ] [58.4.6]
Interior cu personaj [ Personaj in camera. ] [58.4.7]
Interior de biserică [ Mobilierul, icoanele etc.. aflate în cadrul unei biserici. ] [58.4.8]
Interior oriental [ Decor oriental. ] [58.4.9]
Portret în interior [ Reprezentare plastică a unui personaj într-o cameră. ] [58.4.10]
Scenă de interior [ Reproducerea cu mijloace artistice a unei secvenţe de viaţă cotidiană petrecută într-o încăpere. ] [58.4.11]
Collapse <b>Aspect din orient</b> [ Secvenţă orientală. ] [58.5]Aspect din orient [ Secvenţă orientală. ] [58.5]
Interior oriental [ Decor oriental. ] [58.5.1]
Odaliscă [ Imaginea unei femei nude sau seminude, în cadru oriental, cu sau fără accesorii specific orientale. Caracteristică interioarelor "de harem" sau dorinţei de creionare a unui tipic interior oriental, conform reprezentărilor occidentale. ] [58.5.2]
Peisaj citadin oriental [ Reprezentare artistică a unei secvenţe urbane orientare. ] [58.5.3]
Peisaj oriental [ Reprezentare artistică a unei secvenţe naturale orientale. ] [58.5.4]
Cap [ Ţeastă. Partea superioară a corpului uman. ] [58.6]
Cap de expresie [ Denumire generică a unei figuri pictate, sculptate, desenate, caracterizată printr-o expresie acuzată, prin trăsături accentuate, care sugerează adesea pasiuni violente. ] [58.7]
Caricatură [ Gen al graficii, mai rar întâlnit în pictură sau în sculptură, în care artistul imprimă realităţii evocate o notă critico-satirică sau umoristică. ] [58.8]
Coastă [ Ţărm. ] [58.9]
Compoziţie batalistă [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, reprezentând o scenă de bătălie. ] [58.10]
Compoziţie cu figură [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, cu o figură umană şi/sau animală la centru. ] [58.11]
Collapse <b>Compoziţie imaginară</b> [ Imagine picturală cu substrat imaginativ. ] [58.12]Compoziţie imaginară [ Imagine picturală cu substrat imaginativ. ] [58.12]
Compoziţie istorică [ Imagine picturală ce redă un episod istoric. ] [58.12.1]
Compoziţie istorică [ Imagine picturală ce redă un episod istoric. ] [58.12.2]
Compoziţie satirică [ Imagine picturală parodică. ] [58.12.3]
Copertă grafică publicitară [ Coperă pe care se află imprimată o reclamă. ] [58.12.4]
Cornişă [ Element arhitectural ieşit în consolă faţă de planul exterior superior al zidului unei construcţii, servind la spijinirea benzilor orizontale de bază ale şarpantei acoperişului, ca şi la îndepărtarea apelor pluviale. ] [58.12.5]
Coroană [ Podoabă de cap circulară, din metal nobil, încrustată cu pietre preţioase, însemn al puterii suverane a unui conducător de stat. ] [58.12.6]
Coronament altar [ Element decorativ specific marilor altare poliptice occidentale din perioada gotică, realizat din lemn sculptat şi policromat, format din fiale cu fleuroane, mici edicule susţinute de colonete, în care se adăpostesc statui, jocuri complicate de traforuri şi de benzi curbate. ] [58.12.7]
Coronament cămin [ Friză decorativă a unui cămin. ] [58.12.8]
Coronament pagină [ Grafică sau decoraţie miniată de carte menită saă întregească aspectul estetic al unei pagini. ] [58.12.9]
Costum [ Ţinută specifică unei anumite perioade istorice. ] [58.12.10]
Crochiu [ Schiţă rapidă, care fixează elementele mari, sintetizatoare, ale "motivului" în lucru, executată liber, fără grija detaliilor, ca o manifestare directă a emoţiei creatoare. ] [58.12.11]
Crochiuri [ Schiţă rapidă, care fixează elementele mari, sintetizatoare, ale "motivului" în lucru, executată liber, fără grija detaliilor, ca o manifestare directă a emoţiei creatoare. ] [58.12.12]
Cruce [ Semn grafic format prin încrucişarea la unghi de 90 de grade a două bare, cu funcţie decorativă şi/sau cultică. ] [58.12.13]
Collapse <b>Cruce de altar</b> [ Cruce de mari dimensiuni decorată cu imaginea lui Hristos Răstignit plasată în spatele Sfintei Mese la ortodocşi; la catolici aceasta e de mici dimensiuni şi plasată la mijlocul mesei altarului. ] [58.12.14]Cruce de altar [ Cruce de mari dimensiuni decorată cu imaginea lui Hristos Răstignit plasată în spatele Sfintei Mese la ortodocşi; la catolici aceasta e de mici dimensiuni şi plasată la mijlocul mesei altarului. ] [58.12.14]
Cristelniţă [ Vas de piatră sau metal, de forma unui potir mare sau a unui clopot răsturnat. sprijinit pe un picior tronconic, servind la oficierea botezului. ] [58.12.14.1]
Cruce de iconostas [ Cruce plasată la centrul zonei superioare a iconostasului, decorată cu imaginea pictată sau în relief a lui Hristos Răstignit. ] [58.12.15]
Crucifix [ Sculptură tridimensioanlă reprezentând pe Hristos răstignit, specifică practicii religioase catolice. ] [58.12.16]
Ctitor [ Fondator al unei biserici sau a unui aşezământ laic.. ] [58.12.17]
Cult [ Manifestare a sentimentului religios prin intermediul anumitor manifestări de tip ritualic. ] [58.12.18]
Desen [ Gen de artă care stă la temelia tuturor formelor de grafică. ] [58.13]
Collapse <b>Figură alegorică</b> [ Personaj simbolic. ] [58.14]Figură alegorică [ Personaj simbolic. ] [58.14]
Balet [ Dans artistic. ] [58.14.1]
Frontispicii capitol [ Miniatură, desen, gravură etc. marcând începutul unui capitol. ] [58.15]
Frontispiciu capitol [ Miniatură, desen, gravură etc. marcând începutul unui capitol. ] [58.16]
Grafică [ Denumire de ansamblu a genurilor de artă bazată, prîn principal, pe desen, pe trasarea conturului formelor vizuale, pe valorile lineare, azi realizată pe hârtie şi carton, dar în trecut şi pe fildeş, papirus, pergament, mătase, lemn, pânză. ] [58.17]
Idilă [ Pastorală. Bucolică. ] [58.18]
Maternitate [ Imagine alegorică prin care se defineşte plastic sentimentul matern sau Mama ca ideal. ] [58.19]
Motive decorative [ Ornamente. ] [58.20]
Motive heraldice [ Armoarii decorative. ] [58.21]
Motive simbolice [ Motive decorative cu substrat simbolic. ] [58.22]
Muncă [ Activitate conştientă specific umană, îndreptată spre edificarea unui anumit scop, în procesul căreia omul efectuează, reglementează şi controlează prin acţiunea sa schimbul de materii diferite dintre el şi natură pentru satisfacerea nevoilor sale personale. Efort creativ. ] [58.23]
Collapse <b>Natură moartă</b> [ Operă de artă realizată prin diferite procedee artistice, reprezentând grupuri de elemente sau de obiecte din ambianţa umană. ] [58.24]Natură moartă [ Operă de artă realizată prin diferite procedee artistice, reprezentând grupuri de elemente sau de obiecte din ambianţa umană. ] [58.24]
Compoziţie animalieră [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, cu animale. ] [58.24.1]
Compoziţie cu temă literară [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, cu tematică inspirată din subiectul unei opere literare. ] [58.24.2]
Compoziţie mitologică [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, cu substrat mitologic. ] [58.24.3]
Legume [ Nume generic al unor vegetale comestibile. ] [58.24.4]
Natură moartă cu fructe şi obiecte de lux [ Natură statică în care sunt încadrate fructe şi obiecte de prestigiu. ] [58.24.5]
Collapse <b>Natură moartă cu merinde</b> [ Natură moartă în care sunt încadrate diferite produse alimentare. ] [58.24.6]Natură moartă cu merinde [ Natură moartă în care sunt încadrate diferite produse alimentare. ] [58.24.6]
Natură moartă cu peşte [ Natură statică în care se află încadrat un peşte. ] [58.24.6.1]
Natură moartă cu vânat [ Natură statică în care se află încadrat şi un animal ucis. ] [58.24.6.2]
Natură moartă cu obiect [ ] [58.24.7]
Natură moartă cu obiecte şi flori [ Natură statică formată din obiecte naturale şi artificiale. ] [58.24.8]
Natură moartă cu vieţuitoare [ ] [58.24.9]
Natură moartă în interior [ Natură statică in camera. ] [58.24.10]
Natură moartă cu fructe şi flori [ Reprezentare artistică a unor fructe şi flori. ] [58.25]
Collapse <b>Nud</b> [ Reprezentare plastică, în pictură, desen sau sculptură a unei figuri umane dezbrăcate parţial sau total. ] [58.26]Nud [ Reprezentare plastică, în pictură, desen sau sculptură a unei figuri umane dezbrăcate parţial sau total. ] [58.26]
Formă abstractă [ Plastică ornamentală nonfigurativă. ] [58.26.1]
Nud (sculptură) [ Reprezentare plastică sculpturală a unei figuri umane dezbrăcate parţial sau total. ] [58.26.2]
Nud bărbat [ Reprezentare artistică a unui personaj masculin dezbrăcat. ] [58.26.3]
Nud în atelier [ Reprezentare plastică unui personaj dezbrăcat plasat într-un atelier, ce serveşte drept fundal al operei. ] [58.26.4]
Nud în interior [ Reprezentare plastică a unui personaj dezbrăcat plasat într-o cameră, ce serveşte dreptu fundal al tabloului. ] [58.26.5]
Nud în peisaj [ Reprezentare plastică a unui personaj dezbrăcat plasat într-un cadru natural. ] [58.26.6]
Odaliscă [ Imaginea unei femei nude sau seminude, în cadru oriental, cu sau fără accesorii specific orientale. Caracteristică interioarelor "de harem" sau dorinţei de creionare a unui tipic interior oriental, conform reprezentărilor occidentale. ] [58.26.7]
Pasăre [ Vertebrată ovipară, având corpul acoperit cu pene şi aripi destinate zborului rapid sau planat, şi cu fălcile acoperite cu formaţii cornoase. ] [58.27]
Collapse <b>Studiu</b> [ Operă pregătitoare, în vederea operei definitive, formând o etapă în procesul de exprimare al unei viziuni de ansamblu. Lucrat după natură, caracter fragmentar, deosebit prin aceasta de "schiţă". ] [58.28]Studiu [ Operă pregătitoare, în vederea operei definitive, formând o etapă în procesul de exprimare al unei viziuni de ansamblu. Lucrat după natură, caracter fragmentar, deosebit prin aceasta de "schiţă". ] [58.28]
Animal [ Vietate. ] [58.28.1]
Monument ecvestru (studiu) [ Imagine plastică din materiale uşor modelabile, redusă dimensional, menită să reprezinte, la scară redusă, starea viitoare a monumentului ecvestru priectat. ] [58.28.2]
Tors-studiu [ Faza incipientă a realizării unui tors. ] [58.28.3]
Temă istorică [ Subiect artistic bazat pe un fapt istoric. ] [58.29]
Collapse <b>Temă militară</b> [ Temă artistică inspirată din viaţa militară. ] [58.30]Temă militară [ Temă artistică inspirată din viaţa militară. ] [58.30]
Portret în costum militar [ Reprezentare plastică a unui personaj în ţinută militară. ] [58.30.1]
Temă moralizatoare [ Temă artistică având substrat biblic. ] [58.31]
Temă rustică [ Temă artistică inspirată din viaţa rurală. ] [58.32]
Collapse <b>Tematică grafică documentară</b> [ Reprezentare grafică având rol informal. ] [59]Tematică grafică documentară [ Reprezentare grafică având rol informal. ] [59]
Animal [ Vietate. ] [59.1]
Desen [ Gen de artă care stă la temelia tuturor formelor de grafică. ] [59.2]
Collapse <b>Tematică pictură</b> [ Genuri picturale, întemeiate pe relaţia subiect - obiect. ] [60]Tematică pictură [ Genuri picturale, întemeiate pe relaţia subiect - obiect. ] [60]
Alegorie [ Idei abstracte exprimate artistic prin mijloace concrete. ] [60.1]
Animal [ Vietate. ] [60.2]
Arhitectură [ Arta de a construi după legi specifice, iniţial empiric descoperite, ulterior statuate de către teoreticieni, variabilă în funcţie de perioadă şi de stil din punct de vedere programatic, decorativ şi constitutiv ca formă a construcţiilor. ] [60.3]
Collapse <b>Aspect de interior</b> [ Secvenţă dintr-o incintă. ] [60.4]Aspect de interior [ Secvenţă dintr-o incintă. ] [60.4]
Collapse <b>Atelier</b> [ Spaţiu special amenajat pentru desfăşurarea activităţii unui artist sau a unui meşter. ] [60.4.1]Atelier [ Spaţiu special amenajat pentru desfăşurarea activităţii unui artist sau a unui meşter. ] [60.4.1]
Frontispiciu cap. [ Frontispiciu capitol. Prescurtare. ] [60.4.1.1]
Nud în atelier [ Reprezentare plastică unui personaj dezbrăcat plasat într-un atelier, ce serveşte drept fundal al operei. ] [60.4.1.2]
Bodegones [ Interior de bucătărie. ] [60.4.2]
Frontispiciu coloană [ Obiect de artă decorativă de forma unei coloane. ] [60.4.3]
Interior [ Incintă. ] [60.4.4]
Interior cu figură [ Interior cu personaj. ] [60.4.5]
Interior cu figuri [ Interior cu personaje. ] [60.4.6]
Interior cu personaj [ Personaj in camera. ] [60.4.7]
Interior de biserică [ Mobilierul, icoanele etc.. aflate în cadrul unei biserici. ] [60.4.8]
Interior oriental [ Decor oriental. ] [60.4.9]
Portret în interior [ Reprezentare plastică a unui personaj într-o cameră. ] [60.4.10]
Scenă de interior [ Reproducerea cu mijloace artistice a unei secvenţe de viaţă cotidiană petrecută într-o încăpere. ] [60.4.11]
Collapse <b>Aspect din orient</b> [ Secvenţă orientală. ] [60.5]Aspect din orient [ Secvenţă orientală. ] [60.5]
Interior oriental [ Decor oriental. ] [60.5.1]
Odaliscă [ Imaginea unei femei nude sau seminude, în cadru oriental, cu sau fără accesorii specific orientale. Caracteristică interioarelor "de harem" sau dorinţei de creionare a unui tipic interior oriental, conform reprezentărilor occidentale. ] [60.5.2]
Peisaj citadin oriental [ Reprezentare artistică a unei secvenţe urbane orientare. ] [60.5.3]
Peisaj oriental [ Reprezentare artistică a unei secvenţe naturale orientale. ] [60.5.4]
Cap [ Ţeastă. Partea superioară a corpului uman. ] [60.6]
Cap de expresie [ Denumire generică a unei figuri pictate, sculptate, desenate, caracterizată printr-o expresie acuzată, prin trăsături accentuate, care sugerează adesea pasiuni violente. ] [60.7]
Coastă [ Ţărm. ] [60.8]
Compoziţie batalistă [ Organizare spaţială echilibrată a unor elemente într-un cadru, reprezentând o scenă de bătălie. ] [60.9]
Compoziţie cu figură [ Organizare spaţială